สินค้าขายดี

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่ง จ.ปทุมธานี

เราอยู่ถนนนิมิตใหม่ตัดถนนลำลูกกา

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

โทรAIS.081-732-0055 โทรAIS.089-815-9362

เรามีรถจัดส่งให้ค่ะ ของมีค่ะ ขายโดยการจัดส่งให้เท่านั้นช่วงโควิท 

คิดถึงเหล็ก คิดถึงคุณภาพ คิดถึงเฮียใหญ่

 

 

 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

จำหน่ายเหล็กคุณภาพดี มาตรฐาน มอก.

 

ดูราคา กดที่ภาพสินค้าได้เลยค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องดำ ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูราคา กดที่ภาพสินค้าได้เลยค่ะ

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่ง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง  ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน Lg 

.............................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็กกล่อง1"1/2x3"x3.2mmยาว6เมตร.เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง2"x4"x3.2mmยาว6เมตร.เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง  ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3mmยาว6เมตร.เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 21.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง  ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน

ราคาเหล็กกล่องดำ60x30x3.2mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนัก22.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 
 ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.2mm ยาว 6เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 37.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 25x25x2.3mm ยาว 6เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 8.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x3.2mmยาว6เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 30.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x6.0mm ยาว 6เมตร JIS เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 95.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 100x200x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x8"x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง  082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง16"x8"x12.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง16"x8"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง16"x8"x4.5mm ยาว6เมตร JISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง16"x8"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง14"x6"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง14"x6"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก โลต่อเส้น

6.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x8"x9.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาท หนักกิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x8"x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x8"x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่อง12"x6"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x6"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x6"x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x4"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x4"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

14.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง12"x4"x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x8"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x8"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

17.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x8"x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักโลต่อเส้น

18.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x6"x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ น้ำหนักกิโลต่อเส้น

19.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x6"x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

20.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x6"x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

21.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x4"x9.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

22.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x4"x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

23.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง10"x4"x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

24.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x6"x9.0mmยาว6เมตรJISgเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

25.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x6"x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

26.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x12.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

27.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x9.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

28.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x6.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

29.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

30.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

31.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

32.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x4"x2.8mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

33.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x2"x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

34.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x2"x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

35.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x2"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

36.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 8"x2"x2.8mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

37.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x4"x9.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

38.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x4"x6.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

39.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x4"x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

40.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x4"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x4"x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

42.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

43.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

44.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

45.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x3"x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

46.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x3"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

47.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x3"x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

48.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x2"x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

49.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x2"x5.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

50.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x2"x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

51.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 6"x2"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

52.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

53.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

54.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x4.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

55.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

56.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

57.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

58.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x3"x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

59.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x2"x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

60.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x2"x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

61.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 5"x2"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

62.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x3"x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

63.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x3"x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

64.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x3"x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

65.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x2"x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

66.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x2"x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

67.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x2"x4.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

68.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x3.2mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

69.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x2.3mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

70.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x2.0mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

71.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x1.7mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

72.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x1.4mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

73.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 4"x1"1/2x1.2mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

74.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

75.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

76.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

77.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายนักกิโลต่อเส้น

78.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

79.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

80.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x2"x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

81.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

82.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง75x45x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

83.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง75x45x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

84.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

85.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

86.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

87.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

88.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"1/2x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

89.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

90.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x2.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

91.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x2.3mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

92.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

93.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

94.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 3"x1"x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

95.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x2.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

96.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.7mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

97.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.4mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

98.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

99.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

100.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

101.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

102.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

103.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

104.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

105.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

106.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

107.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่หนักกิโลต่อเส้น

108.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

109.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

110.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

111.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

112.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

113.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

114.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

115.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

116.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

117.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

118.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

119.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 2"x1"x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

120.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

121.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.3mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนัก5กิโลต่อเส้น

122.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

123.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

124.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

125.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.9mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

126.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

127.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

128.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

129.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

130.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

131.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

132.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

133.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

134.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.5mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

135.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

136.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

137.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

138.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

139.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

140.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

141.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

142.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง #ราคาแป๊ปแบน  โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 400x200x12.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 400x200x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง081-732-0055 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 400x200x4.5mm ยาว6เมตร JISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักโลต่อเส้น

3.โทรสั่งเหล็กกล่อง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 400x200x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่องSTKR400 ราคาแป๊ปแบน Lg

โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 350x150x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 350x150x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x200x9.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาท หนักกิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x200x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x200x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x150x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x150x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x150x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x100x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x100x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

14.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 300x100x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x200x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x200x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักิโลต่อเส้น

17.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x200x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

18.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x150x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ น้ำหนักกิโลต่อเส้น

19.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x150x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

20.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x150x4.5mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น

21.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x100x9.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

22.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x100x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

23.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 250x100x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

24.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x150x9.0mmยาว6เมตรJISgเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

25.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x150x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

26.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x12.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

27.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x9.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

28.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x6.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

29.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

30.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

31.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

32.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.8mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

33.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

34.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

35.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

36.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.8mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

37.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

38.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x100x6.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

39.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

40.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

41.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

42.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

43.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

44.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

45.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

46.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

47.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

48.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

49.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

50.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

51.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

52.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

53.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

54.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

55.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

56.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

57.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

58.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

59.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

60.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

61.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

62.โทรสั่ง089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

63.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

64.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

65.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

66.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

67.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

68.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x3.2mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

69.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.3mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

70.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x2.0mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

71.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.7mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

72.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.4mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

73.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 100x38x1.2mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

74.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

75.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

76.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

77.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่หนักกิโลต่อเส้น

78.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

79.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

80.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

81.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

82.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

83.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

84.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

85.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

86.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

87.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

88.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

89.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

90.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

91.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

92.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

93.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

94.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

95.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
ราคาเหล็กกล่อง 75x20x2.0mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

96.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.7mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

97.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.4mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

98.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 75x20x1.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

99.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

100.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

101.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

102.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

103.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

104.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

105.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

106.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x40x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

107.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่หนักกิโลต่อเส้น

108.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่องSTKR400 60x30x2.8mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

109.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

110.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

111.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

112.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

113.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขาบาทหนักกิโลต่อเส้น

114.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x3.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

115.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x2.3mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

116.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.7mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

117.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.4mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

118.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x30x1.2mmยาว6เมตรJISg3466เฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

119.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
ราคาเหล็กกล่อง 50x25x3.2mmยาว6เมตร.มอก.เฮียใหญ่ขายบาทหนักลต่อเส้น

120.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x3.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

121.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.3mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขาาทหนักโลต่อเส้น

122.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

123.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักโลต่อเส้น

124.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

125.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.9mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

126.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายาทหนักกิโลต่อเส้น

127.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x25x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักิโลต่อเส้น

128.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

129.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

130.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

131.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิลต่อเส้น

132.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

133.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

134.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.5mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

135.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

136.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

137.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

138.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

139.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

140.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.4mmยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

141.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2mmยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขายบาทหนักกิโลต่อเส้น

142.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

 

ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปร.

ราคาเหล็กทำหลังคา

Lip Channel

ราคาเหล็กตัวซี มอก.

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งของ082-916-2329ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

     

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งของ082-916-2329ค่ะ

..............................................................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท

น้ำหนัก 37.1กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาตัวซีC 125x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 33.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 75x45x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก17.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก85.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

ราคาตัวซีC 200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 69.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x1.6mm มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 8.8กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x2.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 10.8กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

 

ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 12.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 11กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 15.6กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 17.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี082-916-2329.

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 4"x2"x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 14กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 4"x2"x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 19.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี082-916-2329

ราคาตัวซีC 4"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 30กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

ราคาตัวซีC 4"x2"x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 37.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 5"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 24.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 5"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 33.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี082-916-2329.

