ราคาแป๊บโปร่ง

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

ราคาไลน์เกรต

 

ราคาเหล็ก GI

 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่งเหล็ก

โทรสั่งAis 089-815-9362ค่ะ

 

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

ใบเสนอราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคาเสาสี่เหลี่ยม

 ........................................................................................
............................ ............................ ............................ ............................

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  1/2 x 1/2 

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 12 มม.x 12 มม.

 บาท

1.2 มม

น้ำหนัก 2.4 Kg.

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 2.8 Kg.

 บาท

1.8 มม

น้ำหนัก 3.2 Kg.

 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  5/8 x 5/8 

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 15 มม.x 15 มม.

 บาท

1.2 มม

น้ำหนัก 3.2 Kg.

 
 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 3.7 Kg.

 
   
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  3/4 x 3/4

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 18 มม. x 18 มม.

 บาท

1.2 มม

น้ำหนัก 3.5 Kg.

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 4.3 Kg.

 บาท

1.8 มม

น้ำหนัก 4.6 Kg.

 บาท

2.0 มม

น้ำหนัก 5.7 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  7/8 x 7/8

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 21 มม. x 21 มม.

 บาท

1.2 มม

น้ำหนัก 4.2 Kg.

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 4.9 Kg.

 บาท

 1.8 มม

น้ำหนัก 5.9 Kg.

 บาท

2.0 มม

น้ำหนัก 6.5 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  1" x  1" JIS

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 25 มม. x 25 มม. JIS.

  บาท

1.4 มม JIS

น้ำหนัก 5.8 Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 7.0 Kg.

 บาท

3.2 มม JIS

น้ำหนัก 11.6 Kg.

 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  1" x 1" มอก.

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 25 มม. x 25 มม.มอก.

  บาท

2.0 มม.มอก.

น้ำหนัก 7.7 Kg.

 บาท

2.3 มม.มอก.

น้ำหนัก 8.6 Kg.

 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 32 มม. x 32 มม.JIS.

 บาท

1.4 มม JIS

น้ำหนัก 7.7  Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 9.5 Kg.

บาท

2.0 มม JIS

น้ำหนัก 10.5 Kg.

 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"1/4 x 1"1/4

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 32 มม. x 32 มม.มอก.

 บาท

2.3 มม.มอก.

น้ำหนัก 11.5 Kg.

 บาท

3.2 มม.มอก.

น้ำหนัก 15.5 Kg.


 
 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 38 มม. x 38 มม.JIS.

 บาท

1.4 มม JIS

น้ำหนัก 9.3 Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 11.4 Kg.

 บาท

2.0 มม JIS

น้ำหนัก 12.6 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"1/2 x 1"1/2

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 38 มม. x 38 มม.มอก.

 บาท

2.3 มม.มอก.

น้ำหนัก 13.8 Kg.

 บาท

3.2 มม.มอก.

น้ำหนัก 18.4 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 40mm.x 40mm.

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 40 มม. x 40 มม.

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 9.9 Kg.

 บาท

1.8 มม

น้ำหนัก 12.0 Kg.

 บาท

2.0 มม

น้ำหนัก 13.4 Kg.

 บาท

3.0 มม

น้ำหนัก 17.9 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 40mm.x 40mm.

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 40 มม. x 40 มม.JIS.

 บาท

2.3 มม JIS

น้ำหนัก 14.7 Kg.

 บาท

3.2 มม JIS

น้ำหนัก 20.1 Kg.

 บาท

4.0 มม JIS

น้ำหนัก 23.5 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  50mm x 50mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  50 มม. x  50 มม. JIS

 บาท

1.4 มม JIS

น้ำหนัก 12.3 Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 15.1 Kg.

 บาท

2.0 มม JIS

น้ำหนัก 16.5 Kg.

 บาท

4.0 มม JIS

น้ำหนัก 30.5 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  50mm x 50mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  50 มม. x  50 มม. JIS

 บาท

4.5 มม JIS

น้ำหนัก 33.6 Kg.

 บาท

5.0 มม JIS

น้ำหนัก 37.9 Kg.

 บาท

6.0 มม JIS

น้ำหนัก 43.6 Kg.

.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  50mm x 50mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  50 มม. x  50 มม. มอก.

.................................................................................................

 บาท

2.3มม.มอก.

น้ำหนัก 18.2 Kg.

 บาท

3.2มม.มอก.

น้ำหนัก 24.6 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  60mm x 60mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  60 มม. x  60 มม. JIS

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 15.0 Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 17.3 Kg.

 บาท

2.0 มม JIS

น้ำหนัก 20.3 Kg.

