ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

โทร.Ais 081-732-0055,089-815-9362  โทร.ทรู064-638-5595.

 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

เหล็กแป๊บแบนราคา
เหล็กกล่องไม้ขีดราคา

โทรais 081-732-0055.

............................................................................................................

 ราคา/เส้น

...........................

ราคา/เส้น

...........................

ราคา/เส้น

...........................

ราคา/เส้น

...........................

ราคาเหล็กกล่อง 1"x 1/2  ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 25 mm x 12 mm

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 3.7 Kg.

/ส.

1.4มิล 

น้ำหนัก 4.4 Kg.

/ส.

1.6มิล 

น้ำหนัก 5.0 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง 30 mm x 20 mm  ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 30 mm x 20 mm

 

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 5.0 Kg.

     

ราคาเหล็กกล่อง 32 mm x 14 mm  ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 32 mm x 14 mm

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 4.5 Kg.

/ส.

1.4มิล 

น้ำหนัก 5.4 Kg.

/ส.

1.6มิล 

น้ำหนัก 6.0 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4  ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 38 mm x 19 mm

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 5.9 Kg.

/ส.

1.4มิล 

น้ำหนัก 7.0 Kg.

/ส.

1.7มิล 

น้ำหนัก 8.1 Kg.

/ส.

2.0มิล 

น้ำหนัก 9.0 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3/4  ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 38 mm x 19 mm

/ส.

2.4มิล 

น้ำหนัก 11.5 Kg.

/ส.

2.7มิล 

น้ำหนัก 12.3 Kg.

/ส.

3.0มิล 

น้ำหนัก 13.8 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง 40 mm x 20 mm ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 40 mm x 20 mm

/ส.

1.4มิล 

น้ำหนัก  7.5 Kg.

     

ราคาเหล็กกล่อง 50 mm x 20 mm ยาว 6 เมตร

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 50 mm x 20 mm

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 7.4 Kg.

/ส.

1.4มิล 

น้ำหนัก 8.5 Kg.

/ส.

1.7มิล 

น้ำหนัก 10.3 Kg.

/ส.

1.9มิล 

น้ำหนัก 11.5 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  2" x 1" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 50 mm x 25 mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 9.1 Kg.

/ส.

1.7มิล JIS. 

น้ำหนัก 11.2 Kg.

/ส.

2.0มิล  JIS.

น้ำหนัก 12.3 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  2" x 1"  มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 50mm x 25mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

2.3มิล มอก.

น้ำหนัก 13.7 Kg.

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก 18.2 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง60mmx30mmJISมาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 60 mm x 30 mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.2มิล 

น้ำหนัก 10.0 Kg.

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 11.3 Kg.

/ส.

2.0 มิล JIS.

น้ำหนัก 15.2 Kg.

2.8มิล JIS.

น้ำหนัก 20.0 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  60mm x 30mm มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 60mm x 30mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

2.3มิล มอก.

น้ำหนัก 16.7 Kg.

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก 22.4 Kg.

   

ราคาเหล็กกล่อง60mmx40mmJISมาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 60 mm x 40 mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก18.5 Kg.

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 25.0 Kg.

ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 30.9 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง65mmx35mmJISมาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 65 mm x 35 mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.7มิล 

น้ำหนัก 15.1 Kg.

/ส.

1.9มิล 

น้ำหนัก16.6 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 18.7 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  3" x 1" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 25mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 12.5 Kg.

/ส.

1.7มิล JIS.

น้ำหนัก 15.2 Kg.

/ส.

2.0มิล JIS.

น้ำหนัก 16.7 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 18.4 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  1" x 3" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 25mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 25.4 Kg.

   

ราคาเหล็กกล่อง  3" x 1"1/2 JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 38mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 14.0 Kg.

/ส.

1.7มิล  JIS.

น้ำหนัก 17.2 Kg.

/ส.

2.0มิล  JIS.

น้ำหนัก 19.0 Kg.

/ส.

4.0มิล  JIS.

น้ำหนัก 35.0 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 3" x 1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 38mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

2.3มิล มอก.

