ราคาเอชบีม ราคาH บีม

ราคาเหล็กเอชบีม

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ลำลูกาปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้

โทร.Ais089-815-9362 ค่ะ

 

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

ราคาเอชบีม H   

เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทร089-815-9362

 

...................................................................................................................................................................................................

1.ราคาเหล็กเอชบีม H 100x100x6x8 น้ำหนัก 17.2kg/m. เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่ง เสา H  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

1.1ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 103.2กิโล

1.2ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 9 เมตร  เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 154.8กิโล

1.3ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 12 เมตร  เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 206.4กิโล

โทรสั่ง เสาเอชบีมH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

2.ราคาเหล็กเอชบีม H 125x125x6.5x9 น้ำหนัก 23.8kg/m.  เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่ง เสา H  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

2.1ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 142.8กิโล

2.2ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 9 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 214.2กิโล

2.3ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 12 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 285.6กิโล

โทรสั่ง เสาเอชบีมH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

3.ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

3.1.ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 189กิโล

3.2.ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 283.5กิโล

3.3.ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 378กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

4.ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

4.1.ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 241.2กิโล

4.2.ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 361.8กิโล

4.3.ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 12 เมตร.เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 482.4กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

5.ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา 

5.1.ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 299.4กิโล

5.2.ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 449.1กิโล

5.3.ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 598.8กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

6.ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา 

6.1.ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 434.4กิโล

6.2.ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 651.6กิโล

6.3.ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 868.8กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

7.ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

7.1.ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 564กิโล

7.2.ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 846กิโล

7.3.ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15ยาว 12 เมตร.เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,128กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

8.ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว  เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

8.1.ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 822กิโล

8.2.ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,233กิโล

8.3.ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19ยาว 12 เมตร.เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,644กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

9.ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว  เมตร  เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

9.1.ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 6 เมตร  เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,032กิโล

9.2.ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 9 เมตร  เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,548กิโล

9.3.ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21ยาว 12 เมตร.เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 2,064กิโล

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

รุ่น H 400x400 น้ำหนัก 232กิโล/เมตร

10.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน กิโล

นน. 232.00 kg/m. ราคา

10.1.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 1,392กิโล

10.2.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 2,088กิโล

10.3.ราคาH 414x405x18x28mm.ยาว 12 เมตร.เหล็กบุญเกรียงสตีล นน 2,784กิโล

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร.สั่งของ  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล 

 
ราคาเอชบีม H บีม 

เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งH 089-815-9362

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา 

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งH  0-898-159-362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 6 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 9 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815*-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 12 เมตร. เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 9 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 12 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งH  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

 

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคเอชบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม  ราคาเหล็กเอชบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กเอชบีม จำหน่ายเหล็กเอชบีมทุกชนิด ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมถูกถูก ราคาเหล็กเอชบีม ศูนย์จำหน่ายเหล็กเอชบีม สอบถามราคาเหล็กเอชบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเอชบีม ขายส่งเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมกล่อง ขายส่งเหล็กเอชบีมในราคาถูก ราคาเหล็กเอชบีมรูปพรรณ

ราคาเหล็ก

เอชบีม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature เหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น