 บาท

2.8 มม JIS

น้ำหนัก 27.7 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  60mm x 60mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  60 มม. x 60 มม. JIS

 บาท

4.5 มม JIS

น้ำหนัก 42.1 Kg.

 บาท

6.0 มม JIS

น้ำหนัก 55.0 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  60mm x 60mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  60 มม. x  60 มม. มอก.

 บาท

2.3มม.มอก.

น้ำหนัก 22.4 Kg.

 บาท

3.2มม.มอก.

น้ำหนัก 30.8 Kg.

บาท

4.0มม.มอก.

น้ำหนัก 38.0 Kg.

 
  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  65mm x 65mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  65 มม. x 65 มม. 

 บาท

1.8 มม

น้ำหนัก 20.2 Kg.

บาท

2.0 มม

น้ำหนัก 22.4 Kg.

บาท

2.3 มม JIS

น้ำหนัก 24.9 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  65mm x 65mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  65 มม. x 65 มม. JIS

 บาท

3.2 มม JIS

น้ำหนัก 34.0 Kg.

 บาท

4.0 มม JIS

น้ำหนัก 41.5 Kg.

 บาท

4.5 มม JIS

น้ำหนัก 46.3 Kg.

 บาท

6.0 มม JIS

น้ำหนัก 59.5 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  70mm x 70mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  70 มม. x 70 มม. 

 บาท

1.5 มม

น้ำหนัก 17.2 Kg.

 บาท

1.8 มม

น้ำหนัก 21.0 Kg.

 บาท

2.0 มม

น้ำหนัก 23.4 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  75mm x 75mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  75 มม. x 75 มม. JIS

 บาท

1.4 มม JIS

น้ำหนัก 19.1 Kg.

 บาท

1.7 มม JIS

น้ำหนัก 23.2 Kg.

 บาท

2.0 มม JIS

น้ำหนัก 25.5 Kg.

 บาท

2.3 มม JIS

น้ำหนัก 28.2 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  75mm x 75mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  75 มม. x 75 มม. JIS

 บาท

4.5 มม JIS

น้ำหนัก 52.5 Kg.

 บาท

5.0 มม JIS

น้ำหนัก 57.9 Kg.

 บาท

6.0 มม JIS

น้ำหนัก 68.0 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  75mm x 75mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  75 มม. x 75 มม. มอก.

 บาท

3.2มม.มอก.

น้ำหนัก 38.3 Kg.

 บาท

4.0มม.มอก.

น้ำหนัก 48.7 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  80mm x 80mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  80 มม. x 80 มม. JIS

 บาท

3.2มม. JIS

น้ำหนัก 42.9 Kg.

 บาท

 4.0มม.JIS

น้ำหนัก 52.7 Kg.

 บาท

 4.5มม.JIS

น้ำหนัก 58.6 Kg.

 บาท

 6.0มม.JIS

น้ำหนัก 77.6 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  89mm x 89mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  89 มม. x 89 มม. JIS

 บาท

2.3มม. JIS

น้ำหนัก 34.5 Kg.

 บาท

3.2 มม. JIS

น้ำหนัก 46.7 Kg.

 บาท

4.5มม

น้ำหนัก 70.7 Kg.

 บาท

6.0มม. JIS

น้ำหนัก 84.4 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 100mmx100mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง100 มม.x100มม. JIS

 บาท

2.0มม. JIS

น้ำหนัก 34.9 Kg.

 บาท

 2.3มม. JIS

น้ำหนัก 38.4 Kg.

 บาท

 2.5มม. JIS

น้ำหนัก 44.1 Kg.

 บาท

 2.8มม. JIS

น้ำหนัก 47.8 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 100mmx100mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง100มม.x100มม. JIS

 บาท

6.0มม. JIS

น้ำหนัก 96.6 Kg.

 บาท

8.0มม. JIS

น้ำหนัก 124.0 Kg.

บาท

9.0มม. JIS

น้ำหนัก 139.9 Kg.

บาท

10.0มม. JIS

น้ำหนัก 155.8 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 100mmx100mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง100มม.x100มม.มอก.

 บาท

3.2มม.มอก.

น้ำหนัก 52.4 Kg.

บาท

 4.0มม.มอก.

น้ำหนัก 65.4 Kg.

 บาท

 4.5มม.มอก.

น้ำหนัก 73.0 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 125mm.x125mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง125มม.x125มม. JIS

 บาท

2.3มม. JIS

น้ำหนัก 48.5 Kg.

 บาท

3.2มม. JIS

น้ำหนัก 66.7 Kg.

 บาท

3.6มม. JIS

น้ำหนัก 74.4 Kg. 

