ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ ราคาท่อกลมดำ

ราคาไปป์ดำ ราคากลม

กลมดำ

 

 

ราคาท่อสตีม ASTM

 

ราคาท่อสะเก็ตด้วน เบอร์40 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ

 

ราคาท่อมีตะเข็บ ราคาท่อไม่มีตะเข็บ

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

โทร.Ais 089-815-9362  ค่ะ

 

 โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 2456

    www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com   

โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362    

....................................................................................................................

ความหนา (mm.)

.............................

ความหนา (mm.)

.............................

ความหนา (mm.)

.............................

ความ

หนา (mm.)

.............................

 1.

   ท่อกลมดำ  3/8 ท่อดำสามหุน

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 17 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 15.7 mm.

หนา 1.2 มม.

2.6 kg.

 /เส้น

OD 17.2 mm.

หนา 2.0 มม.

4.7 kg.

   

 2.

            ท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน

   www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 21.7 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 19.7 mm.

หนา 1.2 มม.

3.15 kg.

 /เส้น

OD 19.6 mm.

หนา 1.4 มม.

3.8 kg.

 /เส้น

OD 19.7 mm.

หนา 1.6 มม.

4.3 kg.

 /เส้น

OD 20 mm.

หนา 1.7 มม.

4.5 kg.

 3.

           ท่อกลมดำ  1/2" ท่อดำสี่หุน

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 21.7 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 20 mm.

หนา 1.9 มม.

5.0 kg.

 /เส้น

OD 20 mm.

 2.0 มม.มอก

5.5 kg.

 /เส้น

OD 20 mm.

หนา 2.4 มม.

6.7 kg.

 /เส้น

OD 20 mm.

หนา 2.9 มม.

8.0 kg.

 4.

            ท่อกลมดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 27.2 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 25.8 mm.

หนา 1.2 มม.

 4.25 kg.

 /เส้น

OD 25.9 mm.

หนา 1.4 มม.

4.7 kg.

 /เส้น

OD 25 mm.

หนา 1.6 มม.

5.5 kg.

/เส้น

OD 27 mm.

หนา 2.0 มม.JIS

7.0 kg.

 5.

          ท่อกลมดำ 3/4" ท่อดำหกหุน

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 27.2 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 27.4 mm.

2.3 มม.มอก

7.8 kg.

 /เส้น

OD 26.6 mm.

หนา 2.4 มม.

8.9 kg.

 /เส้น

OD 26.8 mm.

หนา 2.6 มม.

9.5 kg.

 /เส้น

OD 27.3 mm.

หนา 3.2 มม.JIS

 10.9 kg.

 6.

 

          ท่อกลมดำ 1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 33.4 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 28.0 mm.

หนา 1.4 มม.

5.5 kg.

/เส้น

OD 33.5 mm.

 1.7 มม.JIS

8.2 kg.

 /เส้น

OD 34.0 mm.

 2.0 มม.JIS

9.0 kg.

 /เส้น

OD 33.6 mm.

หนา 2.3 มม.มอก.

9.9 kg.

................................

 7.

       ท่อกลมดำ 1" ท่อดำหนึ่งนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 33.4 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 31.8 mm.

หนา 2.4 มม.

10.4 kg.

 /เส้น

OD 32 mm.

หนา 2.7 มม.

11.9 kg.

 /เส้น

OD 33.5 mm.

 3.2 มม.JIS

13.4 kg.

 /เส้น

OD 33.6 mm.

หนา 4.0 มม.JIS

16.4 kg.

 8.

      ท่อกลมดำ 1" 1/4 ท่อดำนิ้วสอง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 42.7 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

/เส้น

OD 41.7 mm.

หนา 1.4 มม.

8.2 kg.

/เส้น

OD 41.4 mm.

หนา 1.7 มม.

10.1 kg.

 /เส้น

OD 41.3 mm.

หนา 1.9 มม.

11.1 kg.

 /เส้น

OD 42.2 mm.

 2.3 มม.มอก.

12.7 kg.

 9.

