02 สามทางประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทรAIS สั่ง 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

 

สามทางประปาเหล็ก

ราคา

3/8 (สามหุน) 46.-

1/2 (สี่หุน)2

40.-
3/4 (หกหุน) 42.-

1" (หนึ่งนิ้ว)

69.-
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 109.-
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 136.-

2" (สองนิ้ว)

202.-

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง)

382.-

3" (สามนิ้ว)

546.-

4" (สี่นิ้ว)

1,121.-

ราคาสามทางลดประปาเหล็ก

สามทางลดประปาเหล็ก

ราคา

3/8 (สามหุน) 35.-

1/2 (สี่หุน)2

21.-
3/4 (หกหุน) 30.-

1" (หนึ่งนิ้ว)

53.-
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 109.-
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 130.-

2" (สองนิ้ว)

200.-

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง)

380.-

3" (สามนิ้ว)

523.-

4" (สี่นิ้ว)

1,044.-
thaiflag small   Thailand