ราคาตัวซีC 5"x2"x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 41กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 27.2กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 37กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

ราคาตัวซีC 6"x2"x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

ราคาแป๊บโปร่ง.

 ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

ราคาไลน์เกรต

 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กกล่องทำเสา

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

ราคาเหล็กกล่อง ราคาแป๊ปแบน  โทร.082-916-2329ค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง12"x12"x12.0mm.JISยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก584.4กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x10.0mm.JISยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก492.8กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก448กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก395.3กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก302.2กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก252.8กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12"x12"x4.5mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก228.5กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 10"x10"x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก484.5กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 10"x10"x10.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก405กิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 10"x10"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก248.2กิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 10"x10"x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก208กิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 10"x10"x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก188.5กิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก381.8กิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x9.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก295.7กิโลต่อเส้น

14.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x8.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก260.2กิโลต่อเส้น

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x7.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก232.9กิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x6.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก197.5กิโลต่อเส้น

17.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 8"x8"x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก149.6กิโลต่อเส้น

18.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง7"x7"x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก254.8กิโลต่อเส้น

19.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 7"x7"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก172.2กิโลต่อเส้น

20.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง7"x7"x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก130.2กิโลต่อเส้น

21.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x6"x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก280.1กิโลต่อเส้น

22.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x6"x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก217.2กิโลต่อเส้น

23.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x6"x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก192.5กิโลต่อเส้น

24.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x6"x6.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก146.8กิโลต่อเส้น

25.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 6"x6"x4.5mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก110.8กิโลต่อเส้น

26.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 5"x5"x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก177.2กิโลต่อเส้น

27.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 5"x5"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก120.5กิโลต่อเส้น

28.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 5"x5"x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก101.2กิโลต่อเส้น

29.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 5"x5"x4.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก82.4กิโลต่อเส้น

30.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x10.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก155.8กิโลต่อเส้น

31.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก139.4กิโลต่อเส้น

32.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก124กิโลต่อเส้น

33.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก95.2กิโลต่อเส้น

34.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก80.5กิโลต่อเส้น

35.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x4.5mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก71.4กิโลต่อเส้น

36.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก66กิโลต่อเส้น

37.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 4"x4"x3.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.1กิโลต่อเส้น

38.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 90mm.x90mm.x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก85.7กิโลต่อเส้น

39.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 90mm.x90xmm.4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.5กิโลต่อเส้น

40.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 90mm.x90mm.x3.2mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก47.9กิโลต่อเส้น

41.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 89mm.x89mm.x4.5mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก64.7กิโลต่อเส้น

42.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 89mm.x89mm.x3.5mm.JIS.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก53.2กิโลต่อเส้น

43.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 89mm.x89mm.x2.3mm.JIS.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก34.5กิโลต่อเส้น

44.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 80mm.x80mm.x6.0mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก77.9กิโลต่อเส้น

45.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 80mm.x80mm.x4.5mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.6กิโลต่อเส้น

46.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 80mm.x80mm.x3.2mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก43กิโลต่อเส้น

47.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 3"x3"x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก68.6กิโลต่อเส้น

48.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 3"x3"x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก59กิโลต่อเส้น

49.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 3"x3"x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก52.6กิโลต่อเส้น

50.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 3"x3"x4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก47.6กิโลต่อเส้น

51.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 3"x3"x3.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก42.3กิโลต่อเส้น

52.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.9mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายาท น้ำหนัก23.4โลต่อเส้น

53.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.7mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก21โลต่อเส้น

54.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.4mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก17.2โลต่อเส้น

55.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x6.0mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก59.1กิโลต่อเส้น

56.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x4.5mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก45.8กิโลต่อเส้น

57.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x4.0mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก41.5กิโลต่อเส้น

58.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x3.2mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก33.6กิโลต่อเส้น

59.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x2.7mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก30กิโลต่อเส้น

60.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2x2"1/2x2.3mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก24.7กิโลต่อเส้น

61.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x6.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก54.7กิโลต่อเส้น

62.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x4.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก42.1กิโลต่อเส้น

63.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x4.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก37.6กิโลต่อเส้น

64.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก30.8กิโลต่อเส้น

65.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก27.7กิโลต่อเส้น

66.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก22.4กิโลต่อเส้น

67.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก20.3กิโลต่อเส้น

68.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60mm.x60mm.x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก17.3กิโลต่อเส้น

69.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60mm.x60mm.x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก15.4กิโลต่อเส้น

70.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"x2"x6.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก43.5กิโลต่อเส้น

71.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"x2"x5.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก37.6กิโลต่อเส้น

72.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"x2"x4.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก33.8กิโลต่อเส้น

73.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"x2"x4.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก30.2กิโลต่อเส้น

74.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 2"x2"x3.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก27.1กิโลต่อเส้น

75.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45mm.x45mm.x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก22.4กิโลต่อเส้น

76.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45mm.x45mm.x2.3mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบท น้ำหนัก16.6กิโลต่อเส้น

77.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45mm.x45mm.x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก13.8กิโลต่อเส้น

78.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45mm.x45mm.x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.3กิโลต่อเส้น

79.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45mm.x45mm.x1.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.8กิโลต่อเส้น

80.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง40mm.x40mm.x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก19.6กิโลต่อเส้น

81.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40mm.x40mm.x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก18.1กิโลต่อเส้น

82.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40mm.x40mm.x2.3mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก14.8กิโลต่อเส้น

83.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40mm.x40mm.x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.2กิโลต่อเส้น

84.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40mm.x40mm.x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.9กิโลต่อเส้น

85.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40mm.x40mm.x1.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก8.7กิโลต่อเส้น

86.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x1"1/2x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก18.2กิโลต่อเส้น

87.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x1"1/2x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น

88.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4x1"1/4x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น

89.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4x1"1/4x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก11.5กิโลต่อเส้น

90.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"x1"x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.6กิโลต่อเส้น

91.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"x1"x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก10.4กิโลต่อเส้น

92.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"x1"x2.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.8กิโลต่อเส้น

93.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"x1"x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก8.5กิโลต่อเส้น

94.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21mm.x21mm.x1.9mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก6.5กิโลต่อเส้น

95.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21mm.x21mm.x1.7mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5.9กิโลต่อเส้น

96.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21mm.x21mm.x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4.9กิโลต่อเส้น

97.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21mm.x21mm.x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4.2กิโลต่อเส้น

98.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x1.9mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5.8กิโลต่อเส้น

99.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x1.7mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น

100.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x1.6mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4.6กิโลต่อเส้น

101.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4กิโลต่อเส้น

102.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 16mmx16mmx1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.7กิโลต่อเส้น

103.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 16mm.x16mm.x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.2กิโลต่อเส้น

104.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1/2x1.6mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.3กิโลต่อเส้น

105.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1/2x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก2.8กิโลต่อเส้น

106.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1/2x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก2.4กิโลต่อเส้น

107.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง300x300x12.0mm.JISยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก584.4กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x10.0mm.JISยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก492.8กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก448กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก395.3กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก302.2กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก252.8กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 300x300x4.5mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก228.5กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก484.5กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x10.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก405กิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก248.2กิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก208กิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก188.5กิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก381.8กิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x9.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก295.7กิโลต่อเส้น

14.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 200x200x8.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก260.2กิโลต่อเส้น

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x7.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก232.9กิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x6.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก197.5กิโลต่อเส้น

17.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก149.6กิโลต่อเส้น

18.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 175x175x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก254.8กิโลต่อเส้น

19.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 175x175x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก172.2กิโลต่อเส้น

20.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง175x175x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก130.2กิโลต่อเส้น

21.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x12.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก280.1กิโลต่อเส้น

22.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก217.2กิโลต่อเส้น

23.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก192.5กิโลต่อเส้น

24.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x6.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก146.8กิโลต่อเส้น

25.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x4.5mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก110.8กิโลต่อเส้น

26.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 125x125x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก177.2กิโลต่อเส้น

27.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 125x125x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก120.5กิโลต่อเส้น

28.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 125x125x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก101.2กิโลต่อเส้น

29.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 125x125x4.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก82.4กิโลต่อเส้น

30.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

.................................................................................................................................................................................................................................................................

