ราคาเอชบีม ราคาH บีม

ราคาเหล็กเอชบีม

 

 

       

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ลำลูกาปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้

โทร.Ais081-732-0055,089-815-9362

โทรทรู 064-638-5595

ราคาเอชบีม H   

เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทร081-732-0055

 

..............................................................................................................................................

ราคา/เส้น  

....................................................

1.ราคาเหล็กเอชบีม H 100x100x6x8 น้ำหนัก 17.2kg/m.

โทรสั่ง เสา H  081-732-0055. เหล็กบุญเกรียงสตีล

1.1ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 6 เมตร 2,600 บาท 103.2กิโล

1.2ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 9 เมตร 3,870 บาท 154.8กิโล

1.3ราคาเหล็ก H 100x100x6x8 ย 12 เมตร 5,160 บาท 206.4กิโล

โทรสั่ง เสาเอชบีม 081-732-0055. เหล็กบุญเกรียงสตีล

 บาท

2.ราคาเหล็กเอชบีม H 125x125x6.5x9 น้ำหนัก 23.8kg/m. 

โทรสั่ง เสา H  081-732-0055. เหล็กบุญเกรียงสตีล

2.1ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 6 เมตร 3,570 บาท 142.8กิโล

2.2ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 9 เมตร 5,360 บาท 214.2กิโล

2.3ราคาเหล็ก H 125x125x6.5x9 ย 12 เมตร 7,140 บาท 285.6กิโล

โทรสั่ง เสาเอชบีม 081-732-0055. เหล็กบุญเกรียงสตีล

 บาท

 

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท 

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท 

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท 

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท 

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว  เมตร.

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

  บาท

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว  เมตร

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 บาท 

เอชบีม H บีม 

เหล็กบุญเกรียงสตีล

โทรสั่งของ 081-732-0055

ราคา/เส้น 6 เมตร 

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา 

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 100 x 100 x 6 x 8 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 17.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 125 x 125 x 6.5 x 9 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 23.8kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 150 x 150 x 7 x 10 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 31.5kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 175 x 175 x 7.5 x 11 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 40.2kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 200 x 200 x 8 x 12 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 49.9kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 250 x 250 x 9 x 14 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 72.4kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 300 x 300 x 10 x 15 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 94.0kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 6 เมตร.

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 9 เมตร.

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 350 x 350 x 12 x 19 ยาว 12 เมตร.

น้ำหนัก 137kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 
   

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 9 เมตร

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

ราคาเอชบีม H 400 x 400 x 13 x 21 ยาว 12 เมตร

น้ำหนัก 172kg/m. ราคา

โทรสั่งของ 081-732-0055.

 

 

 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคไอบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กไอ ราคาเหล็กวันนี้ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กทุกชนิด ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็ก ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กกล่อง ขายส่งเหล็ก ราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาเหล็ก 

ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม H ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม ราคาไวร์แฟรงค์ ราคเอชบีม ราคาเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีม  ราคาเหล็กเอชบีมวันนี้ จำหน่ายเหล็กเอชบีม จำหน่ายเหล็กเอชบีมทุกชนิด ราคาเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมถูกถูก ราคาเหล็กเอชบีม ศูนย์จำหน่ายเหล็กเอชบีม สอบถามราคาเหล็กเอชบีม เรื่่องเล่าเช้านี้ราคาเหล็กเอชบีม ขายส่งเหล็กเอชบีม ราคาเหล็กเอชบีมกล่อง ขายส่งเหล็กเอชบีมในราคาถูก ราคาเหล็กเอชบีมรูปพรรณ

ราคาเหล็ก

เอชบีม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot Rolled Structural Steel Sectionsมีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้างการรีดร้อนคือการรีด และแปรรูป ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต    Critical temperature เหล็กเอชบีม  สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending)และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย 

โทร.Ais 081-732-0055 โทร.ทรู064-638-5595.

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น