น้ำหนัก 21.0 Kg.

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก28.5  Kg.

/ส.

4.5มิล JIS

น้ำหนัก 39.4 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x45mm JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 45mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 15.3 Kg.

/ส.

1.8มิล JIS.

น้ำหนัก 17.3Kg.

/ส.

2.0มิล JIS.

น้ำหนัก 20.5 Kg.

/ส.

2.8มิล JIS.

น้ำหนัก 27.9 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 45mm มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 45mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

2.3มิล มอก.

น้ำหนัก 22.7 Kg.

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก 30.7 Kg.

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 37.8 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  3" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.7มิล JIS.

น้ำหนัก 18.2 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 23.9 Kg.

/ส.

2.7มิล JIS.

น้ำหนัก 28.9 Kg.

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 32.5 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  2" x 3" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 75mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 40.1 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 44.7 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 57.7 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  4" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 100mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.4มิล JIS.

น้ำหนัก 19.0 Kg.

/ส.

1.7มิล JIS.

น้ำหนัก 23.3 Kg.

/ส.

2.0มิล JIS.

น้ำหนัก 25.5 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 28.2 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  4" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 100mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

2.5มิล JIS.

น้ำหนัก 32.4 Kg.

/ส.

5.0มิล JIS.

น้ำหนัก 59.3 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 70.4 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 4" x 2" มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 100mm x 50mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก 38.2 Kg.

/ส.

4.0มิล มอก.

น้ำหนัก 48.4 Kg.

/ส.

4.5มิล มอก.

น้ำหนัก 53.8 Kg.

 

ราคากล่อง  4" x 3" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 100mm x 75mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

3.0มิล JIS.

น้ำหนัก 46.3 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 64.5 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 85.3 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง  5" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 125mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.7มิล JIS.

น้ำหนัก 27.0 Kg.

/ส.

2.0มิล JIS.

น้ำหนัก 30.8 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 34.0 Kg.

/ส.

2.7มิล JIS.

น้ำหนัก 41.5 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  2" x 5" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 125mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 46.4 Kg.

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 57.5 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 64.2 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 83.4 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  3" x 5" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 125mm x 75mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

1.7มิล JIS.

น้ำหนัก 31.1 Kg.

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 38.2 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 95.0 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง 5" x 3" มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 125mm x 75mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

3.2มิล มอก.

น้ำหนัก 53.0 Kg.

/ส.

4.0มิล มอก.

น้ำหนัก 65.2 Kg.

/ส.

4.5มิล มอก.

น้ำหนัก 72.9 Kg.

 

ราคาเหล็กกล่อง  6" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 150mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 52.6 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 73.4 Kg.

/ส.

5.0มิล JIS.

น้ำหนัก 80.7 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 95.7 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 150 x 80JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 150mm x 80mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 61.0 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 84.6 Kg.

   

ราคาเหล็กกล่อง  4" x 6" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคากล่อง 150mm x 100mm  JIS โรงใหญ่

ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 66.1 Kg.

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 81.8 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 179.7 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 6" x 4" มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 150mm x 100mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

4.5มิล มอก.

น้ำหนัก 92.0 Kg.

ส.

6.0มิล มอก.

น้ำหนัก 121.8 Kg.

   

ราคาเหล็กกล่อง  2" x 8" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

2.3มิล JIS.

น้ำหนัก 48.8 Kg.

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก 66.7 Kg.

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก 83.1 Kg.

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 91.5 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  8" x 2" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 50mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 122.9 Kg.

   

ราคเหล็กกล่อง  8" x 4" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 100mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

2.4มิล 

น้ำหนัก 67.0 Kg.

/ส.

3.2มิล JIS.

น้ำหนัก  Kg.

/ส.

4.0มิล JIS.

น้ำหนัก  Kg.

/ส.

5.0มิล JIS.

น้ำหนัก 122.6 Kg.

ราคาเหล็กกล่อง  8" x 4" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 100mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

7.0มิล JIS.

