#เหล็กแผ่นเพจ
#แผ่นเพลท
#เหล็กรองพื้นเสา
 
 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ จ.ปทุมธานี

โทรสั่งแผ่นเพจ089-815-9362 ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

# เหล็กแผ่นเพจ #เหล็กแผ่นรองเสา #แผ่นเพลท

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 4"x4"หนา1cm เฮียใหญ่ขาย 100บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 8"x8"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย 200บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 2.9กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา PL 4"x4"เฮียใหญ่ขาย 50บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 0.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 12"x12"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย 450บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 6.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพลท PL 10"x10"หนา9mm เฮียใหญ่ขาย 350บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 4.4กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 40ซ.ม.x40ซ.ม.x20mm เฮียใหญ่ขาย 1,000บาทต่อแผ่น น้ำหนัก 26กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 4"x4"x5mmเจาะรู เฮียใหญ่ขาย 70บาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.5กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

#ราคาเหล็กแผ่นเพจ PL 2"x2"x3.0mm. เฮียใหญ่ขาย 20บาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.1กิโลต่อแผ่น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  ....................................................................................................................................................................................................................

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

  Thailand