เหล็กเพลาขาวราคา

ราคาเหล็กเพลาขาว

ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว

ราคาMild Round Bar

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ขายส่ง ส่งทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 โทร.Ais 089-815-9362 ค่ะ

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

2456

ราคาเหล็กเพลาขาว ขนาด

เหล็กบุญเกรียงสตีล สาขาปทุมธานี

ที่ขายส่ง ส่งทั่วประเทศ

โทรสั่งเหล็กเพลา 089-815-9362

.............................................................................................................................................................................................

ราคาเพลาขาว

ต่อเส้น

..................................

1.ราคาเหล็กเพลาขาว 1/8 ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 15 บาท นน 0.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 3.1mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 3.1 มิล ยาว 4 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

15 บาท

0.30kg.

 

2.ราคาเหล็กเพลาขาว 4.0mm ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 20 บาท นน 0.4กก.

ราคาMild Round Bar OD 4.0mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 4.0 มิล ยาว 4 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

22 บาท

0.40kg.

 

3.ราคาเหล็กเพลาขาว 3/16 ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 25 บาท นน 0.6กก.

ราคาMild Round Bar OD 4.5mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 4.5 มิล ยาว 4 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

25 บาท

0.60kg.

 

4.ราคาเหล็กเพลาขาว  5.0mm ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 30 บาท นน 0.65กก.

ราคาMild Round Bar OD 5.0mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 5.0 มิล ยาว 4 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

30 บาท

0.65kg.

 

5.ราคาเหล็กเพลาขาว 6.0mm ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 35 บาท นน 0.9กก.

ราคาMild Round Bar OD 6.0mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 6.0 มิล ยาว 4 เมตร โทร.สั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 35 บาท

0.90kg.

6.ราคาเหล็กเพลาขาว 1/4 ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 40 บาท นน 1.0กก.

ราคาMild Round Bar OD 6.35mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 6.35 มิล ยาว 4 เมตร โทร.สั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

40 บาท

1.0kg.

 

7.ราคาเหล็กเพลาขาว 7.0mm ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 50 บาท นน 1.2กก.

ราคาMild Round Bar OD 7.0mm x4mโทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 7.0 มิล ยาว 4 เมตร โทร.สั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 50 บาท

1.2kg.

 

8.ราคาเหล็กเพลาขาว 8.0mm ยาว 4 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 55 บาท นน 1.6กก.

ราคาMild Round Bar OD 8.0mm x4m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 8.0 มิล ยาว 4 เมตร โทร.สั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

55 บาท

1.6kg.

 

9.ราคาเหล็กเพลาขาว 9.0mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 90 บาท นน 3.1กก.

ราคาMild Round Bar OD 9.0mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 9.0 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 90 บาท

3.1kg.

10.ราคาเหล็กเพลาขาว 3/8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 95บาท นน 3.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 9.5 mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 9.5 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

95 บาท

3.3kg.

 

11.ราคาเหล็กเพลาขาว 10mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 110 บาท นน 3.7กก.

ราคาMild Round Bar OD 10mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 10 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

110 บาท

3.7kg.

 

12.ราคาเหล็กเพลาขาว 11mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 125 บาท นน 4.5กก.

ราคาMild Round Bar OD 1 mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 11 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 125 บาท

4.5kg.

 

13.ราคาเหล็กเพลาขาว 12mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 150 บาท นน 5.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 12mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 12 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

150 บาท

5.3kg.

14.ราคาเหล็กเพลาขาว 1/2 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 155 บาท นน 6.0กก.

ราคาMild Round Bar OD 12.6mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 12.6มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

155 บาท

6.0kg.

 

15.ราคาเหล็กเพลาขาว 13mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 175บาท นน 6.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 13mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 13มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 175 บาท

6.3kg.

 

16.ราคาเหล็กเพลาขาว 14mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 195บาท นน 7.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 14mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 14มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 195 บาท

7.3kg.

 

17.ราคาเหล็กเพลาขาว 15mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 220บาท นน 8.4กก.

ราคาMild Round Bar OD 15mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 15มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 220 บาท

8.4kg.

18.ราคาเหล็กเพลาขาว 5/8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 235บาท นน 9.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 15.9mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 15.9มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

235 บาท

9.3kg.

 

19.ราคาเหล็กเพลาขาว 18mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 320บาท นน 12.2กก.

ราคาMild Round Bar OD 18mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 18มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 320 บาท

12.2kg.

20.ราคาเหล็กเพลาขาว 3/4.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 335 บาท นน 13.4กก.

ราคาMild Round Bar OD 19mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 19มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

335 บาท

13.4kg.

21.ราคาเหล็กเพลาขาว 20mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 420บาท นน 14.8กก.

ราคาMild Round Bar OD 20mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 20มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

420 บาท

14.8kg.

 

22.ราคาเหล็กเพลาขาว 7/8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 525บาท นน 18.4กก.

ราคาMild Round Bar OD 22.3mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 22.3มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

525 บาท

18.4kg.

 

23.ราคาเหล็กเพลาขาว 25mmยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 660บาท นน23.1กก.

ราคาMild Round Bar OD 25mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 25มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

660 บาท

23.1kg.

 

24.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 690บาท นน23.9กก.

ราคาMild Round Bar OD 25.4mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 25.4มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

690 บาท

23.9kg.

 

25.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"1/8ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 870บาท นน31กก.

ราคาMild Round Bar OD 28.6mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 28.6มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

870 บาท

31kg.