น้ำหนัก 169.3 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 217.2 Kg.

/ส.

10.0มิล JIS.

น้ำหนัก 236.7 Kg.

ส.

12.0มิล JIS.

น้ำหนัก 280. Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 8" x 4" มอก.เต็มโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 100mm มอก.เต็มโรงใหญ่

/ส.

4.5มิล มอก.

น้ำหนัก 111.2 Kg.

/ส.

6.0มิล มอก.

น้ำหนัก 147.0 Kg.

   

ราคาเหล็กกล่อง  8" x 6" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 200mm x 150mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 129.7 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 173.0 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 255.4 Kg.

 
ราคาเหล็กกล่อง  10" x 4" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055 

ราคาเหล็กกล่อง 250mm x 100mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 129.9 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 170.6 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 256.7 Kg.

 
ราคาเหล็กกล่อง  10" x 6" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055  

ราคาเหล็กกล่อง 250mm x 150mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 149.5 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 197.4 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 295.1Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  10" x 8" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 250mm x 200mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 168.3 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 222.5 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก334.0  Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  12" x 4" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 300mm x 100mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 149.4 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 197.0 Kg.

ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 296.2 Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  12" x 6" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 300mm x 150mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 168.8 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 222.5 Kg.

ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 335.1 Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  12" x 8" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 300mm x 200mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก 188.2 Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 248.2 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 373.3 Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  14" x 6" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 350mm x 150mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 249.3 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก  Kg.

 
 ราคาเหล็กกล่อง  16" x 8" JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง 400mm x 200mm  JIS โรงใหญ่

/ส.

4.5มิล JIS.

น้ำหนัก228.0  Kg.

/ส.

6.0มิล JIS.

น้ำหนัก 301.9 Kg.

/ส.

9.0มิล JIS.

น้ำหนัก 448.7 Kg.

/ส.

12.0มิล JIS.

น้ำหนัก 586.7 Kg.

 ...........................................................................................................................        

ราคาเหล็กกล่อง 12"x4"x4.5mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

ราคาเหล็กกล่อง 4"x12"x4.5mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง300mmx100mmx4.5mmJISราคา

ราคาเหล็กกล่อง100mmx300mmx4.5mmJISราคา

  JIS มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

       

ราคาเหล็กกล่อง 12"x4"x6mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

ราคาเหล็กกล่อง 4"x12"x6mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง300mmx100mmx6mmJISราคา

ราคาเหล็กกล่อง100mmx300mmx6mmJISราคา

  JIS มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

       

ราคาเหล็กกล่อง 12"x4"x9mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

ราคาเหล็กกล่อง 4"x12"x9mm JIS ราคา

JIS.มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กบุญเกรียงสตีล โทร. 081-732-0055

ราคาเหล็กกล่อง300mmx100mmx9mmJISราคา

ราคาเหล็กกล่อง100mmx300mmx9mmJISราคา

  JIS มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา 

       

 

 

 

 

 

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด แป๊ปแบนราคา สี่เหลี่ยมแบนราคา ท่อแบนLGราคาวันนี้ จำหน่ายเหล็กกล่องไม้ขีด แป๊ปแบน สี่เหลี่ยมแบน ท่อแบนLG ราคาเหล็ก จำหน่าย จำหน่ายเหล็ก ราคาเหล็ก ราคาเหล็กถูกถูก ศูนย์จำหน่ายเหล็ก สอบถามราคาเหล็ก

       เหล็กกล่อง (ท่อเหล็ก) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเหล็กแป๊บจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณซึ่ง เหล็กกล่องมี 2 ประเภทคือเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยม (ท่อเหล็กสแควร์) หรือ ที่เรียกกันว่าเหล็กแป๊บโปร่ง  และ เหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมแบน(ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าเหล็กแป๊บแบน เช่นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ 

 

thaiflag small   Thailand
 
 

 

 

สนใจสินค้า โทรสอบถามได้เลย 

โทร.Ais 081-732-0055 โทร.ทรู064-638-5595.

 

 

ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น