03 นิเปิ้ลประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

 

 นิเปิ้ลประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน) 30.-  

1/2 (สี่หุน)2

15.-  
3/4 (หกหุน) 23.-  

1" (หนึ่งนิ้ว)

33.-  
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 44.-  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 64.-  

2" (สองนิ้ว)

88.-  

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

173.-  

3" (สามนิ้ว)

276.-

 

4" (สี่นิ้ว)

511.-   
thaiflag small   Thailand