ราคาท่อดำ ราคาแป๊ปดำ

Pipe

ราคาท่อกลมดำ

ราคาไปป์ดำ

ราคากลม

กลมดำ Black steel Pipe

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งท่อกลมดำ 089-815-9362 ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

   

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe มีแต่สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/8 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 15.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 397เส้น

เฮียใหญ่ขาย 193บาทต่อเส้น น้ำหนัก 2.6กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/8 หนา2มิล.(วัดนอกOD 17.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 200เส้น

เฮียใหญ่ขาย 283บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.5กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 19.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 100บาทต่อเส้น น้ำหนัก3.1กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.5มิล.(วัดนอกOD 19.6มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 135บาทต่อเส้น น้ำหนัก3.8กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา1.8มิล.(วัดนอกOD 19.7มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 155บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา2.0มิล.มอก.(วัดนอกOD 21.5มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 184เส้น

เฮียใหญ่ขาย 185บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.5กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา2.4มิล.JISg3444(วัดนอกOD 21มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 265บาทต่อเส้น น้ำหนัก7กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1/2 หนา3มิล.(วัดนอกOD 21มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 200เส้น

เฮียใหญ่ขาย 295บาทต่อเส้น น้ำหนัก8.1กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 25.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 145บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.2กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

9.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 25มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 165บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

10.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 25มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 195บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.9กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

11.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 25.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 245บาทต่อเส้น น้ำหนัก25.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

12.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  ท่อกลมดำ Black Steel Pipe สินค้าเกรดA มีพ่นข้างท่อ 
 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.2มิล.(วัดนอกOD 26.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 155บาทต่อเส้น น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

13.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.4มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.2มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 225บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.3กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

14.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.5มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 235บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

15.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.7มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 245บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.4กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

16.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา1.8มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.1มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 255บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

17.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 265บาทต่อเส้น น้ำหนัก7กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

18.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา2.3มิล.มอก(วัดนอกOD 27.4มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 283บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.6กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

19.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 3/4 หนา3.2มิล.JISg3444(วัดนอกOD 27.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 217เส้น

เฮียใหญ่ขาย 365บาทต่อเส้น น้ำหนัก10.8กิโลต่อเส้น พ่นข้างท่อ เห็นเลย

20.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  ท่อกลมดำ Black Steel Pipe สินค้าเกรดA มีพ่นข้างท่อ 
 

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.4มิล.(วัดนอกOD 28มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย 235บาทต่อเส้น น้ำหนัก5.5กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.7มิล.(วัดนอกOD 28.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย 255บาทต่อเส้น น้ำหนัก6.5กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาท่อกลมดำ 1" หนา1.9มิล.(วัดนอกOD 28.3มิล)ยาว 6เมตร 1มัดมี 102เส้น

เฮียใหญ่ขาย 265บาทต่อเส้น น้ำหนัก7.4กิโลต่อเส้น มีพ่นข้างท่อ เห็นชัดเจน ตรวจง่าย

.โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  ท่อกลมดำ Black Steel Pipe สินค้าเกรดA มีพ่นข้างท่อ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ท่อกลมดำ Black Steel Pipe สินค้าเกรดA มีพ่นข้างท่อ 
 

ราคาPipe 165.2x6.00mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาPipe 89.1x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาPipe 60.5x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

ราคาPipe 48.6x2.30mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  ราคาท่อดำมีตะเข็บ 10"หนา6มิลJISg3444ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
 

ราคาท่อมดำมีตะเข็บ6"หนา4.5มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนัก กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา2.3มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 1"หนา1.4มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
 

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe

  ราคาท่อกลมดำ 300มิล หนา6.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
   
 

ราคาท่อกลมดำ Black steel Pipe

  ราคาท่อกลมดำ 5"หนา4.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 2.3มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้า
  ราคาท่อกลมดำ 3"หนา2.3มิลJISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 17.3mmหนา2มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น(วัดจริง17.2มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
  ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 34mmหนา3.2มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น(วัดจริง33.5มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
  ราคาท่อกลมดำ 12"หนา5.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 12"หนา7.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนักกิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
 

ราคาท่อกลมดำ     Black steel Pipe

  ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 082-916-2329 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีสินค้าเกรดA

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

  Thailand