#ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

#ราคาแป๊บโปร่ง.

 

#ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง

 

#ราคาไลน์เกรต

 

#ราคาเสาสี่เหลี่ยม

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่ง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่งเหล็ก  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งAis 089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329ค่ะ

 

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

โทรสั่งของ089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งของ081-732-0055ค่ะ 

#เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม #เหล็กกล่องทำเสา

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 5"x5"x2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 55กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 5"x5"x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 66.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x4"x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x1.8mm ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 14กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม #เหล็กกล่องทำเสา

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 52.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 300x300x6.0mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 302.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม #เหล็กกล่องทำเสา

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 1.5"x1.5"x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x1"x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 8.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 5"x5"x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 48.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x3.2mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x2.3mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 18.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ4"x4"x2.3mm JISg3466ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

 

#ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 150x150x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 125x125x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 66.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x100x3.2mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 52.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 50x50x3.2mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 38x38x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

#ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

 

 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 5"x5"x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 48.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ4"x4"x2.3mm JISg3466ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x2.3mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย าทต่อเส้น น้ำหนัก 18.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 1.5"x1.5"x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย าทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 1"x1"x2.3mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 8.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2"x3.2mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

   
   
   

 

โทร.089-815-9362 ค่ะ

โทร.สั่งของ 081-732-0055

โทรสั่ง 082-916-2329

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

 

  Thailand