#ราคาเหล็กตัวซี

#ราคาเหล็กแปร.

 

#ราคาเหล็กทำหลังคา

#Lip Channel

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329ค่ะ

โทรสั่งตัวซี AIS 089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งตัวซี AIS 081-732-0055ค่ะ.

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

 

     

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329ค่ะ

โทรสั่งตัวซี AIS 089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งตัวซี AIS 081-732-0055ค่ะ

..............................................................................................................................................................................................................................

 

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

#ราคาตัวซีC 150x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท

น้ำหนัก 37.1กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาตัวซีC 125x50x20x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 33.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 75x45x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก17.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

#ราคาตัวซีC 250x75x25x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,190บาทต่อเส้น น้ำหนัก 85.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

#ราคาตัวซีC 200x75x20x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,650บาทต่อเส้น น้ำหนัก 69.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที
#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่

#ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 495บาทต่อเส้น

น้ำหนัก22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี081-732-0055 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 100x50x20x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x1.6mm มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 8.8กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.

#ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x2.0mm มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 10.8กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

 

#ราคาตัวซีดำ C 60x30x10x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 12.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 11กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.

#ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 15.6กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

#ราคาตัวซีC 3"x1"1/2x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา 390บาท น้ำหนัก 17.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 4"x2"x1.6มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 14กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.

#ราคาตัวซีC 4"x2"x2.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 19.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

#ราคาตัวซีC 4"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา 495บาท น้ำหนัก 22กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาตัวซีC 4"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 30กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.

#ราคาตัวซีC 4"x2"x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 37.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 5"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 24.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาตัวซีC 5"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 33.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 089-815-9362.

#ราคาตัวซีC 5"x2"x4.0มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 41กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 082-916-2329.

#ราคาเหล็กตัวซี มอก.เต็มโรงใหญ่
#ราคาตัวซีC 6"x2"x2.3มิล มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 27.2กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาตัวซีC 6"x2"x3.2มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก 37กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 081-732-0055.

#ราคาตัวซีC 6"x2"x4.5มิล มอก.เต็มโรงใหญ่  ยาว 6เมตร

ราคา บาท น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งตัวซี 0889-815-9362.

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329 

โทรสั่งของ Ais089-815-9362

โทรสั่งของ Ais 081-732-0055 

 เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

  Thailand