#ราคาท่อดำ #ราคาแป๊ปดำ

#Pipe

#ราคาท่อกลมดำ

#ราคาไปป์ดำ

#ราคากลม

#กลมดำ#Black steel Pipe

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรสั่งท่อกลมดำ 089-815-9362 ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

 

   

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาท่อกลมดำ #Black steel Pipe

 

#ราคาPipe 165.2x6.00mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,990บาทต่อเส้น หนัก133กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

#ราคาPipe 89.1x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 790บาทต่อเส้น หนัก37.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

#ราคาPipe 60.5x3.20mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 510บาทต่อเส้น หนัก25.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

 

#ราคาPipe 48.6x2.30mm.มอก. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 300บาทต่อเส้น หนัก14.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำได้ที่082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  #ราคาท่อดำมีตะเข็บ 10"หนา6มิลJISg3444ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 6,495บาทต่อเส้น หนัก216.2กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
 

#ราคาท่อมดำมีตะเข็บ6"หนา4.5มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,395บาทต่อเส้น หนัก 98.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA

  #ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา2.3มิล.มอก.ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 390บาทต่อเส้น น้ำหนัก 14.4กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 300บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.6กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 1"หนา1.4มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 165บาทต่อเส้น น้ำหนัก 6.7กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 345บาทต่อเส้น น้ำหนัก 15กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
 

#ราคาท่อกลมดำ #Black steel Pipe

  #ราคาท่อกลมดำ 300มิล หนา6.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 9,987บาทต่อเส้น น้ำหนัก 258กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 1"หนา3.2มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 350บาทต่อเส้น น้ำหนัก13.6กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
 
 

#ราคาท่อกลมดำ #Black steel Pipe

  #ราคาท่อกลมดำ 5"หนา4.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,978บาทต่อเส้น น้ำหนัก 74กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 2.3มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 700บาท น้ำหนัก 31.2กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 3"หนา2.3มิลJISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 600บาทต่อเส้น น้ำหนัก 26.5กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 2"หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 345บาทต่อเส้น น้ำหนัก 15กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 1"1/2หนา1.7มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 278บาทต่อเส้น น้ำหนัก 11.9กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ สินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 17.3mmหนา2มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 195บาทต่อเส้น น้ำหนัก 4.7กิโลต่อเส้น(วัดจริง17.2มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
  #ราคาท่อกลมดำBlack steel Pipe OD 34mmหนา3.2มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 305บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.6กิโลต่อเส้น(วัดจริง33.5มิล)โทรสั่งท่อกลมดำ089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ
  #ราคาท่อกลมดำ 12"หนา6.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 9,987บาทต่อเส้น น้ำหนัก 258กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 12"หนา8.0มิลJISg3444ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 12,465บาทต่อเส้น น้ำหนัก 344กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
  #ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,590บาทต่อเส้น น้ำหนัก 60กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะสินค้าเกรดA
 

#ราคาท่อกลมดำ     #Black steel Pipe

  #ราคาท่อกลมดำ 3"1/2หนา 4.5มิล JISg3444 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,590บาทต่อเส้น น้ำหนัก 60กิโลต่อเส้น โทรสั่งท่อกลมดำ ได้ที่ 089-815-9362 ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันทีสินค้าเกรดA

โทร.089-815-9362 ค่ะ โทร.สั่งของ 081-732-0055

โทรสั่ง 082-916-2329

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

  Thailand