     ท่อกลมดำ 1" 1/4 ท่อดำนิ้วสอง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 42.7 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 40.9 mm.

หนา 2.4 มม.

13.9 kg.

/เส้น

OD 41 mm.

หนา 2.7 มม.

15.2 kg.

 /เส้น

OD 42.5 mm.

 3.2 มม.มอก.

17.2 kg.

 /เส้น

OD 42.5 mm

 4.0 มม.JIS

21.0 kg.

 

10.1 ท่อกลมดำ 48.6mm หนา 2.0 มิล ราคา บาท

10.2 ท่อกลมดำ 48.6 หนา 2.0 มิล JISราคา  บาท

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

       

 10.

     ท่อกลมดำ 1" 1/2  ท่อดำนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 47 mm.

หนา 1.4 มม.

9.2 kg.

 300 /เส้น

OD 48.7 mm.

 2.0 มม.JIS

13.2 kg.

 /เส้น

OD 48.5 mm.

 2.3 มม.มอก.

14.7 kg.

 /เส้น

OD 48.6 mm.

 3.2 มม.มอก.

19.5 kg.

 11.

   ท่อกลมดำ 1" 1/2  ท่อดำนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 48.2 mm.

 3.5 มม.JIS

21.5 kg.

 /เส้น

OD 48.1 mm.

 4.0 มม.JIS

24.6 kg.

 /เส้น

OD 48.6 mm.

 4.5 มม.JIS

27.2 kg.

 /เส้น

OD 48.7 mm.

 5.0 มม.JIS

30.3 kg.

  12.1 ท่อกลมดำ 60.5mm หนา 2.0มิล ราคาบาท         

 12.

      ท่อกลมดำ 2"  ท่อดำสองนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 59.0 mm.

 1.4 มม.

11.7 kg.

 /เส้น

OD 60.4 mm.

2.3  มม.JIS

18.2 kg.

 /เส้น

OD 60.0 mm.

 3.2 มม.มอก.

24.6 kg.

 /เส้น

OD 60.2 mm.

3.5 มม.JIS

28.2 kg.

 13.

      ท่อกลมดำ 2"  ท่อดำสองนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 48.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 60.0 mm.

4.0 มม.มอก.

30.8 kg.

 /เส้น

OD 60.5 mm.

4.5 มม.JIS

34.6 kg.

 /เส้น

OD 60.5 mm.

5.0 มม.JIS

38.0 kg.

  14.1 ท่อกลมดำ 76.5 mm หนา 2.0 มิล ราคา  บาท        

 14.

    ท่อกลมดำ 2" 1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 76.3 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 75 mm.

 1.7 มม.

18.1 kg.

 /เส้น

OD 75.9 mm.

 2.3 มม.JIS

22.9 kg.

 /เส้น

OD 75.6 mm.

 2.8 มม.JIS

28.8 kg.

 /เส้น

OD 76.6 mm.

 3.2 มม.มอก.

31.5 kg.

 15.

   ท่อกลมดำ 2" 1/2 ท่อดำสองนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 76.3 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 76.4 mm.

 4.0 มม.มอก.

39.1 kg.

 /เส้น

OD 76.4 mm.

 4.5 มม.JIS

44.1 kg.

 /เส้น

OD 76.5 mm.

 5.0 มม.JIS

48.6 kg.

 16.

    ท่อกลมดำ 3"   ท่อดำสามนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 88.9 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

/เส้น

OD 87.6 mm.

 1.7 มม.

22.1 kg.

 /เส้น

OD 89.0 mm.

 2.3 มม.JIS

272 kg.

 /เส้น

OD 89.0 mm.

 2.8 มม.JIS

33.8 kg.

 /เส้น

OD 88.6 mm.

 3.2 มม.มอก.

37.2 kg.

 17.

ท่อกลมดำ 3"   ท่อดำสามนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 88.9 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 88.4 mm.

4.0 มม.มอก.

45.8 kg.

 /เส้น

OD 88.5 mm.

4.5 มม.JIS

52.2 kg.

