ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้

โทร.Ais081-732-0055,089-815-9362

โทรทรู 064-638-5595

 

เหล็กไวร์แฟรงค์ WF

เหล็ก H เอชบีม 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่ง081-732-0055

......................................................................................

 

 

 

ราคาเหล็ก

ยาว 6 เมตร/เส้น 

............... 

1. ราคาH 100 x 50 x 5 x 7 mm. 9.30 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055 

 .-/เส้น  

2.ราคา H 148x 100x6x9 mm นน 21.10 kg/m.   

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 .-/เส้น 

3.ราคา H 150x75x5x7 mm. นน. 14.00 kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055  

 .-/เส้น 

4.ราคาH 175x90x5x8  mm. นน. 18.10 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 .-/เส้น 

5.ราคาH 194x150x6x9 mm. นน. 30.60 kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

6.ราคาH 200x100x5.5x8mm.นน. 21.30 kg/m.  
เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 
7.ราคาH 200x204x12x12mm. นน. 56.20 kg/m. 
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 

8.ราคาH 208x202x10x16 mm. นน. 65.70 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

9.ราคาH 244x175x7x11mm. นน. 44.10 kg/m.  
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 
10.ราคาH 244x252x11x11mm. นน. 64.40 kg/m.
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 
11.ราคาH 248x124x5x8mm. นน. 25.70 kg/m. 
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 
12.ราคา H 248x249x8x13mm. นน. 66.50 kg/m. 
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 

13.ราคาH 250x125x6x9mm. นน. 29.60 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 .-/เส้น 
14.ราคาH 294x200x8x12mm. นน. 56.80 kg/m.
 เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055
 .-/เส้น 

15.ราคาH 294x302x12x12mm.นน. 84.5 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 .-/เส้น 

16.ราคา H 298x149x5.5x8mm.นน. 32.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 .-/เส้น 

17.ราคาH 298x201x9x14mm.นน. 65.40 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

18.ราคาH 298x299x9x14mm.นน. 87.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

19.ราคาH 300x150x6.5x9mm. นน. 36.70 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

20.ราคาH 300x305x15x15mm.นน. 106.00 kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055 

 

21.ราคาH 304x301x11x17mm.นน. 106.00 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055  

 

22.ราคาH 336x249x8x12mm.นน. 69.20 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

23.ราคาH 338x351x13x13mm.นน. 106.00 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

24.ราคาH 340x250x9x14mm.นน. 79.70 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

25.ราคาH 344x348x10x16mm.นน. 115 kg/m.   

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

26.ราคาH 344x354x16x16mm.นน. 131 kg/m.   

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

27.ราคาH 346x174x6x9mm.นน. 41.40 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

28.ราคา H 350x175x7x11mm.นน. 49.60 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

29.ราคา H 350x357x19x19mm.นน. 156 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

30.ราคาH 354x176x8x13mm.นน. 57.80 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

31.ราคาH 386x299x9x14mm.นน. 94.30 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

32.ราคาH 388x402x15x15mm.นน. 140 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

33.ราคาH 390x300x10x16mm.นน. 107.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

34.ราคาH 394x398x11x18mm.นน. 147 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

35.ราคาH 396x199x7x11mm.นน. 56.60 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

36.ราคาH 400x200x8x13mm.นน. 66.00 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

37.ราคาH 400x408x21x21mm.นน. 172.00 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

38.ราคาH 404x201x9x15mm.นน. 75.50 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

39.ราคาH 414x405x18x28mm.นน. 232.00 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

40.ราคาH 434x299x10x15mm.นน. 106.00 kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

41.ราคาH 440x300x11x18mm.นน. 124.00 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

42.ราคาH 446x199x8x12mm.นน. 66.20 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

43.ราคาH 446x302x13x21mm.นน. 145.00 kg/m.  

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

44.ราคา H 450x200x9x14mm.นน. 76 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทสั่งของ 081-732-0055

 

45.ราคา H 456x201x10x17mm.นน. 88.90Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

46.ราคา H 482x300x11x15mm.นน.114. Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

47.ราคา H 488x300x11x18mm.นน. 128 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

48.ราคาH 494x302x13x21mm.นน. 150.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

49.ราคาH 496x199x9x14mm.นน. 79.50 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

50.ราคาH 500x200x10x16mm.นน. 89.60 kg/m.   

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

51.ราคาH 506x201x11x19mm.นน. 103.00 kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055 

 

52.ราคาH 582x300x12x17mm.นน. 137.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

53.ราคาH 588x300x12x20mm.นน. 151.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

54.ราคาH 594x302x14x23mm.นน. 175.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

55.ราคาH 596x199x10x15mm.นน. 94.60 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

56.ราคาH 600x200x11x17mm.นน. 106.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

57.ราคาH 606x201x12x20mm.นน. 120.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

58.ราคาH 612x202x13x23mm.นน. 134.00 Kg/m. 

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

59.ราคาH 692x300x13x20mm.นน. 166.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

60.ราคา700x300x13x24mm.นน. 185.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

61.ราคา792x300x14x22mm.นน. 191.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

62.ราคาH 800x300x14x26mm.นน. 210.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทรสั่งของ 081-732-0055

 

63.ราคาH 890x299x15x23mm.นน. 213.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

64.ราคาH 900x300x16x28mm.นน. 243.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

 

65.ราคาH 912x302x18x34mm.นน. 286.00 Kg/m.

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ 081-732-0055

....................................................................................

 

 

ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ ราคาเหล็ก 

 

ราคาไวด์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์วันนี้ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ทุกชนิด ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ถูกถูก ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ศูนย์จำหน่ายเหล็กไวด์แฟรงค์ สอบถามราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์ ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กไวด์แฟรงค์  ขายส่งเหล็กไวด์แฟรงค์ ราคาเหล็กรูปพรรณไวด์แฟรงค์

         ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม) มีรูปทรงลักษณะเดียวกับไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย 

โทร.Ais 081-732-0055 โทร.ทรู064-638-5595.

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น