#ราคาเหล็กแบน #ราคาแฟลตบาร์

#ราคาเหล็กแผ่นFB #ราคาเหล็กFB

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. 082-916-2329 ค่ะ

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กแบน 

.....................................................................................................................................................................................

 

#ราคาเหล็กแบน

 

#เหล็กแผ่น FB 100มิล หนา 12มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,290บาท น้ำหนัก 55.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กแผ่น FB 65มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 520บาท น้ำหนัก 18.1กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กแบน

 

#เหล็กแบนรีด 75มม หนา 9มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 31.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#Flat bar 38มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 10.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กแบนรีด 38มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 10.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กแบนตัด 50มิล หนา 6มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 13.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กแบนตัด 100มิล หนา 10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 0บาท น้ำหนัก 46.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กแบนตัด  75มิล  หนา 10มิล ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 34.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กแบน 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กแบน

 

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  Thailand