 /เส้น

OD 89.1 mm.

5.0 มม.JIS

57.4 kg.

 /เส้น

OD 89.2 mm.

6.0 มม.JIS

68.0 kg.

18.

 ท่อกลมดำ 3" 1/2  ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 101.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 101.7 mm.

2.3 มม.JIS

31.4 kg.

 /เส้น

OD 101.4 mm.

3.2 มม.มอก.

42.9 kg.

 /เส้น

OD 101.6 mm.

4.0 มม.มอก.

53.0 kg.

 /เส้น

OD 102 mm.

4.5 มม.JIS

59.9 kg.

 19.

ท่อกลมดำ 3"1/2   ท่อดำสามนิ้วครึ่ง

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 101.6 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 101.6 mm.

5.0 มม.JIS

68.9 kg.

 /เส้น

OD 1.1.9 mm.

6.0 มม.JIS

78.3 kg.

 20.

   ท่อกลมดำ 4"   ท่อดำสี่นิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 114.3 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 114.0 mm.

2.3 มม.JIS

34.5 kg.

 /เส้น

OD 114.6 mm.

3.2 มม.มอก.

48.4 kg.

 /เส้น

OD 114.2 mm.

3.5 มม.JIS

53.3 kg.

 /เส้น

OD 117.0 mm.

4.0 มม.JIS

59.5 kg.

 21.

ท่อกลมดำ 4"   ท่อดำสี่นิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 114.3 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 114.0 mm.

4.5 มม.มอก.

67.6 kg.

 /เส้น

OD 114.7 mm.

5.0 มม.JIS

73.8 kg.

 /เส้น

OD 115.0 mm.

5.6 มม.มอก.

86.8 kg.

 /เส้น

OD 114.9 mm.

6.0 มม.JIS

87.4 kg.

 22.

ท่อกลมดำ 5"   ท่อดำห้านิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 139.8 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 139.0 mm.

 2.5 มม.JIS

48.7 kg.

 /เส้น

OD 140 mm.

 2.8 มม.JIS

55.2 kg.

 /เส้น

OD 140.2 mm.

 3.2 มม.JIS

59.7 kg.

 /เส้น

OD 139.5 mm.

 3.6 มม.JIS

67.4 kg.

 23.

ท่อกลมดำ 5"   ท่อดำห้านิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 139.8 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 140.0 mm.

 4.0 มม.JIS

73.8 kg.

 /เส้น

OD 141.0 mm.

 4.5 มม.มอก.

84.0 kg.

 /เส้น

OD 140.0 mm.

 6.0 มม.มอก.

108.8 kg.

 /เส้น

OD 140.2 mm.

 8.0 มม.JIS

160.0 kg.

 24.

ท่อกลมดำ 6"   ท่อดำหกนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 165.2 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 165.2 mm.

 2.7 มม.

63.6 kg.

 /เส้น

OD 165.2 mm.

 3.2 มม.JIS

71.1 kg.

 /เส้น

OD 164 mm.

 4.0 มม.JIS

87.4 kg.

 /เส้น

OD 165.6 mm.

 4.5 มม.มอก.

98.9 kg.

 25.

ท่อกลมดำ 6"   ท่อดำหกนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 165.2 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 165.3 mm.

 5.0 มม.JIS

108.1 kg.

 /เส้น

OD 166.3 mm.

 6.0 มม.มอก.

128.8 kg.

 /เส้น

OD 165.7 mm.

 7.0 มม.JIS

153.0 kg.

 /เส้น

OD 166.3 mm.

 8.0 มม.JIS

174.2 kg.

 26.

ท่อกลมดำ 7"   ท่อดำเจ็ดนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 190.7 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

/เส้น

OD 190.6 mm.

 4.0 มม.JIS

101.8 kg.

 /เส้น

OD 191.2 mm.

 5.0 มม.JIS

125.6 kg.

 /เส้น

OD 189.8 mm.

 6.0 มม.JIS

 151.4 kg.

 /เส้น

OD 191.6 mm.

