เหล็กแผ่นเพจ
แผ่นเพลท
เหล็กรองพื้นเสา
 
 

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ

โทร.081-732-0055 โทร.089-815-9362

ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 เหล็กแผ่นเพจ เหล็กแผ่นรองเสา แผ่นเพลท

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 50ซ.ม.x50ซ.ม.xหนา25mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 51 กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 15ซ.ม.x15ซ.ม.x6mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 1.1 กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 25ซ.ม.x25ซ.ม.x6mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 3กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 40ซ.ม.x40ซ.ม.x10mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 13กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

 เหล็กแผ่นเพจ เหล็กแผ่นรองเสา แผ่นเพลท

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 4"x4"หนา1cm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 8"x8"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 2.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา PL 4"x4"เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 12"x12"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 6.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 10"x10"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 4.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 40ซ.ม.x40ซ.ม.x20mm เฮียใหญ่ขายบาทต่อแผ่น น้ำหนัก 26กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 4"x4"x5mmเจาะรู เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 2"x2"x3.0mm. เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.1กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ....................................................................................................................................................................................................................

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ

ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

 

 

 

 

  Thailand