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x10.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก155.8กิโลต่อเส้น

31.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก139.4กิโลต่อเส้น

32.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x8.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก124กิโลต่อเส้น

33.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก95.2กิโลต่อเส้น

34.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก80.5กิโลต่อเส้น

35.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x4.5mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก71.4กิโลต่อเส้น

36.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก66กิโลต่อเส้น

37.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 100x100x3.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.1กิโลต่อเส้น

38.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 90x90x9.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก85.7กิโลต่อเส้น

39.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 90x90x4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.5กิโลต่อเส้น

40.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 90x90x3.2mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก47.9กิโลต่อเส้น

41.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 89x89x4.5mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก64.7กิโลต่อเส้น

42.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 89x89x3.5mm.JIS.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก53.2กิโลต่อเส้น

43.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 89x89x2.3mm.JIS.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก34.5กิโลต่อเส้น

44.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 80x80x6.0mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก77.9กิโลต่อเส้น

45.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 80x80x4.5mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก58.6กิโลต่อเส้น

46.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 80x80x3.2mm.JISg3466.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก43กิโลต่อเส้น

47.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 75x75x6.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก68.6กิโลต่อเส้น

48.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 75x75x5.0mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก59กิโลต่อเส้น

49.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 75x75x4.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก52.6กิโลต่อเส้น

50.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 75x75x4.0mm.มอก.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก47.6กิโลต่อเส้น

51.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 75x75x3.5mm.JISg3466ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก42.3กิโลต่อเส้น

52.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.9mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก23.4โลต่อเส้น

53.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.7mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก21โลต่อเส้น

54.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง 70x70x1.4mm.ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก17.2โลต่อเส้น

55.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x6.0mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก59.1กิโลต่อเส้น

56.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x4.5mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก45.8กิโลต่อเส้น

57.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x4.0mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก41.5กิโลต่อเส้น

58.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x3.2mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก33.6กิโลต่อเส้น

59.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x2.7mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก30กิโลต่อเส้น

60.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 65x65x2.3mm.JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก24.7กิโลต่อเส้น

61.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x6.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก54.7กิโลต่อเส้น

62.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x4.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก42.1กิโลต่อเส้น

63.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x4.0mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก37.6กิโลต่อเส้น

64.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก30.8กิโลต่อเส้น

65.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก27.7กิโลต่อเส้น

66.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก22.4กิโลต่อเส้น

67.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x2.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก20.3กิโลต่อเส้น

68.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก17.3กิโลต่อเส้น

69.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 60x60x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายาท น้ำหนัก15.4กิโลต่อเส้น

70.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x6.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก43.5กิโลต่อเส้น

71.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x5.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก37.6กิโลต่อเส้น

72.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x4.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก33.8กิโลต่อเส้น

73.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x4.0mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก30.2กิโลต่อเส้น

74.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x3.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก27.1กิโลต่อเส้น

75.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 45x45x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก22.4กิโลต่อเส้น

76.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45x45x2.3mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก16.6กิโลต่อเส้น

77.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45x45x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก13.8กิโลต่อเส้น

78.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45x45x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.3กิโลต่อเส้น

79.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 45x45x1.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.8กิโลต่อเส้น

80.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง40x40x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก19.6กิโลต่อเส้น

81.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40x40x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก18.1กิโลต่อเส้น

82.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40x40x2.3mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก14.8กิโลต่อเส้น

83.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40x40x1.7mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.2กิโลต่อเส้น

84.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40x40x1.4mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.9กิโลต่อเส้น

85.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 40x40x1.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก8.7กิโลต่อเส้น

86.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 38x38x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก18.2กิโลต่อเส้น

87.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 38x38x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก14กิโลต่อเส้น

88.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 32x32x3.2mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น

89.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 32x32x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก11.5กิโลต่อเส้น

90.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 25x25x3.2mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก11.6กิโลต่อเส้น

91.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 25x25x2.8mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก10.4กิโลต่อเส้น

92.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 25x25x2.5mm.JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก9.8กิโลต่อเส้น

93.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 25x25x2.3mm.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก8.5กิโลต่อเส้น

94.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 21x21x1.9mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก6.5กิโลต่อเส้น

95.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21x21x1.7mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5.9กิโลต่อเส้น

96.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21x21x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4.9กิโลต่อเส้น

97.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 21x21x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4.2กิโลต่อเส้น

98.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 18x18x1.9mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5.8กิโลต่อเส้น

99.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 18x18x1.7mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น

100.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 18x18x1.6mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายาท น้ำหนัก4.6กิโลต่อเส้น

101.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 18x18x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก4กิโลต่อเส้น

102.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 16x16x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.7กิโลต่อเส้น

103.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 16x16x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.2กิโลต่อเส้น

104.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ
 

ราคาเหล็กกล่อง 12x12x1.6mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก3.3กิโลต่อเส้น

105.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12x12x1.4mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก2.8กิโลต่อเส้น

106.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กกล่อง 12x12x1.2mm.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก2.4กิโลต่อเส้น

107.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ราคาเหล็กกล่อง STKR400 Lg โทร.082-916-2329ค่ะ

 

ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ

Pipe

ราคาท่อกลมดำ

ราคาไปป์ดำ

ราคากลม

กลมดำ Black steel Pipe

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งท่อกลมดำ 089-815-9362 ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/8 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 15.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 397เส้น

เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 2.6กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/8 หนา2มิล.(วัดนอกOD 17.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 200เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.5กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 19.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก3.1กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.5มิล.(วัดนอกOD 19.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก3.8กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.8มิล.(วัดนอกOD 19.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา2.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 21.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 184เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.5กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา2.4มิล.JISg3444(วัดนอกOD 21มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา3มิล.(วัดนอกOD 21มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 200เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก8.1กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 25.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

9.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 25มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

10.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 25มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

11.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 25.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก25.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

12.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ     Black steel Pipe

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 26.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

13.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.4มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

14.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

15.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

16.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

17.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

18.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา2.3มิล.มอก(วัดนอกOD 27.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

19.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

20.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 28มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.5กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

21.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 28.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.5กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

22.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 28.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.4กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

23.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.4มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

24.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

25.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก8.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

26.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 34.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก8.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

27.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 34มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

28.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา2.3มิล.มอก.(วัดนอกOD 33.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก9.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

29.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก12กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

30.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก13.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

31.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 33.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก16.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

32.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 38มม หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 38.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.5กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 1"1/2x1.2mm 

33.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 38มม หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 38.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.7กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 1"1/2x1.4mm 

34.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 38มม หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 37.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก9กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 1"1/2x1.7mm 

35.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 38มม หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 38.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.1กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 1"1/2x1.9mm 

36.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.2.มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 70เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

37.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 70เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

38.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 70เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก11.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

39.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา2.3มิล.มอก.(วัดนอกOD 42.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก12.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

40.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก14.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

41.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 70เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก15.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