8.0 มม.JIS

202.1 kg.

 27.

ท่อกลมดำ 8"   ท่อดำแปดนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 216.3 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 215.8 mm.

 4.0 มม.JIS

114.0 kg.

 /เส้น

OD 215.9 mm.

 4.5 มม.JIS

129.9 kg.

 /เส้น

OD 217.2 mm.

 5.0 มม.JIS

143.0 kg.

 /เส้น

OD 220.0 mm.

 6.0 มม.มอก.

173.4 kg.

 28.

ท่อกลมดำ 8"   ท่อดำแปดนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 216.3 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 218.2 mm.

 7.0 มม.JIS

205.3 kg.

 /เส้น

OD 217.9 mm.

 8.0 มม.JIS

227.4 kg.

 /เส้น

OD 217.0 mm.

 9.0 มม.JIS

259.5 kg.

 29.

ท่อกลมดำ 10"   ท่อดำสิบนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 264.7 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 267.8 mm.

 4.5 มม.JIS

163.7 kg.

 /เส้น

OD 265.0 mm.

 5.0 มม.JIS

185.0 kg.

/เส้น

OD 268.0 mm.

 6.0 มม.JIS

216.6 kg.

 /เส้น

OD 268.4 mm.

 7.0 มม.JIS

254.3 kg.

 30.

ท่อกลมดำ 10"   ท่อดำสิบนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 264.7 มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 269.0 mm.

 8.0 มม.JIS

290.0 kg.

 /เส้น

OD 269.0 mm.

 12.0 มม.JIS

429.3 kg.


  31.

ท่อกลมดำ 12"   ท่อดำสิบสองนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 318.5 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 322.0 mm.

 4.5 มม.JIS

194.8 kg.

 /เส้น

OD314.8  mm.

 5.0 มม.JIS

217.2 kg.

 /เส้น

OD 317.0 mm.

 6.0 มม.JIS

260.3 kg.

 /เส้น

OD 319.0 mm.

 7.0 มม.JIS

305.7 kg.

  32.

  ท่อกลมดำ 12"   ท่อดำสิบสองนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 318.5 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 318.0 mm.

 8.0 มม.JIS

342.7 kg.

 /เส้น

OD 319.0 mm.

 9.0 มม.JIS

386.5 kg.

 /เส้น

OD 318.2 mm.

 10.0 มม.JIS

434.7 kg.

  /เส้น

OD 318.0 mm.

 12.0 มม.JIS

509.5 kg.

  33.

  ท่อกลมดำ 14"   ท่อดำสิบสี่นิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 355.6 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 353.0 mm.

 4.5 มม.JIS

217.0 kg.

 /เส้น

OD 355.0 mm.

 8.0 มม.JIS

377.0 kg.

 /เส้น

OD 356.0 mm.

 9.0 มม.JIS

428.0 kg.

 /เส้น

OD 358.0 mm.

 12.0 มม.JIS

560.0 kg.

  34.

ท่อกลมดำ 16"   ท่อดำสิบหกนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD 406.4 มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD 406.0 mm.

 6.0 มม.JIS

326.0 kg.

 /เส้น

OD 408.0 mm.

 8.0 มม.JIS

431.6 kg.

 /เส้น

OD 405.0 mm.

 9.0 มม.JIS

489.6 kg.

 /เส้น

OD 409.0 mm.

 12.0 มม.JIS

679.3 kg.

  35.

ท่อกลมดำ 18"   ท่อดำสิบแปดนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD  มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD  mm.

 7.9 มม.

525.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 9.5 มม.

630.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 12.7 มม.

835.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 14.2 มม.

935.0 kg.

  36.

ท่อกลมดำ 20"   ท่อดำยี่สิบนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD  มิล โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

/เส้น

OD  mm.

7.9  มม.

 586.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

9.5 มม.

702.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 12.7 มม.

930.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 15.0 มม.

1100.0 kg.

37.

ท่อกลมดำ 24"   ท่อดำยี่สิบสี่นิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD  มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD  mm.

