ราคาเหล็กสตีม ท่อASTM A53 SCH40 SCH 80 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น 

 

ราคาท่อสตีม ASTM

ราคาท่อสะเก็ตด้วน เบอร์40 มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ

ราคาท่อมีตะเข็บ ราคาท่อไม่มีตะเข็บ

โทร.Ais 089-815-9362 ค่ะ 

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

        เหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง

ขายส่งสาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A795 SCH-10 ERW  GR.A  RP300PSI/TP 1000PSI NPS  

โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

โทร 089-815-9362

................................................................................

1.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW  3/4

  โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 3/4 SCH-10 ERW มีตะเข็บ 

2.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW  1"

  โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 1" SCH-10 ERW มีตะเข็บ

3.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW 1"1/4

   โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 1"1/4 SCH-10 ERW มีตะเข็บ

4.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW 1"1/2

   โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 1"1/2 SCH-10 ERW มีตะเข็บ

5.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW 2"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 2" SCH-10 ERW มีตะเข็บ

6.ราคาท่อสตีม FiGuard-10 ASTM A53A SCH-10 ERW 2"1/2

  โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อดับเพลิง ขนาด 2"1/2 SCH-10 ERW มีตะเข็บ

ราคาท่อสตีม#40ASTM A53A SCH-40 สเก็ตด้วนเบอร์40 มีตะเข็บ

โทรสั่งท่อสตีมดำ 089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 1/2"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 1/2

 
2.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 3/4"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 3/4

 
3.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 1"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 1"

4.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 1"1/4

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 1"1/4

5.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 1"1/2

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 1"1/2

6.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 2"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 2"

7.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 2"1/2

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 2"1/2

8.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 3"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 3"

9.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 4"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 4"

10.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW ขนาด 5"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 5"

11.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW 6"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 6"

12.ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH-40 ERW 8"

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40  ERW มีตะเข็บ ขนาด 8"

ราคาท่อดำ#40ASTM สเก็ตด้วนเบอร์ #40

                   ไม่มีตะเข็บ

1.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 1/4" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1/4" SML

 
 2.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 3/8" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3/8" SML

 3.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 1/2" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1/2" SML

 4.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 3/4" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3/4" SML

 5.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 1" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1" SML

 6.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 1"1/4 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1"1/4 SML

7.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 1"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1"1/2 SML

 
 8.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 2" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 2" SML

9.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 2"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 2"1/2 SML

 
10.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 3" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3" SML

 
 11.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 3"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3"1/2 SML

12.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 4" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 4" SML

 
 13.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 5" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 5" SML

 14.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 6" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 6" SML

15.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 8" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 8" SML

 
16.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 10" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 10" SML

 
17.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 12" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 12" SML

 
18.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 14" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 14" SML

 
19.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 16" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 16" SML

20.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 18" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด " SML

21.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 20" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด " SML

22.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 24" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 24" SML

23.ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH-40 Seamless 28" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-40 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 28" SML

ราคาท่อสตีมดำ#80 ASME/ASTM SA/106/53API 5L GRB SCK80

สเก็ตด้วนเบอร์ #80   Seamless      ไม่มีตะเข็บ SML

โทรสั่งที่สตีม 0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 3/8" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3/8" SML

2.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 1/2" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1/2" SML

3.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 3/4" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3/4" SML

4.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 1" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1" SML

5.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 1"1/4 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1"1/4 SML

6.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 1"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 1"1/2 SML

7.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 2" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 2" SML

8.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 2"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 2"1/2 SML

9.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 3" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3" SML

10.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 3"1/2 SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 3"1/2 SML

11.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 4" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 4" SML

12.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 5" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 5" SML

13.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 6" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 6" SML

14.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 8" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 8" SML

15.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 10" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 10" SML

16.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 12" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 12" SML

17.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 14" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 14" SML

 

18.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 16" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 16" SML

19.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 18" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 18" SML

20.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 20" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 20" SML

21.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 24" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 24" SML

22.ราคาท่อASME/ASTM SA/106/53 SCH-80 Seamless 28" SML 

 โทรสั่งท่อสตีม089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 ราคาท่อสตีมดำ SCH-80 Seamless ไม่มีตะเข็บ ขนาด 28" SML

 

 

โทร.089-815-9362 ค่ะ โทร.สั่งของ 081-732-0055

โทรสั่ง 082-916-2329

 

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น