42.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 42.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 91เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก12.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

43.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 42.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 100เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก21กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

44.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 44mm หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 44มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก8.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ 1"1/2x 1.4mm ( OD44x1.4mm.)เห็นเลย

45.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 44mm หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 44มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ 1"1/2x 1.7mm ( OD44x1.7mm.)เห็นเลย

46.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 44mm หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 44มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก11.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ 1"1/2x 1.9mm ( OD44x1.9mm.)เห็นเลย

47.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

48.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา1.7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก11.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

49.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก12.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

50.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก13.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

51.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา2.3มิล.มอก.(วัดนอกOD 48.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก14.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

52.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก16.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

53.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก17.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

54.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 48.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก19.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

55.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 21.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก21.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

56.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก24.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

57.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก27.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย  

58.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 48.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 61เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก30กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

59.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 50.4มม หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 50.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.3กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 2"x1.4mm 

60.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 50.4มม หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 50.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก12.2กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 2"x1.7mm 

61.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 50.4มม หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 50.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก13.6โลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 2"x1.9mm 

62.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 50.4มม หนา3.2มิล.(วัดนอกOD 50.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก20.9กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ พ่นข้าง 2"x3.2mm 

63.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก13.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

64.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา1.7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก15กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

65.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก15.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

66.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก16.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

67.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา2.3มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก18.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

68.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก20.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

69.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก22.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

70.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 60มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก25.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

71.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก28.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

72.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา4.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 60.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก30.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

73.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก34.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

74.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 60.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 44เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก37.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

75.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 63.5mm  หนา 1.7มิล.(วัดนอกOD 63.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก15.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย OD 63.5mm.x1.7mm.  

76.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 63.5mm  หนา 2.0มิล.(วัดนอกOD 63.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก17.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย OD 63.5mm.x2.0mm.  

77.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 63.5mm  หนา 2.3มิล.JIS.(วัดนอกOD 63.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก19.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย OD 63.5mm.x2.3mm.  

78.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 63.5mm  หนา 3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 63.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก26.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย OD 63.5mm.x3.2mm.  

79.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา1.7มิล.JIS.(วัดนอกOD 76.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก19กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

80.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 76มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก21กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

81.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา2.3มิล.JISg3444(วัดนอกOD 75.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก22.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

82.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 76.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก26.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

83.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 75.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก28.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

84.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 76.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก32กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

85.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 76.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก35กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

86.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา4.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 76.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก39.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

87.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 76.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก44.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

88.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 76.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก48.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

89.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก23.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

90.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา2.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก24.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

91.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา2.3มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก27กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

92.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก30.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

93.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก33.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

94.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 88.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก37กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

95.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 86.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก41กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

96.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา4.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 88.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก45.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

97.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 88.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก52กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

98.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก57.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

99.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 89.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก68กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

100.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา2.3มิล.JISg3444(วัดนอกOD 101.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก31.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

101.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 100.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก38.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

102.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 101.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก42.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

103.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 101.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก46.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

104.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา4มิล.มอก.(วัดนอกOD 101.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก53.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

105.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 102มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก60กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

106.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 101.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก67.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

107.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 101.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 24เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก77.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

108.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา2.3มิล.JISg3444(วัดนอกOD 114มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก34.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

109.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 114.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

110.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 114.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก42.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

111.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา3.2มิล.มอก.(วัดนอกOD 114.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก48.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

112.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 114.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก53.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

113.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา4มิล.มอก.(วัดนอกOD 117มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก59.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

114.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา4.5มิล.มอก.(วัดนอกOD 114มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก67.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

115.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 114.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก74กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

116.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา5.6มิล.มอก.(วัดนอกOD 115มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก86.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

117.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 4" หนา6มิล.JIS.(วัดนอกOD 114.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 19เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก87.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

118.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา2.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 139.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก49.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

119.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 140มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก54กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

120.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 140.2ล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก60กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

121.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา3.6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 139.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก67.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

122.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 140มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก74กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

123.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา4.5มิล.มอก.(วัดนอกOD 141มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก83.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

124.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา5.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 140.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก91.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

125.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 5" หนา6.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 139.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก108.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

126.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา2.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 165มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 9เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก63กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

127.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 165.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก71.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

128.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา3.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 165มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก78.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

129.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 166.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก87.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

130.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา4.5มิล.มอก.(วัดนอกOD 165.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 14เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก98.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

131.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา5.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 165.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 37เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก107.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

132.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา6.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 166.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก129.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

133.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา7.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 165.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

134.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 6" หนา8.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 166.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก173.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

135.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา4.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 190.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก101.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

136.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 190.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 10เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก114กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

137.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา5.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 191.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก125.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

138.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา6.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 189.8มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 10เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก147.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

139.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา7.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 190.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 10เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก172.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

140.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา8.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 191.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 10เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก200.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

141.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 7" หนา9.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 189.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 10เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก226.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

142.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา4.0มิล.JISg3452(วัดนอกOD 215มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก114.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

143.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา4.5มิล.มอก.(วัดนอกOD 215.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก129.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

144.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา5.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 217.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก142.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

145.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา6.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 216มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก170.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

146.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา7.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 218.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก204.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

147.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา8.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 217.9มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก228กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

148.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา9.0มิล.JISg3444(วัดนอกOD 217มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก260กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

149.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา10มิล.JISg3444(วัดนอกOD 218มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก285.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

150.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 8" หนา12มิล.JISg3444(วัดนอกOD 218มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 7เส้น

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก340กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

151.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 267.8มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก163.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

152.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 265มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก183.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

153.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 267มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก217กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

154.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 268.4มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก254.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

155.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 269มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก287.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

156.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา9มิล.JISg3444(วัดนอกOD 269มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก325.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

157.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา10มิล.JIS.(วัดนอกOD 269มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก358.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

158.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 10" หนา12มิล.JIS.(วัดนอกOD 269มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก426.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

159.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 322มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก194.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

160.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 314.8มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก217.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

161.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 317มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก257.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

162.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 319มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก305.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

163.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 318มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก341.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

164.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรด

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา9มิล.JISg3444(วัดนอกOD 318มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก388.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

165.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา10มิล.JISg3444(วัดนอกOD 318.2มิล)ยาว 6เมตร

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก423.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

166.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 12" หนา12มิล.JISg3444(วัดนอกOD 318มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก507.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

167.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 14" หนา4.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 353มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก215.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

168.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 14" หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 355มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก284กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

169.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 14" หนา8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 355มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก377กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

170.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 14" หนา9มิล.JISg3444(วัดนอกOD 356มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก426.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

171.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 14" หนา12มิล.JISg3444(วัดนอกOD 358มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก560.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

172.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 16" หนา6มิล.JISg3444(วัดนอกOD 406มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก325.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

174.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 16" หนา8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 408มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก430.5กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

175.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 16" หนา9มิล.JISg3444(วัดนอกOD 405มิล)ยาว 6เมตร 

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก490.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

176.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 16" หนา12มิล.JISg3444(วัดนอกOD 409มิล)ยาว 6เมตร

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก645.1กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย 

177.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe สินค้าเกรดA

ท่อกลมดำ Black Steel Pipe สินค้าเกรดA มีพ่นข้างท่อ 

ราคาPipe 165.2x6.00mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาPipe 89.1x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาPipe 60.5x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาPipe 48.6x2.30mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อดำมีตะเข็บ 10"หนา6มิลJISg3444ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อมดำมีตะเข็บ6"หนา4.5มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนัก กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา2.3มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 1"หนา1.4มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe

ราคาท่อกลมดำ 300มิล หนา6.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
 

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe

ราคาท่อกลมดำ 5"หนา4.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 2.3มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้า
ราคาท่อกลมดำ 3"หนา2.3มิลJISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 17.3mmหนา2มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น(วัดจริง17.2มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 34mmหนา3.2มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น(วัดจริง33.5มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
ราคาท่อกลมดำ 12"หนา5.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 12"หนา7.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA

ราคาท่อกลมดำ     Black steel Pipe

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีสินค้าเกรดA

 

ราคาเหล็กข้ออ้อย DB SD40

 

      

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่งเหล็ก

ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก089-815-9362ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 
ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6 มิล SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย  บาทต่อเส้น น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่   
ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9 มิล SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย  บาทต่อเส้น น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่  082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 12 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 16 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 15.78กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่  082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 20 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่  082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 25 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
   

ราคาเหล็กสตีม

API SCH40

ท่อASTM A53 SCH40

ท่อASTM A106 SCH 80 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 081-732-0055 089-815-9362

ไปส่งให้เท่านั้น ท่อสตีม ASTM SCH40

ท่อสตีม ASTM SCH80 

..............................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53 A

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1/2"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 6.9กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 3/4"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 8.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 13.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/4ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/2ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 21.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 29.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"1/2ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 3"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 60.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 4"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 86.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 5"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 116.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 6"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 151.1กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53 Gr.B

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 10"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 328.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 12"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 436.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 14"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 524.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีมAPI 5L ASTM SCH40 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ6" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 170กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 4" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 97กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ1"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 23.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ1" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 14.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 7.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI 5L ASTM SCH80 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ2"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 68.5กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ1"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 32.5กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ1" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 19.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 9.7กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI ASTM SCH80 A106 Seamless SML 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM SCH #80 A106ไม่มีตะเข็บ 16"Seamless SMLยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,220กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI ASTM SCH40 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A53 SCH #40 ไม่มีตะเข็บSeamlss SML 6"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 170กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH #40 ไม่มีตะเข็บSeamlss SML 4"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 97กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH #40 ไม่มีตะเข็บSeamlss SML 1/2"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 7.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53a

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 6"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 151.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 4"ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 86.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่ 

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 3"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 60.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"1/2ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.2กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 29.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/2ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 21.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/4ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 13.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีมAPI ASTM A53 SCH40 ไม่มีตะเข็บ Seamless 

ราคาท่อสตีม ASTM A53  SCH #40 Seamless ไม่มีตะเข็บ 6"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 167.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH #40 Seamless ไม่มีตะเข็บ 4"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท

น้ำหนัก 97กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 SCH #40 ไม่มีตะเข็บSeamlss SML 1/2"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 7.2กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

 

ราคาเหล็กฉาก แองเกิ้ล L

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ จ.ปทุมธานี

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถจัดส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

 เรามีรถจัดส่งให้ค่ะ ราคาเหล็กฉาก L 

 

ราคาเหล็กฉากL 10"x10"หนา35mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

1.หนัก768กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 10"x10"หนา25mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

2.หนัก562.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 8"x8"หนา25mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

3.หนัก441.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 8"x8"หนา20mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

4.หนัก358.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 8"x8"หนา15mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

5.หนัก272กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 7"x7"หนา15mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

6.หนัก236.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 7"x7"หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

7.หนัก191กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 6"x6"หนา19mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

8.หนัก251.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 6"x6"หนา15mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

9.หนัก201.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 6"x6"หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

10.หนัก163.8กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 130x130หนา15mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

11.หนัก172.8กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 130x130หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

12.หนัก140.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 130x130หนา9mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

13.หนัก107.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 120x120หนา8mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

14.หนัก88.5กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 4"x4"หนา13mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

15.หนัก114.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 4"x4"หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

16.หนัก103.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 4"x4"หนา10mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

17.หนัก89.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 4"x4"หนา7mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

18.หนัก64.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 90x90หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

19.หนัก91กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 90x90หนา10mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

20.หนัก79.8กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 90x90หนา7mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

21.หนัก57.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 90x90หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

22.หนัก49.7กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 80x80หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

23.หนัก44กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 3"x3"หนา12mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

24.หนัก75.8กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 3"x3"หนา9mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

25.หนัก59กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 3"x3"หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

26.หนัก40กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 70x70หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

27.หนัก38.3กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"1/2x2"1/2หนา8mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

28.หนัก44.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"1/2x2"1/2หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

29.หนัก34.7กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"1/2x2"1/2หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

30.หนัก30กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 60x60หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

31.หนัก27.3กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 60x60หนา4mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

32.หนัก22กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"x2"หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

33.หนัก25.8กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"x2"หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

34.หนัก22กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"x2"หนา4mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

35.หนัก17.7กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 2"x2"หนา3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

36.หนัก13.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 45x45หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

37.หนัก20.3กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 45x45หนา4mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

38.หนัก16.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/2x1"1/2หนา6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

39.หนัก20.7กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/2x1"1/2หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

40.หนัก17.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/2x1"1/2หนา4mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

41.หนัก14กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/2x1"1/2หนา3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

42.หนัก10.7กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/4x1"1/4หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

43.หนัก12.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"1/4x1"1/4หนา3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

44.หนัก7.9กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"x1"หนา5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

หนัก10.2กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 45.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กฉากL 1"x1"หนา3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่

หนัก6.4กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

   
 

ราคาเหล็กฉาก L

  .....................................................................................................................................................................................................................................
เหล็กแผ่นเพจ
แผ่นเพลท
เหล็กรองพื้นเสา
 
 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 เหล็กแผ่นเพจ เหล็กแผ่นรองเสา แผ่นเพลท

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 15ซ.ม.x15ซ.ม.x6mm เฮียใหญ่ขาย150บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 1.1 กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 19/12/63.10:34.

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 25ซ.ม.x25ซ.ม.x6mm เฮียใหญ่ขาย295บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 3กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 19/12/63. 10:34.

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 40ซ.ม.x40ซ.ม.x10mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 13กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 19/12/63.10:34.

 

 เหล็กแผ่นเพจ เหล็กแผ่นรองเสา แผ่นเพลท

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 4"x4"หนา1cm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 8"x8"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 2.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา PL 4"x4"เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 12"x12"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 6.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 10"x10"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 4.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 40ซ.ม.x40ซ.ม.x20mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 26กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 4"x4"x5mmเจาะรู เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 2"x2"x3.0mm. เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.1กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ....................................................................................................................................................................................................................

 

 

แผ่นลาย เหล็กแผ่นลาย

ชิกเกิ้ลเพจ แผ่นตีนไก่  

Checker Plate

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ เหล็กแผ่นลาย Checker Plate

.................................................................................................................................................................................................................................

 

เหล็กแผ่นลาย Checker Plate 5'x10'

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 9มิลx5'x10'เฮียใหญ่

1.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 6มิลx5'x10'เฮียใหญ่

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 4.5มิลx5'x10'เฮียใหญ่

3.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 4มิลx5'x10'เฮียใหญ่

4.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 3มิลx5'x10'เฮียใหญ่

5.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

เหล็กแผ่นลาย Checker Plate 4'x8'

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 2มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก46.1กิโลต่อแผ่น

1.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 3มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก69.2กิโลต่อแผ่น

2.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 4มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก97กิโลต่อแผ่น

3.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 4.5มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก105.6กิโลต่อแผ่น

4.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 6มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก140กิโลต่อแผ่น

5.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นลาย 9มิลx4'x8'เฮียใหญ่ต่อแผ่น น้ำหนัก208.8กิโลต่อแผ่น

6.โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

   

ราคาแผ่นดำ

ราคาเหล็กแผ่นดำ SS400

ราคาเหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ

ราคาSteel Plate  SS400

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแผ่นดำ ราคาแผ่นเรียบผิวดำ SS400

............................................................................................................................................................................................