 

26.ราคาเหล็กเพลาขาว 30mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 970บาท นน 34.2กก.

ราคาMild Round Bar OD 30mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 30มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

970 บาท

34.2kg.

 
 

27.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"1/4ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 1,065บาท นน38.4กก.

ราคาMild Round Bar OD 31.8mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 31.8 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

1,065 บาท

38.4kg.

 

28.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"3/8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 1,360บาท นน 47.5กก.

ราคาMild Round Bar OD 34.9mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 34.9 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1,360 บาท

47.5kg.

 
 

29.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"1/2 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 1,590บาท นน 55กก.

ราคาMild Round Bar OD 38.1mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 38.1 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1,590 บาท

55kg.

 
 

30.ราคาเหล็กเพลาขาว 40mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 1,850บาท นน 61กก.

ราคาMild Round Bar OD 40mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 40 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1,850 บาท

61kg.

 
 

31.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"5/8 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 1,920บาท นน 65กก.

ราคาMild Round Bar OD 41.2mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 41.2 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

1,920 บาท

65kg.

 
 

32.ราคาเหล็กเพลาขาว 1"3/4 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 2,240บาท นน 75.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 44.4mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 44.4 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

2,240 บาท

75.3kg.

 
 

33.ราคาเหล็กเพลาขาว 2" ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 3,000บาท นน 97.7กก.

ราคาMild Round Bar OD 50.8mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 50.8มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

3,000 บาท

97.7kg.

 
 

34.ราคาเหล็กเพลาขาว 2"1/4 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 3,900บาท นน 121กก.

ราคาMild Round Bar OD 57.20mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 57.2 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

3,900 บาท

121kg.

 
 

35.ราคาเหล็กเพลาขาว 60mm.ยาว 6เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,490บาท 139.8กก.

ราคาMild Round Bar OD 60mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 60 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

4,490 บาท

139.8kg.

 
 

36.ราคาเหล็กเพลาขาว 2"3/8mm.ยาว6เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,500บาท 144กก.

ราคาMild Round Bar OD 60.3mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 60.3 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

4,500 บาท

144kg.

 
 

37.ราคาเหล็กเพลาขาว 2"1/2ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 4,790บาท 153.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 63.5mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 63.5 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

4,790 บาท

153.3kg.

 
 

38.ราคาเหล็กเพลาขาว 65mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 5,100บาท 166.6กก.

ราคาMild Round Bar OD 65mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 65 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

5,100 บาท

166.6kg.

 
 

39.ราคาเหล็กเพลาขาว 2"3/4ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 5,800บาท 185.5กก.

ราคาMild Round Bar OD 69.9mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 69.9 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

5,800 บาท

185.5kg.

 
 

40.ราคาเหล็กเพลาขาว 75mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 7,080 บาท 221.8กก.

ราคาMild Round Bar OD75 mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 75 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 7,080 บาท

221.8kg.

 
 

41.ราคาเหล็กเพลาขาว 3"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 6,750 บาท 218.3กก.

ราคาMild Round Bar OD 76.2mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 76.2 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

6,750 บาท

218.3kg.

 
 

42.ราคาเหล็กเพลาขาว 80mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 8,170 บาท 256กก.

ราคาMild Round Bar OD 80mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 80 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

8,170 บาท

256kg.

 
 

43.ราคาเหล็กเพลาขาว 3"1/4ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 8,190บาท 260.6กก.

ราคาMild Round Bar OD 82.6mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 82.6 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

8,190 บาท

260.6kg.

 
 

44.ราคาเหล็กเพลาขาว 3"1/2ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,450 บาท 302กก.

ราคาMild Round Bar OD 88.9mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 88.9 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

9,450 บาท

302kg.

 
 

45.ราคาเหล็กเพลาขาว 90mm.ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 9,700 บาท 305กก.

ราคาMild Round Bar OD 90mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 90 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

9,700 บาท

305kg.

 
 

46.ราคาเหล็กเพลาขาว 4"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 12,940 บาท 398.1กก.

ราคาMild Round Bar OD 101.6mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 101.6 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

12,940 บาท

398.1kg.

 
 

47.ราคาเหล็กเพลาขาว 4"1/2ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 16,400บาท 495กก.

ราคาMild Round Bar OD 114.6mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 114.6 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

16,400 บาท

495kg.

 
 

48.ราคาเหล็กเพลาขาว 5"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 20,300 บาท 607กก.

ราคาMild Round Bar OD 127mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 127 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

20,300 บาท

607kg.

 
 

49.ราคาเหล็กเพลาขาว 6"ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา 26,980 บาท 881.1กก.

ราคาMild Round Bar OD 152.4mm x6m.โทรสั่งของ0898159362 เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

ราคาเหล็กกลมเพลาขาว OD 152.4 มิล ยาว 6 เมตร โทรสั่งเพลา0829162329เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

26,980 บาท

881.1kg.

 

2456

เหล็ก

 

ราคาเหล็กเพลาขาว สอบถามราคาเหล็กเพลาขาว จำหน่ายเหล็กเพลาขาว ศูนย์จำหน่ายเหล็กเพลาขาว

       เหล็กกลมเพลาขาว  หรือ เหล็กเพลาขาว เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก เหล็กเพลาขาว  เกรด A เนื้อผิวค่อนข้างตรงและทนทาน เหมาะใช้กับงานทำ เหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย หรืออื่นๆ ตามแต่ต้องการ

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ไปส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น