08 ฝาครอบประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

ฝาครอบประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน) 18.-  

1/2 (สี่หุน)2

16.-  
3/4 (หกหุน) 20.-  

1" (หนึ่งนิ้ว)

31.-  
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 44.-  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 54.-  

2" (สองนิ้ว)

80.-  

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

154.-  

3" (สามนิ้ว)

204.-

 

4" (สี่นิ้ว)

393.-   
thaiflag small   Thailand