09 ต่อตรงประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

 

ต่อตรงประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน) 44.-  

1/2 (สี่หุน)2

23.-  
3/4 (หกหุน) 34.-  

1" (หนึ่งนิ้ว)

52.-  
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 80.-  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 103.-  

2" (สองนิ้ว)

152.-  

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

196.-  

3" (สามนิ้ว)

249.-

 

4" (สี่นิ้ว)

470.-   
thaiflag small   Thailand