ร้านเหล็กบุญเกรียงสตีล ที่ค้าส่ง สาขาลำลูกกา ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ ไปส่งให้เท่านั้น

โทร.Ais 089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง

เหล็กแป๊บแบนราคา
เหล็กกล่องไม้ขีดราคา

โทร.Ais 089-815-9362

........................................................................................................................................................

1.  เหล็กกล่อง 25 มม.x12 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ยาว 6 เมตร

1.1 เหล็กกล่อง 25x12x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 3.6กก

1.2 เหล็กกล่อง 25.x12x1.4มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 4.4กก

1.3 เหล็กกล่อง 25x12x1.6มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 5.0กก

โทร.สั่ง 089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง  1" x 1/2 ยาว 6 เมตร 

2. เหล็กกล่อง 30x20x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล  ราคา บาท นน 5.1กก

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 30 มม.x20มม.หนา 1.2มม.  ยาว 6 เมตร

3. เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม. ยาว 6 เมตร

3.1 เหล็กกล่อง 32x14x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 4.5กก.

3.2 เหล็กกล่อง 32x14x1.4 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 5.4กก.

3.3 เหล็กกล่อง 32x14x1.6 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 6.0กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 32 มม. x 14 มม.  ยาว 6 เมตร

4. เหล็กกล่อง 38 มม. x 19 มม.  ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล

4.1 เหล็กกล่อง 38x19x1.2 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน   5.8กก.

4.2 เหล็กกล่อง 38x19x1.4 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน   6.8กก.

4.3 เหล็กกล่อง 38x19x1.6 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน   7.4กก.

4.4 เหล็กกล่อง 38x19x2.0 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน   9.2กก.

4.5 เหล็กกล่อง 38x19x2.4 มม.p เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.3กก.

4.6 เหล็กกล่อง 38x19x2.6 มม.pเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 13.8กก.

4.7 เหล็กกล่อง 38x19x3.0 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 14.3กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง  1"1/2 x 3/4 ยาว 6 เมตร เหล็กบุญเกรียงสตีล

5. เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

5.1 เหล็กกล่อง 40x20x1.1มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 6.1กก.

5.2 เหล็กกล่อง 40x20x1.4มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 7.5กก.

5.3 เหล็กกล่อง 40x20x1.7มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 8.9กก.

5.4 เหล็กกล่อง 40x20x1.9มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 10.0กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 40 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

6. เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม. ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

6.1 เหล็กกล่อง 50x20x1.2มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 7.4กก.

6.2 เหล็กกล่อง 50x20x1.4มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 8.5กก.

6.3 เหล็กกล่อง 50x20x1.7มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 10.3กก.

6.4 เหล็กกล่อง 50x20x1.9มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 11.5กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 50 มม. x 20 มม.  ยาว 6 เมตรเหล็กบุญเกรียงสตีล

7. เหล็กกล่อง2"x 1" JISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

7.1 เหล็กกล่อง 50x25x1.2มม.p เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 7กก.

7.2 เหล็กกล่อง 50x25x1.4มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 9.1กก.

7.3 เหล็กกล่อง 50x25x1.7มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 11.2กก.

7.4 เหล็กกล่อง 50x25x2.0มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.3กก.

7.5เหล็กกล่อง50x25x2.3มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 13.5กก.

7.6เหล็กกล่อง50x25x3.2มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 18.2กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง50มมx25มมJISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

8. เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

8.1เหล็กกล่อง 60x30x1.2 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 10.0กก.

8.2 เหล็กกล่อง 60x30x1.4 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 11.4กก.

8.3 เหล็กกล่อง 60x30x1.7 มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.9กก.

8.4 เหล็กกล่อง 60x30x2.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.2กก.

8.5 เหล็กกล่อง 60x30x2.3มม.มอก.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.6กก.

8.6 เหล็กกล่อง 60x30x2.8 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 20.0กก.

8.7เหล็กกล่อง 60x30x3.2 มม.JISเหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.4กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 60 x30 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

9. เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

9.1 เหล็กกล่อง 60x40x2.3 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 18.6กก.

9.2 เหล็กกล่อง 60x40x3.2 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.0กก.

