ราคาเหล็กตัวซี ราคาเหล็กแปร ราคาเหล็กทำหลังคา

ราคาเหล็กตัวซี มอก.

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาปทุมธานี

โทร.Ais 081-732-0055,089-815-9362  โทร.ทรู064-638-5595. 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคาทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็กตัวซีเหล็กแปรหลังคาเหล็กตัวซีทำหลังคา ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณตัวซี

       เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)  เหล็กตัวซี  จัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณนิยมใช้ในการทำแปหลังคา เรียกว่า เหล็กตัวซีโครงหลังคา  หรือใช้ทำโครงสร้างที่อยู่อาศัย และใช้ทำโครงสร้างอื่นๆ ก็ได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต  เหล็กตัวซี  ก็คือเหล็กที่มีคุณภาพสูงที่ให้ความคงทน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าวัสดุเหล็กดำโดยทั่วไปหลายเท่าข้อดีของการใช้  เหล็กตัวซี ก็ คือ เหล็กตัวซี ไม่จำเป็นต้องทาสีหรือเคลือบสารกันสนิมแต่อย่างใดทำให้ประหยัด และ เหล็กตัวซี สามารถสั่งผลิตให้มีความยาวได้ตามต้องการโดยปกติ  เหล็กตัวซี มีความยาว  6 M.

โทร.081-732-0055 

   

ใบเสนอราคาเหล็กตัวซี
ราคาเหล็กตัวซี

เหล็กแปรตัวซีทำหลังคา

โทร.081-732-0055

 

.......................................................................................................................

ราคาตัวซี C

.........................

ราคาตัวซี C

.........................

ราคาตัวซี C

.........................

ราคาตัวซี C

.........................

ราคาตัวซี C 60x30x10 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซี C 60x30x10 มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

1.6 มม

น้ำหนัก 9.0 Kg.

/ส

2.0 มม

น้ำหนัก 10.9 Kg.

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 12.3 Kg.

 

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 75x45x15มอกเต็มโรงใหญ่

/ส

1.6 มม

หนัก 11.5 Kg.

/ส

2.0 มม

น้ำหนัก 15.6 Kg.

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 17.5 Kg.

 

ราคาตัวซีC 4"x2" มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

1.6 มม

น้ำหนัก 14.5 Kg.

/ส

2.0 มม

น้ำหนัก 19.5 Kg.

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 21.5 Kg.

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก 30.0 Kg.

ราคาตัวซีC 4"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

4.0 มม

น้ำหนัก 37.6 Kg.

   

ราคาตัวซีC 5"x2"มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 125x50x20มอก.เต็มโรงใหญ่ 

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 24.5 Kg.

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก 33.5 Kg.

/ส

4.0 มม

น้ำหนัก 40.8 Kg.

 

ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3mm มอก. เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3mm ราคา 500 บาท

ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2mm ราคา 690 บาท

 

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x50x20มอก. เต็มโรงใหญ่

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 26.8 Kg.

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก 37 Kg.

/ส

4.5 มม

น้ำหนัก 50.5 Kg.

 

ราคาตัวซีC 150x65x20มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x65x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

2.3 มม

น้ำหนัก 30.3 Kg.

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก 40.8 Kg.

/ส

4.0 มม

น้ำหนัก 50.1 Kg.

 

ราคาตัวซีC 6"x3"มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x75x20มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก43.8 Kg.

/ส

4.0 มม

น้ำหนัก 53.4 Kg.

/ส

4.5 มม

น้ำหนัก 60.3 Kg.

 

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส

3.2 มม

น้ำหนัก 50.4 Kg.

/ส

4.0 มม

น้ำหนัก 62.4 Kg.

/ส

4.5 มม

น้ำหนัก 69.8 Kg.

 

ราคาตัวซีC250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

/ส

4.5 มม

น้ำหนัก 83.1 Kg.

   
         

ราคาตัวซีC 60x30x10x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 60x30x10x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 60x30x10x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 60x30x10x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 60x30x10x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 60x30x10x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 75x45x15x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 75x45x15x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 4"x2"x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 4"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 4"x2"x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 100x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 5"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 5"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 5"x2"x4.0มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x2"x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 6"x3"x3.2มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x3"x4.0มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x3"x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 6"x3"x3.2มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x3"x4.0มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 6"x3"x4.5มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

       

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก. เต็มโรงใหญ่

โทรสั่ง081-732-0055

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่