 7.9 มม.

705.0 kg.

 /เส้น

OD  mm.

 9.5 มม.

845.0 kg.

  /เส้น

OD  mm.

 17.4 มม.

1531.0 kg.

38.

ท่อกลมดำ 28"   ท่อดำยี่สิบแปดนิ้ว

www. เหล็กบุญเกรียงสตีล.com 

ท่อกลมดำ OD  มิลโทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

 /เส้น

OD  mm.

 7.9 มม.

 kg.

ราคาท่อดำ#40ASTM สเก็ตด้วนเบอร์40

                        มีตะเข็บ

โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362

...................................................................................................

    ASTM#40 

   มี ตะเข็บ

    ASTM#40

      มีตะเข็บ

   
 ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ3/4                        8.8    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"1/4    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 1"1/2    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 2" ราคา 735 บาท    
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 2"1/2        
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 3"    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 4"    
ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 5"    
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 6"        
  ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ 8" หนา7.3มิล        
 

    ท่อดำสเก็ตด้วนเบอร์ #40 มีตะเข็บ 12"

                           หนา 10.3มิล

        10.3      
 

   ราคาท่อดำ#40ASTM สเก็ตด้วนเบอร์ #40

                   ไม่มีตะเข็บ

   ASTM#40

   ไม่มีตะเข็บ

   ASTM#40

    ไม่มีตะเข็บ

   
 

ท่อสตีม 2" #40 ไม่มีตะเข็บ ราคา 1,035 บาท

 โทรสั่งที่สตีม 0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

OD 60mm หนา 3.8 มิล นน 32 กก.

       
 

ท่อสตีม 5" #40 ไม่มีตะเข็บ ราคา 3,850 บาท

 โทรสั่งที่สตีม  0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

OD 141.3mm หนา 6.5 มิล นน 121 กก.

       
 

ท่อสตีม 10" #40 ไม่มีตะเข็บ ราคา 13,200 บาท

โทรสั่งที่สตีม 0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

OD 273mm หนา 9.2 มิล นน 367.8 กก.

......................................................................................................

       
 

ท่อสตีม 12" #40 ไม่มีตะเข็บ ราคา 16,800 บาท

โทรสั่งที่สตีม 0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

OD 325mm หนา 10.3 มิล นน 478.2 กก.

             
 

ราคาท่อดำ#80ASTM สเก็ตด้วนเบอร์ #80

                   ไม่มีตะเข็บ

โทรสั่งที่สตีม 0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

  ASTM# 80

   ไม่มีตะเข็บ

     
 

ท่อสตีม 5" #80 ไม่มีตะเข็บ ราคา 7,000 บาท

โทรสั่งที่สตีม  0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

OD 141.3mm หนา 9.5 มิล นน 185.8 กก.

       
   โทรสั่งท่อกลมดำ 0-898-159-362        

 

ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณท่อดำ เหล็กท่อกลมดำ เหล็กแป๊ปดำ เหล็กสตีมดำ เหล็กASTM AS3M ราคาเหล็ก จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก เหล็กไทย ราคาเหล็ก

       ท่อดำ,เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Tubes) หรือที่นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดำ ,แป๊บดำ  ท่อดำ หรือ เหล็กท่อดำผลิตจากเหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูงและได้ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง จักรมาตรฐานควบคุมด้วยวิศวกรและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพสูงมากเนื่องจาก ท่อดำ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลมตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว 6,000 มม./เส้นท่อกลมดำ ใช้สำหรับเป็นท่อลำเลียง ,ท่อการประปา,ท่อชลประทานและงานโครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเป็นท่อดำเหล็กท่อดำ เหล็กยาวมีความสามารถในการรับแรงดันมีความแข็งแรงทนทาน แต่น้ำหนักเบาตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

OD แปลว่า วัดนอก หรือวัดท่อรอบนอก หรือ เอาตลับเมตรวัดเกี่ยวนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ 

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

โทร.Ais 089-815-9362ค่ะสั่งของได้เลย

 

โทรทรู 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น