สี่ทางประปา  สอบถามราคา ได้เลยคะ

โทร 0-898-159-362 ค่ะ

 

 

 

สี่ทางประปาเหล็ก

ราคา

 

3/8 (สามหุน) 69.-  

1/2 (สี่หุน)

54.-  
3/4 (หกหุน) 76.-  

1" (หนึ่งนิ้ว)

104.-  
1"1/4 (นิ้วสองหุน) 152.-  
1" 1/2 (นิ้วครึ่ง) 205.-  

2" (สองนิ้ว)

281.-  

2" 1/2 (สองนิ้วครึ่ง) 

544.-  

3" (สามนิ้ว)

758.-

 

4" (สี่นิ้ว)

1,619.-   
thaiflag small   Thailand