 

ราคาPlat SS400 50มิลx4'x8' เฮียใหญ่ น้ำหนัก 1,166กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  Slot Platfrom

หน้ากว้าง1219mm ยาว2438mm.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาPlat SS400 50มิลx5'x10' เฮียใหญ่ น้ำหนัก 1,823กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  Slot Platfrom

หน้ากว้าง1524mm. ยาว3048mm.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาPlat SS400 50มิลx5'x20' เฮียใหญ่ น้ำหนัก 3,646กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329เฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  plate colum for slot platfrom

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 20มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่น้ำหนัก 468กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 4'x8'x4.5mm.SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก 102.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 16มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก 368.2กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 3มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก 69กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

  เหล็กแผ่นดำสำหรับสิบล้อ ซื้อไปใช้งาน ใช้เสร็จก็ขาย กำไรงาม
 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 19มิลx5'x20' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก 1,387กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว600ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำ 12มิลx5'x20' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก 876กิโลต่อแผ่น

โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว600ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

เหล็กแผ่นดำ SS400 ขนาด5'x10'

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 32มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก1,168 กิโลต่อแผ่น

1.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 25มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก913กิโลต่อแผ่น

2.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 20มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก729กิโลต่อแผ่น

3.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 19มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่น้ำหนัก697.5กิโลต่อแผ่น

4.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 16มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก583กิโลต่อแผ่น

5.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 15มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก548กิโลต่อแผ่น

6.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 12มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก439กิโลต่อแผ่น

7.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 10มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก361กิโลต่อแผ่น

8.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 9มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก323.5กิโลต่อแผ่น

9.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 8มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก289กิโลต่อแผ่น

10.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 6มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก213กิโลต่อแผ่น

11.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 5มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก176.4กิโลต่อแผ่น

12.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 4.5มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก158กิโลต่อแผ่น

13.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 4มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก140.3กิโลต่อแผ่น

14.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 3มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก105.7กิโลต่อแผ่น

15.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.5มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก88กิโลต่อแผ่น

16.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.3มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่ น้ำหนัก84กิโลต่อแผ่น

17.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.0มิลx5'x10' SS400 เฮียใหญ่น้ำหนัก70กิโลต่อแผ่น

18.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง150ซ.ม. ยาว300ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

เหล็กแผ่นดำ  SS400ขนาด 4'x8'

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

19.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.2มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

20.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.4มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

21.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.5มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

22.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.6มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

23.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.7มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

24.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.8มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

25.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 1.9มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

26.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.3มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

27.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.5มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

28.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 2.8มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

29.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 3.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

30.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 3.2มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

31.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 4.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

32.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 4.5มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

33.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 5.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

34.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 6.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

35.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 8.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

36.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 9.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

37.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 10.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

38.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 12.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

39.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 15.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

40.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 16.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

41.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 18.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

42.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 19.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

43.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 20.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

44.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 22.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

45.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 25.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

46.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 28.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

47.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 30.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

48.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 32.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

49.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นดำSteel Plate 40.0มิลx4'x8' SS400 เฮียใหญ่

50.โทรสั่งเหล็กแผ่น082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง122ซ.ม. ยาว244ซ.ม.โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

 

 

ราคาเหล็กแบน

ราคาแฟลตบาร์

ราคาเหล็กแผ่นFB

ราคาเหล็กFB

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar

.....................................................................................................................................................................................

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329.

เหล็กแผ่น FB 100มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแผ่น FB 65มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Barโทร.082-916-2329.

เหล็กแบนรีด 75มม หนา 9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

Flat bar 38มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนรีด 38มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด 50มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด 100มิล หนา 10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด  75มิล  หนา 10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329

เหล็กแบนตัด300มิล หนา12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

1.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด300มิล หนา10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

2.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด300มิล หนา9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

3.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด300มิล หนา6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

4.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar 082-916-2329

เหล็กแบนตัด250มิล หนา12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

5.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด250มิล หนา10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

6.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด250มิล หนา9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

7.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด250มิล หนา6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

8.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329.

เหล็กแบนตัด200มิล หนา19มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

9.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด200มิล หนา15มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

10.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด200มิล หนา12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

11.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด200มิล หนา10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

12.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด200มิล หนา9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

13.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด200มิล หนา6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

14.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329.

เหล็กแบนตัด175มิล หนา9.0มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

15.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329.

เหล็กแบนตัด150มิล หนา25มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

16.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา19มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่น

17.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา15มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

18.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

19.โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

20.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

21.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา8มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

22.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

23.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา5มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

24.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา4.5มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

25.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เหล็กแบนตัด150มิล หนา3มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่

26.โทรสั่งเหล็กแบน082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กแบน FB Flat Bar โทร.082-916-2329.

 

 

ราคาไวร์เมช ราคาตะแกรงไวร์เมช ราคาตะแกรงเทพื้นถนน ราคาไวรเมท

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

....................................................................................................................................................................................................................

   
 

ไวร์เมชข้ออ้อย 9มิลx20x20x3x6 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร 1แผ่นได้ 18ตารางเมตร โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 6มิลx20x20x3x6 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร 1แผ่นได้ 18ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 4มิลx20x20x2x50 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อม้วน ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง2เมตร ยาว50เมตร 1ม้วนได้ 100ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 4มิลx15x15x2x50 เฮียใหญ่ขายบาทต่อม้วน ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง2เมตร ยาว50เมตร 1ม้วนได้ 100ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 

ไวร์เมชข้ออ้อย 4มิลx20x20x3x6 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร 1แผ่นได้ 18ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 
 

ไวร์เมชข้ออ้อย 6มิลx20x20x3x6 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร 1แผ่นได้ 18ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 
 

ไวร์เมชข้ออ้อย 9มิลx20x20x3x6 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

หน้ากว้าง3เมตร ยาว6เมตร 1แผ่นได้ 18ตารางเมตร โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 
   
   
   

 

 

ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

เหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

H  Wf

 เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

....................................................................................................................................................................................................................................

 

H รุ่น 100x50 (น้ำหนัก 9.3Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว6เมตร(55.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว9เมตร(83.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว12เมตร(111.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

1. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 150x100 (น้ำหนัก 21.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว6เมตร(126.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว9เมตร(189.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว12เมตร(253.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

2. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 150x75 (น้ำหนัก 14 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว6เมตร(84Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว9เมตร(126Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว12เมตร(168Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

3.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 175x90 (น้ำหนัก 18.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว6เมตร(108.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว9เมตร(162.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว12เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

4.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x150 (น้ำหนัก 30.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว6เมตร(183.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว9เมตร(275.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว12เมตร(367.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

5. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 18.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว6เมตร(109.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว9เมตร(163.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว12เมตร(218.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

6. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 21.3 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว6เมตร(127.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว9เมตร(191.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว12เมตร(255.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

7. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 56.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว6เมตร(337.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว9เมตร(505.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว12เมตร(674.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

8. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 65.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x1665.7(Kg/m.)ยาว6เมตร(394.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว9เมตร(591.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว12เมตร(788.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

9. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x175 (น้ำหนัก 44.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว6เมตร(264.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว9เมตร(396.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว12เมตร(529.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

10. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 64.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว6เมตร(386.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว9เมตร(579.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว12เมตร(772.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

11. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 25.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว6เมตร(154.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว9เมตร(231.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว12เมตร(308.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

12. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 66.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว6เมตร(399Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว9เมตร(598.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว12เมตร(798Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

13. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 29.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว6เมตร(177.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว9เมตร(266.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว12เมตร(355.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

14. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 56.8 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว6เมตร(340.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว9เมตร(511.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว12เมตร(681.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

15. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 84.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว6เมตร(507Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว9เมตร(760.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว12เมตร(1,014Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

16. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 32 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว6เมตร(192Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว9เมตร(288Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว12เมตร(384Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

17. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 65.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว6เมตร(392.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว9เมตร(588.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว12เมตร(784.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

18. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 87 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว6เมตร(522Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว9เมตร(783Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว12เมตร(1,044Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

19. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 36.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว6เมตร(220.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว9เมตร(330.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว12เมตร(440.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

20. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

21. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

22. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 69.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว6เมตร(415.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว9เมตร(622.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว12เมตร(830.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

23. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

24. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 79.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว6เมตร(478.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว9เมตร(717.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว12เมตร(956.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

25. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 115 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว6เมตร(690Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว9เมตร(1,035Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว12เมตร(1,380Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

26. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 131 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x354x16x16(131Kg/m.)ยาว6เมตร(786Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x351x16x16(131Kg/m.)ยาว9เมตร(1,179Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x351x16x16(131Kg/m.)ยาว12เมตร(1,572Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

27. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 41.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว6เมตร(248.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว9เมตร(372.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว12เมตร(496.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

28. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 49.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว6เมตร(297.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว9เมตร(446.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว12เมตร(595.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

29. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 156 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว6เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว9เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว12เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

30. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 57.8 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว6เมตร(346.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว9เมตร(520.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว12เมตร(693.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

31. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 94.3 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว6เมตร(565.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว9เมตร(848.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว12เมตร(1,131.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

32. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 140 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว6เมตร(840Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว9เมตร(1,260Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว12เมตร(1,680Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

33. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 107 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว6เมตร(642Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว9เมตร(963Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว12เมตร(1,284Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

34. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 147 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว6เมตร(882Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว9เมตร(1,323Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว12เมตร(1,764Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

35. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 56.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว6เมตร(339.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว9เมตร(509.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว12เมตร(679.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

36. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 66 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว6เมตร(396Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว9เมตร(594Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว12เมตร(792Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

37. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 172 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว6เมตร(1,032Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว9เมตร(1,548Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว12เมตร(2,064Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

38. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 75.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว6เมตร(453Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว9เมตร(679.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว12เมตร(906Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

39. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 232 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว6เมตร(1,392Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว9เมตร(2,088Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว12เมตร(2,784Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

40. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

41. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 124 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว6เมตร(744Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว9เมตร(1,116Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว12เมตร(1,488Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

42. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 66.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว6เมตร(397.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว9เมตร(595.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว12เมตร(794.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

43. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 145 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว6เมตร(870Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว9เมตร(1,305Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว12เมตร1,740(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

44. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 76 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว6เมตร(456Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว9เมตร(684Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว12เมตร(912Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

45. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 88.9 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว6เมตร(533.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว9เมตร(800.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว12เมตร(1,066.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

46. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 114 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว6เมตร(684Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว9เมตร(1,026Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว12เมตร(1,368Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

47. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 128 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว6เมตร(768Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว9เมตร(1,152Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว12เมตร(1,536Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

48. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 150 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว6เมตร(900Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว9เมตร(1,350Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว12เมตร(1,800Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

49. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 79.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว6เมตร(477Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว9เมตร(715.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว12เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

50. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 89.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว6เมตร(537.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว9เมตร(806.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว12เมตร(1,075.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

51. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 103 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว6เมตร(618Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว9เมตร(927Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว12เมตร(1,236Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

52. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 137 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว6เมตร(822Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว9เมตร(1,233Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว12เมตร(1,644Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

53. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 151 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว6เมตร(906Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว9เมตร(1,359Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว12เมตร(1,812Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

54. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 175 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว6เมตร(1,050Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว9เมตร(1,575Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว12เมตร(2,100Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

55. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 94.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว6เมตร(567.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว9เมตร(851.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว12เมตร(1,135.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

56. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

57. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 120 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว6เมตร(720Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว9เมตร(1,080Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว12เมตร(1,440Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

58. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 134 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว6เมตร(804Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว9เมตร(1,206Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว12เมตร(1,608Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

59. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 700x300 (น้ำหนัก 166 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว6เมตร(996Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว9เมตร(1,494Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว12เมตร(1,992Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

60. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 700x300(น้ำหนัก 185 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว6เมตร(1,110Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว9เมตร(1,665Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว12เมตร(2,220Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

61. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 191 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว6เมตร(1,146Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว9เมตร(1,719Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว12เมตร(2,292Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

62. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 210 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว6เมตร(1,260Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว9เมตร(1,890Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว12เมตร(2,520Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

63. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 213 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว6เมตร(1,278Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว9เมตร(1,917Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว12เมตร(2,556Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

64. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 243 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว6เมตร(1,458Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว9เมตร(2,187Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว12เมตร(2,916Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

65. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 286 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว6เมตร(1,716Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว9เมตร(2,574Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว12เมตร(3,432Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

66. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

   
 

ราคาเหล็กH(H350x350)H 338x351x13x13mmยาว6เมตร(106Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

หนัก636กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH(รุ่น H 300x150 )รุ่นน้ำหนัก 32Kg/m.

H 298x149x5.5x8mmยาว6เมตร(32Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

หนัก192กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mmยาว6เมตร(18.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก109.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 396x199x7x11mmยาว6เมตร(56.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก339.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 596x199x10x15mmยาว6เมตร(94.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก567.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 รายการรับจอง10/10/63 รับที่30ตันขึ้นต่ำ ผลิต1เดือน ส่งมอบ ร้านเฮียใหญ่รับงาน

 

ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm ยาว6เมตร (29.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก177.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H Wf เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม 082-916-2329

 

ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H Wf เสาบีม คานเหล็กบีม 082-916-2329

 

ราคาเหล็กH 6"x4"x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 6"x3"x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเอชบีม ราคาH บีม

ราคาเหล็กเอชบีมH

เสาH เอชบีม

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 ลำลูกกา ปทุมธานีค่ะ

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS

......................................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว 6เมตร

ราคาเหล็กเสาบีม H 100x100 รุ่นน้ำหนัก17.2กิโลต่อเมตร H 4"x4"

H100x100x6x8mmยาว6เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก103.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H100x100x6x8mmยาว9เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก154.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H100x100x6x8mmยาว12เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก206.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 125x125 รุ่นน้ำหนัก23.8กิโลต่อเมตร H 5"x5"

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก142.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก214.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก285.6กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 150x150 รุ่นน้ำหนักกิโล31.5ต่อเมตร H 6"x6" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว6เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก189กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว9เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก283.5กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว12เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก378กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 175x175 รุ่นน้ำหนัก40.2กิโลต่อเมตร H 7"x7" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว6เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว9เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว12เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 200x200 รุ่นน้ำหนัก49.9กิโลต่อเมตร H 8"x8" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว6เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก299.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว9เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก449.1กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว12เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก598.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 250x250 รุ่นน้ำหนัก72.4กิโลต่อเมตร H 10"x10" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว6เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก434.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว9เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก651.6กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว12เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก868.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 300x300 รุ่นน้ำหนัก94กิโลต่อเมตร H 12"x12" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว6เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก564กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว9เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก846กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว12เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,128กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 350x350 รุ่นน้ำหนัก137กิโลต่อเมตร H 14"x14" ยี่ห้อ SYS 