 บาท

4.0ม. JIS

น้ำหนัก 81.9 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 125mm.x125mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง125มม.x125มม. JIS

..............................................................................................

 บาท

4.5มม. JIS

น้ำหนัก 91.6 Kg.

 บาท

 5.0มม. JIS

น้ำหนัก 102.0 Kg.

 บาท

6.0มม. JIS

น้ำหนัก 120.2 Kg.

 บาท

 9.0มม. JIS

น้ำหนัก 178.3 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 150mm.x150mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 150มม. x 150 มม. JIS

 บาท

2.3 มม.

น้ำหนัก 66.4 Kg.

 บาท

3.2 มม. JIS

น้ำหนัก 81.0 Kg.

 บาท

4.0 มม. JIS

น้ำหนัก 98.9 Kg.

 บาท

 4.5มม.มอก

น้ำหนัก 111.0 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 150mm x 150mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 150 มม. x 150 มม. JIS

บาท

5.0มม. JIS

น้ำหนัก 122.1 Kg.

 บาท

6.0มม.มอก

น้ำหนัก 145.8 Kg.

 บาท

8.0 มม. JIS

น้ำหนัก 195.4 Kg.

 บาท

9.0 มม. JIS

น้ำหนัก 215.8 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 175mm.x 175mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 175 มม. x 175 มม. JIS

 บาท

 4.5 มม. JIS

น้ำหนัก 130.2 Kg.

 บาท

5.0 มม. JIS

น้ำหนัก 1452.9 Kg.

 บาท

 6.0 มม. JIS

น้ำหนัก 171.5 Kg.

 บาท

9.0 มม. JIS

น้ำหนัก 254.8 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 200mm x 200mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  200มม. x 200มม. JIS

 บาท

4.0 มม. JIS

น้ำหนัก 133.0 Kg.

 บาท

4.5 มม. JIS

น้ำหนัก 149.8 Kg.

บาท

 5.0 มม. JIS

น้ำหนัก 165.8 Kg.

 บาท

6.0 มม.มอก

น้ำหนัก 197.4 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  200mm x 200mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง 200 มม. x 200 มม. JIS

บาท

 8.0 มม.JIS

น้ำหนัก 262.5 Kg.

บาท

 9.0มม.มอก

น้ำหนัก 295.8 Kg.

 บาท

 10มม. JIS

น้ำหนัก 323.6 Kg.

 บาท

 12มม. JIS

น้ำหนัก 382.0 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  250mm x 250mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  250 มม. x 250 มม. JIS

 บาท

4.5 มม.JIS

น้ำหนัก 189.3 Kg.

 บาท

 5.0 มม.JIS

น้ำหนัก 208.7 Kg.

 บาท

6.0 มม.JIS

น้ำหนัก 249.0 Kg.

 บาท

8.0 มม.JIS

น้ำหนัก 329.2 Kg.

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 250mm x 250mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  250 มม. x 250 มม. JIS

 บาท

9.0 มม.JIS

น้ำหนัก 372.2 Kg.

 บาท

10.0 มม.JIS

น้ำหนัก 406.7 Kg.

 บาท

12.0 มม.JIS

น้ำหนัก 484.4 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 300mm x 300mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  300 มม. x 300 มม. JIS

 บาท

4.5 มม.JIS

น้ำหนัก 228.5 Kg.

 บาท

5.0 มม.JIS

น้ำหนัก 252.8 Kg.

 บาท

6.0 มม.JIS

น้ำหนัก 326.5 Kg.

  ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง  300mm x 300mm

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคากล่อง  300 มม. x 300 มม. JIS

 บาท

8.0 มม.JIS

น้ำหนัก 395.2 Kg.

 บาท

9.0 มม.JIS

น้ำหนัก 448.5 Kg.

 บาท

10.0 มม.JIS

น้ำหนัก 492.8 Kg

 บาท

12.0 มม.JIS

น้ำหนัก 58.3 Kg.

           
           
   

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง25mmx25mmx2.3mm 

กล่อง 25x25x2.3mm ราคา

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคาเหล็กกล่อง25ม.x25มม.x2.3มม.

       
           
 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง30mmx30mmx1.4mm 

กล่อง 30x30x1.4mm ราคา

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคาเหล็กกล่อง30มม.x30มม.x1.4มม.

       
           
 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

150mmx150mmx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่

กล่อง 150x150x4.5mm ราคา

โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

ราคาเหล็กกล่อง

150มม.x150มม.x4.5มม.มอก.เต็มโรงใหญ่

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 โทรสั่งโปร่ง 0-898-159-362

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLGวันนี้

จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็กเหลี่ยมLG 

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก 

ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน

น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น