#ราคาเหล็กข้ออ้อย DB SD40

 

      

#ราคาDB12mm SD40

#ราคาDB16mm SD40

#ราคาDB20mm SD40

#ราคาDB25mm SD40

#ราคาDB28mm SD40

#ราคาDB32mm SD40

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่งเหล็ก

ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก089-815-9362ค่ะ 

โทรสั่งเหล็ก081-732-0055ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก082-916-2329ค่ะ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 
#ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 20 มิล SD40 ยาว 12 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 29.592กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
 #ราคาเหล็กเส้นกลม RB 6 มิล SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย  บาทต่อเส้น น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่   
#ราคาเหล็กเส้นกลม RB 9 มิล SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย  บาทต่อเส้น น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
#ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 12 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
#ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 16 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 15.78กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
#ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 20 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
#ราคาเหล็กข้ออ้อยDB 25 มิล SD40 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ พับ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น โทรสั่งเหล็กเส้นที่ 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ เหล็กเต็ม มอก.เต็มโรงใหญ่  
   

 

โทร.089-815-9362 ค่ะ โทร.สั่งของ 081-732-0055

โทรสั่ง 082-916-2329

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

โทรสั่งของ089-815-9362ค่ะ

โทรสั่งของ081-732-0055ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595ค่ะ

 

  Thailand