05 อุดจุกประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

 

อุดจุกประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน)  

1/2 (สี่หุน)2

 
3/4 (หกหุน)  

1" (หนึ่งนิ้ว)

 
1"1/4 (นิ้วสองหุน)  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง)  

2" (สองนิ้ว)

 

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

 

3" (สามนิ้ว)

 

4" (สี่นิ้ว)

 
thaiflag small   Thailand