ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

เหล็กแป๊บแบนราคา
เหล็กกล่องไม้ขีดราคา

โทร.082-916-2329

........................................................................................................................................................

1.  ราคาเหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

1.1 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 3.6กก

1.2 ราคาเหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 4.4กก

1.3 ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 5.0กก

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง  1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

2.  ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล  ราคา บาท นน 5.1กก

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 30 มม.x20มม.หนา 1.2มม.

3.  ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 5/8 ยาว 6 เมตร

3.1  ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 4.5กก.

3.2  ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 5.4กก.

3.3  ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 6.0กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. 

4.  ราคาเหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร

4.1  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน   5.8 กก.

4.2  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน   6.8 กก.

4.3  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน   7.4 กก.

4.4  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน   9.2 กก.

4.5  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.4 มม.p เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.3 กก.

4.6  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.pเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 13.8 กก.

4.7  ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 14.3 กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร

5.  ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

5.1  ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.1มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 6.1กก.

5.2  ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 7.5กก.

5.3  ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 8.9กก.

5.4  ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 10.0กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม.  

6.  ราคาเหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

6.1  ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 7.4กก.

6.2  ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 8.5กก.

6.3  ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 10.3กก.

6.4  ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.9มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 11.5กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 50 มม.x20 มม. 

7.  ราคาเหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

7.1  ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.p เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 7กก.

7.2  ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 9.1กก.

7.3  ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 11.2กก.

7.4  ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.3กก.

7.5 ราคาเหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 13.5กก.

7.6 ราคาเหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 18.2กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง50มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

8.  ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

8.1 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 10.0กก.

8.2  ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 11.4กก.

8.3  ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.9กก.

8.4  ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.2กก.

8.5  ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.6กก.

8.6  ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 20.0กก.

8.7 ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.4กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

9.  ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

9.1  ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 18.6กก.

9.2  ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.0กก.

9.3  ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 30.9กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่

10.  ราคาเหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

10.1  ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.1กก.

10.2  ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 16.6กก.

10.3  ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.7กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่

11.  ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

11.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 12.5กก.

11.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.2กก.

11.3   ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.7กก.

11.4   ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.4กก.

11.5   ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.                 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.8กก.

11.6   ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.4กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 25 มมx75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

12.  ราคาเหล็กกล่อง 3"x 1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

12.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.2กก.

12.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 14.0กก.

12.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 17.3กก.

12.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 19.1กก.

12.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 20.8กก.

12.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 23.5กก.

12.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 25.6กก.

12.8  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 28.5กก.

12.9  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 35.0กก.

12.10  ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 39.4กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 75 x38 มม.JISมาตราฐานโรงใหญ่ 

13.  ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

13.1  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 15.3กก.

13.2  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x1.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 17.3กก.

13.3  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 20.5กก.

13.4  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.6กก.

13.5  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 27.9กก.

13.6  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 30.7กก.

13.7  ราคาเหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 37.8กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 75 x 45 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่

14.  ราคาเหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

14.1 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.2กก.

14.2 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 21.2กก.

14.3 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 24กก.

14.4 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 28.9กก.

14.5 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 32.2กก.

14.6 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 40.1กก.

14.7 ราคาเหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 44.7กก.

14.8ราคาเหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 57.6กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีลเหล็กกล่อง 75 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

15.ราคาเหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

15.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.3กก.

15.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 19กก.

15.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 23.1กก.

15.4 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.5กก.

15.5 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 28.1กก.

15.6 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 32.4กก.

15.7 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 34.6กก.

15.8 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 38.4กก.

15.9 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 47.7กก.

15.10 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 53.8กก.

15.11 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 59.3กก.

15.12 ราคาเหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 70.2กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 2"x 4" JISมาตราฐานโรงใหญ่

16. ราคาเหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

16.1 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 46.3กก.

16.2 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 64.5กก.

16.3 ราคาเหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 85.3กก.

โทร.สั่ง  082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 3"x 4" JISมาตราฐานโรงใหญ่

17. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

17.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 27กก.

17.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 30.8กก.

17.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 34กก.

17.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 41.5กก.

17.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 46.4กก.

17.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 57กก.

17.7 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 63.8กก.

17.8 ราคาเหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 83.4กก.

โทร.สั่ง  082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 2"x 5" JISมาตราฐานโรงใหญ่

18. ราคาเหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

18.1 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 31.1กก.

18.2 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 38.1กก.

18.3 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 52.5กก.

18.4 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 65.4กก.

18.5 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x4.5 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 72.9กก.

18.6 ราคาเหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JISg  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 96.6กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 3"x 5"JISมาตราฐานโรงใหญ่

19. ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

19.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 38.2กก.

19.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 52.4กก.

19.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 65.2กก.

19.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 73.4กก.

19.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 80.7กก.

19.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 95.6กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 2"x 6"JISมาตราฐานโรงใหญ่ 

20. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

20.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x2.3 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 43.7กก.

20.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 59.5กก.

20.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 74.8กก.

20.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 82.4กก.

20.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 108.4กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 3"x6" มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

21. ราคาเหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

21.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 61กก.

21.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 84.6กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

22. ราคาเหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

22.1 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x2.7 มม เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 59.6กก.

22.2 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 66.1กก.

22.3 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 81.8กก.

22.4 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 91.8กก.

22.5 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x6.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 121.8กก.

22.6 ราคาเหล็กกล่อง 150x100x9.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 177.4กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 4"x6" JISมาตราฐานโรงใหญ่

23. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

23.1 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 48.8กก.

23.2 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 59.5กก.

23.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 66.7กก.

23.4 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 83.1กก.

23.5 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 91.5กก.

23.6 ราคาเหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 122.9กก.

โทร.สั่ง 082-916-2329   เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคาเหล็กกล่อง 8"x 2" JISมาตราฐานโรงใหญ่

24. ราคาเหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

24.1 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.3 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 67กก.

24.2 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x2.7 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 72กก.

24.3 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x3.2 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 80.6กก.

24.4 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 99.7กก.

24.5 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 111.2กก.

24.6 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x5.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 123กก.

24.7 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x6.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 147กก.

24.8 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x7.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 169.3กก.

24.9 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x8.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 195.5กก.

24.10 ราคาเหล็กกล่อง 200x100x9.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 217.7กก.

24.11 ราคา