เหล็กฉาก แองเกิ้ล L

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาปทุมธานี

โทร.089-815-9362 ค่ะ

 

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

เหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

ราคาเหล็กฉาก ขนาด

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

............................................................................................

ราคา

......................

ราคาเหล็กฉาก L 25x25x3.0mm  รุ่นเต็ม

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 25x25x3.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 25x25x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 25x25x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x3.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x3.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 30x30x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x3.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x3.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x4.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x4.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 40x40x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x4.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x4.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 45x45x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x3.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x3.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x4.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x4.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 50x50x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x4.0mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x4.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x5.0mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 60x60x5.0mm  มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x5.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x5.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x8.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 65x65x8.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 70x70x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 70x70x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x9.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x9.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x12mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 75x75x12.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 80x80x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 80x80x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x6.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x6.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x7.0mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x7.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x10mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x10mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x12mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 90x90x12mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x7.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x7.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x10mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x10mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x12mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 100x100x12mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 120x120x8.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 120x120x8.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x9.0mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x9.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x12mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x12mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x15mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 130x130x15mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x12mm รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x12mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x15mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x15mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x19mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 150x150x19mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x12mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x12mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x15mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L 175x175x15mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L200x200x15mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L200x200x15mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L200x200x20mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L200x200x20mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L200x200x25mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L200x200x25mm มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

 

ราคาเหล็กฉาก L250x250x25mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L250x250x25mm มอก.เต็มโรงใหญ่

บาท

ราคาเหล็กฉาก L250x250x35mm  รุ่นเต็ม 

โทรสั่งเหล็กฉาก 089-815-9362

ราคาเหล็กฉาก L250x250x35mm มอก.เต็มโรงใหญ่

 บาท

ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็กฉากวันนี้ จำหน่ายเหล็กฉาก จำหน่ายเหล็กฉากทุกชนิด ราคาเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉากถูกถูก ราคาเหล็กฉาก ศูนย์จำหน่ายเหล็กฉาก สอบถามราคาเหล็กฉาก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก ขายส่งเหล็กฉาก ราคาเหล็กฉาก

      เหล็กฉาก (Angles)  สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา มีลักษณะเป็นมุมฉากเหล็กฉาก นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปการทำโครงหลังคาชั้นวางประเภทต่างๆเหล็กฉาก   คุณภาพดี ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรง น้ำหนัก +/- ไม่เกิน 3% จากสเปคที่กำหนดและทำมุมได้ 90 องศา มีด้านเท่ากันทั้งสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน ให้สวยงามยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กำกับสินค้า เพราะมี เหล็กฉาก ที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากวางจำหน่ายในตลาดจึงควรตรวจสอบทุกครั้ง

 

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น