9.3 เหล็กกล่อง 60x40x4.0 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 30.9กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 60 มม.x 40 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

10. เหล็กกล่อง 65 มม.x35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

10.1 เหล็กกล่อง 65x35x1.7 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.1กก.

10.2 เหล็กกล่อง 65x35x1.9 มม.เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 16.6กก.

10.3 เหล็กกล่อง 65x35x2.3 มม.JISg3466เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.7กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 65 มม.x 35 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่เหล็กบุญเกรียงสตีล

11. เหล็กกล่อง 3"x 1" JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

11.1  เหล็กกล่อง 75x25x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 12.5กก.

11.2  เหล็กกล่อง 75x25x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 15.2กก.

11.3  เหล็กกล่อง 75x25x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.7กก.

11.4  เหล็กกล่อง 75x25x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.4กก.

11.5  เหล็กกล่อง 75x25x2.7 มม.                 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.8กก.

11.6  เหล็กกล่อง 75x25x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.4กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 25 มมx 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

12. เหล็กกล่อง 3"x1"1/2 JIS มาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

12.1  เหล็กกล่อง 75x38x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 12.2กก.

12.2  เหล็กกล่อง 75x38x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 14.0กก.

12.3  เหล็กกล่อง 75x38x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 17.3กก.

12.4  เหล็กกล่อง 75x38x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 19.1กก.

12.5  เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 20.8กก.

12.6  เหล็กกล่อง 75x38x2.5 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 23.5กก.

12.7  เหล็กกล่อง 75x38x2.8 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 25.6กก.

12.8  เหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 28.5กก.

12.9  เหล็กกล่อง 75x38x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 35.0กก.

12.10  เหล็กกล่อง 75x38x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 39.4กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 75 x 38 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

13. เหล็กกล่อง 75 x 45 มม.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

13.1  เหล็กกล่อง 75x45x1.4 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 15.3กก.

13.2  เหล็กกล่อง 75x45x1.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 17.3กก.

13.3  เหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 20.5กก.

13.4  เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 22.6กก.

13.5  เหล็กกล่อง 75x45x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 27.9กก.

13.6  เหล็กกล่อง 75x45x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 30.7กก.

13.7  เหล็กกล่อง 75x45x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 37.8กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 75 x 45 มม. JIS มาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

14. เหล็กกล่อง 3"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

14.1 เหล็กกล่อง 75x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 18.2กก.

14.2 เหล็กกล่อง 75x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 21.2กก.

14.3 เหล็กกล่อง 75x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 24กก.

14.4 เหล็กกล่อง 75x50x2.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 28.9กก.

14.5 เหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 32.2กก.

14.6 เหล็กกล่อง 75x50x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 40.1กก.

14.7 เหล็กกล่อง 75x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 44.7กก.

14.8 เหล็กกล่อง 75x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 57.6กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 75 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

15. เหล็กกล่อง 4"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

15.1 เหล็กกล่อง 100x50x1.2 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 16.3กก.

15.2 เหล็กกล่อง 100x50x1.4 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 19กก.

15.3 เหล็กกล่อง 100x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 23.1กก.

15.4 เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 25.5กก.

15.5 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 28.1กก.

15.6 เหล็กกล่อง 100x50x2.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 32.4กก.

15.7 เหล็กกล่อง 100x50x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 34.6กก.

15.8 เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 38.4กก.

15.9 เหล็กกล่อง 100x50x4.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 47.7กก.

15.10 เหล็กกล่อง 100x50x4.5 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 53.8กก.

15.11 เหล็กกล่อง 100x50x5.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 59.3กก.

15.12 เหล็กกล่อง 100x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 70.2กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 100 x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

16. เหล็กกล่อง 4"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

16.1 เหล็กกล่อง 100x75x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 46.3กก.

16.2 เหล็กกล่อง 100x75x4.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 64.5กก.

16.3 เหล็กกล่อง 100x75x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 85.3กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 100x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

17. เหล็กกล่อง 5"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

17.1 เหล็กกล่อง 125x50x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 27กก.

17.2 เหล็กกล่อง 125x50x2.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 30.8กก.

17.3 เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 34กก.

17.4 เหล็กกล่อง 125x50x2.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 41.5กก.

17.5 เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 46.4กก.