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว6เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก822กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว9เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,233โลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว12เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,644กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก172กิโลต่อเมตร H 16"x16" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว6เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,032กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว9เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,548กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว12เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,064กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก232กิโลต่อเมตร  ยี่ห้อ SYS ตัวใหญ่สุดของรุ่น H เสาบีม

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว6เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,392กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว9เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,088กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว12เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,784กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว6เมตร

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว6เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

น้ำหนัก189กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว6เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

น้ำหนัก564กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว9เมตร

โทรสั่งเหล็ก082-916-2329ของมีค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว9เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน651.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว9เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน283.5กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว12เมตร

โทรสั่งเหล็ก082-916-2329ของมีค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว12เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน378กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ราคาไอบีม ราคาเหล็กไอบีม

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ เหล็กไอบีม 

 

ไอบีม รุ่น I 150x75 น้ำหนัก 17.1 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9mm ยาว6เมตร (17.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก102.6กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9mm ยาว9เมตร (17.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก153.9กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9.5mm ยาว12เมตร (17.10Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 205.2กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ไอบีม รุ่น I 200x100 น้ำหนัก 26 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว6เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก156กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว9เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก234กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว12เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 312กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 200x150 น้ำหนัก 50.4 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว6เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก302.4กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว9เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก453.6กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว12เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 604.8กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 250x125 น้ำหนัก 38.3 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5mm ยาว6เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก229.8กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5mm ยาว9เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก344.7กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5mm ยาว12เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 459.6กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 250x125 น้ำหนัก 55.5 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว6เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก333กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว9เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก499.5กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว12เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 666กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ไอบีม รุ่น I 300x150 น้ำหนัก 48.3 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว6เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก289.8กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว9เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก434.7กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว12เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 579.6กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 300x150 น้ำหนัก 65.5 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว6เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก393กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว9เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก589.5กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว12เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท หนัก786กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 350x150 น้ำหนัก 76.8 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว6เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก460.8กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว9เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก691.2กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว12เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท หนัก921.6กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ไอบีม รุ่น I 350x150 น้ำหนัก 58.5 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว6เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก351กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว9เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก526.5กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว12เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท หนัก702กิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 350x150 น้ำหนัก 87.2 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว6เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก523.2กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว9เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก784.8กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว12เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท หนัก1,046.4กิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 400x150 น้ำหนัก 72 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว6เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก432กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว9เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก648กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว12เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท หนัก864กิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 400x150 น้ำหนัก 95.8 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว6เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก574.8กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว9เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก862.2กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว12เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 1,149.6กิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 450x175 น้ำหนัก 91.7 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว6เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก550.2กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว9เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก825.3กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว12เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 1,100.4กิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 450x175 น้ำหนัก 115 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว6เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก690กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว9เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,035กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว12เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 1,380กิโลต่อเส้น

14.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ไอบีม รุ่น I 600x190 น้ำหนัก 133 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว6เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก798กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว9เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,197กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว12เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 1,596กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ไอบีม รุ่น I 600x190 น้ำหนัก 176 Kg/m.

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว6เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,056กิโลต่อเส้น 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว9เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,584กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว12เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท 2,112กิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ราคาเหล็กไอบีม ยาว12เมตร

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว12เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก2,112กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว12เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,596กิโลต่อเส้น 

2.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว12เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,380กิโลต่อเส้น 

3.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว12เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,100.4กิโลต่อเส้น 

4.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว12เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,149.6กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว12เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก864กิโลต่อเส้น 

6.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว12เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,046.4กิโลต่อเส้น 

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว12เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก702กิโลต่อเส้น 

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว12เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก921.6กิโลต่อเส้น 

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว12เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก786กิโลต่อเส้น 

10.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว12เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก579.6กิโลต่อเส้น 

11.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว12เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก666กิโลต่อเส้น 

12.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12mm ยาว12เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก459.6กิโลต่อเส้น 

13.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว12เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก604.8กิโลต่อเส้น 

14.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว12เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก312กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9.5mm ยาว12เมตร (17.10Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก205.2กิโลต่อเส้น 

16.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

เหล็กไอบีม ยาว9เมตร

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว9เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,584กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว9เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,197กิโลต่อเส้น 

2.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว9เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,035กิโลต่อเส้น 

3.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว9เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก825.3กิโลต่อเส้น 

4.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว9เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก862.2กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว9เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก648กิโลต่อเส้น 

6.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว9เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก784.8กิโลต่อเส้น 

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว9เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก526.5กิโลต่อเส้น 

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว9เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก691.2กิโลต่อเส้น 

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว9เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก589.5กิโลต่อเส้น 

10.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว9เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก434.7กิโลต่อเส้น 

11.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว9เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก499.5กิโลต่อเส้น 

12.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12mm ยาว9เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก344.7กิโลต่อเส้น 

13.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว9เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก453.6กิโลต่อเส้น 

14.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว9เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก234กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9mm ยาว9เมตร (17.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก153.9กิโลต่อเส้น 

16.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

เหล็กไอบีม ยาว6เมตร

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x16x35mm ยาว6เมตร (176Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก1,056กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 600x190x13x25mm ยาว6เมตร (133Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก798กิโลต่อเส้น 

2.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x13x26mm ยาว6เมตร (115Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก690กิโลต่อเส้น 

3.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว6เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก550.2กิโลต่อเส้น 

4.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x12.5x25mm ยาว6เมตร (95.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก574.8กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 400x150x10x18mm ยาว6เมตร (72Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก432กิโลต่อเส้น 

6.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x12x24mm ยาว6เมตร (87.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก523.2กิโลต่อเส้น 

7.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว6เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก351กิโลต่อเส้น 

8.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x11.5x22mm ยาว6เมตร (76.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก460.8กิโลต่อเส้น 

9.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x10x18.5mm ยาว6เมตร (65.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก393กิโลต่อเส้น 

10.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 300x150x8x13mm ยาว6เมตร (48.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก289.8กิโลต่อเส้น 

11.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x10x19mm ยาว6เมตร (55.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก333กิโลต่อเส้น 

12.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12mm ยาว6เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก229.8กิโลต่อเส้น 

13.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x150x9x16mm ยาว6เมตร (50.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก302.4กิโลต่อเส้น 

14.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 200x100x7x10mm ยาว6เมตร (26Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก156กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 150x75x5.5x9mm ยาว6เมตร (17.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย ,บาท น้ำหนัก102.6กิโลต่อเส้น 

16.โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

เหล็กไอบีม

 

ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว6เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก550.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว6เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก351กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5mm ยาว6เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก229.8กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

เหล็กไอบีม

  ........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

C เหล็กรางน้ำ  ซีชาแนล

รางยู รางหนา

ซีรางน้ำ ซี C-Channels

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Chan