10 ลดกลมประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ   

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

 

ลดกลมประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน) 23.-  

1/2 (สี่หุน)2

20.-  
3/4 (หกหุน) 27.-  

1" (หนึ่งนิ้ว)

38.-  
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 56.-  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 69.-  

2" (สองนิ้ว)

107.-  

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

196.-  

3" (สามนิ้ว)

272.-

 

4" (สี่นิ้ว)

575.-   
thaiflag small   Thailand