17.6 เหล็กกล่อง 125x50x4.0 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 57กก.

17.7 เหล็กกล่อง 125x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 63.8กก.

17.8 เหล็กกล่อง 125x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 83.4กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 125x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

18. เหล็กกล่อง 5"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

18.1 เหล็กกล่อง 125x75x1.7 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 31.1กก.

18.2 เหล็กกล่อง 125x75x2.3 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 38.1กก.

18.3 เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 52.5กก.

18.4 เหล็กกล่อง 125x75x4.0 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 65.4กก.

18.5 เหล็กกล่อง 125x75x4.5 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 72.9กก.

18.6 เหล็กกล่อง 125x75x6.0 มม.JISg  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 96.6กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 125x 75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

19. เหล็กกล่อง 2"x 6 "JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

19.1 เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 38.2กก.

19.2 เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 52.4กก.

19.3 เหล็กกล่อง 150x50x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 65.2กก.

19.4 เหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 73.4กก.

19.5 เหล็กกล่อง 150x50x5.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 80.7กก.

19.6 เหล็กกล่อง 150x50x6.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 95.6กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362 เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 150x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่  เหล็กบุญเกรียงสตีล

20. เหล็กกล่อง 6"x 3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

20.1 เหล็กกล่อง 150x75x2.3 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 43.7กก.

20.2 เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 59.5กก.

20.3 เหล็กกล่อง 150x75x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 74.8กก.

20.4 เหล็กกล่อง 150x75x4.5 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 82.4กก.

20.5 เหล็กกล่อง 150x75x6.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 108.4กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 150x75 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

21. เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

21.1  เหล็กกล่อง 150x80x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 61กก.

21.2   เหล็กกล่อง 150x80x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 84.6กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 150x80 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

22. เหล็กกล่อง 6"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

22.1 เหล็กกล่อง 150x100x2.7 มม เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 59.6กก.

22.2 เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 66.1กก.

22.3 เหล็กกล่อง 150x100x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 81.8กก.

22.4 เหล็กกล่อง 150x100x4.5 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 91.8กก.

22.5 เหล็กกล่อง 150x100x6.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 121.8กก.

22.6 เหล็กกล่อง 150x100x9.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 177.4กก.

โทร.สั่ง  089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 150x100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่

23. เหล็กกล่อง 8"x 2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

23.1 เหล็กกล่อง 200x50x2.3 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 48.8กก.

23.2 เหล็กกล่อง 200x50x2.8 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 59.5กก.

23.3 เหล็กกล่อง 200x50x3.2 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 66.7กก.

23.4 เหล็กกล่อง 200x50x4.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 83.1กก.

23.5 เหล็กกล่อง 200x50x4.5 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 91.5กก.

23.6 เหล็กกล่อง 200x50x6.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 122.9กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 200x 50 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

24. เหล็กกล่อง 8"x 4"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

24.1 เหล็กกล่อง 200x100x2.3 มม. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 67กก.

24.2 เหล็กกล่อง 200x100x2.7 มม.  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 72กก.

24.3 เหล็กกล่อง 200x100x3.2 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 80.6กก.

24.4 เหล็กกล่อง 200x100x4.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 99.7กก.

24.5 เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.มอก.  เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 111.2กก.

24.6 เหล็กกล่อง 200x100x5.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 123กก.

24.7 เหล็กกล่อง 200x100x6.0 มม.มอก. เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 147กก.

24.8 เหล็กกล่อง 200x100x7.0 มม.JISg3466 เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 169.3กก.

24.9 เหล็กกล่อง 200x100x8.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 195.5กก.

24.10 เหล็กกล่อง 200x100x9.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 217.7กก.

24.11 เหล็กกล่อง 200x100x10.0 มม.JISg3466  เหล็กบุญเกรียงสตีลราคา บาท นน 236.7กก.

24.12 เหล็กกล่อง 200x100x12.0 มม.JIS เหล็กบุญเกรียงสตีล ราคา บาท นน 280.9กก.

โทร.สั่ง 089-815-9362  เหล็กบุญเกรียงสตีล

เหล็กกล่อง 200x 100 มมJISมาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

25. เหล็กกล่อง 8"x 6"JIS มาตราฐานโรงใหญ่ เหล็กบุญเกรียงสตีล

25.1