ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

เหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 โทร.081-732-0055

H  Wf โทร.089-815-9362

 เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

....................................................................................................................................................................................................................................

 

ราคาH รุ่น 100x50 (รุ่นน้ำหนัก 9.3Kg/m.) H 2"x4" ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50(9.6Kg/m)H 100x50x5x7ยาว6เมตร(55.8Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย2,100บาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50(9.6Kg/m)H 100x50x5x7ยาว9เมตร(83.7Kg/ส.)เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50(9.6Kg/m)H 100x50x5x7ยาว12เมตร(111.6Kg/ส.)เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

1. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

 

2. ราคาเหล็กเสาบีม H 100x100 รุ่นน้ำหนัก17.2กิโลต่อเมตร H 4"x4"

ราคาH 100x100(17.2Kg/m.)H100x100x6x8mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย3,890บาทต่อเส้น

น้ำหนัก103.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาH 100x100(17.2Kg/m.) H100x100x6x8mmยาว9เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก154.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาH 100x100(17.2Kg/m.)H100x100x6x8mmยาว12เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก206.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

3.  ราคาเหล็กเสาบีม H 125x125 รุ่นน้ำหนัก23.8กิโลต่อเมตร H 5"x5"

ราคาH 125x125(23.8Kg/m.)H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย5,235บาทต่อเส้น

น้ำหนัก142.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาH 125x125(23.8Kg/m.)H125x125x6.5x9mmยาว9เมตร เฮียใหญ่ขาย7,850บาทต่อเส้น

น้ำหนัก214.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาH 125x125(23.8Kg/m.)H125x125x6.5x9mmยาว12เมตร เฮียใหญ่ขาย10,470บาทต่อเส้น

น้ำหนัก285.6กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYSโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

4.  ราคาบีม H รุ่น 150x100 (รุ่นน้ำหนัก 21.1 Kg/m.) ราคาบีมH 4"x6"ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100(21.1Kg/m)H 148x100x6x9ยาว6เมตร(126.6Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย4,640บาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100(21.1Kg/m)H 148x100x6x9ยาว9เมตร(189.9Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย6,960บาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100(21.1Kg/m)H 148x100x6x9ยาว12เมตร(253.2Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย9,280บาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

5.  ราคาบีม H รุ่น 150x75 (รุ่นน้ำหนัก 14 Kg/m.) ราคาH 3"x6"ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75(14Kg/m)H 150x75x5x7ยาว6เมตร(84Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย3,080บาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75(14Kg/m)H 150x75x5x7ยาว9เมตร(126Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย4,620บาทต่อเส้น

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75(14Kg/m)H 150x75x5x7ยาว12เมตร(168Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย6,160บาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

6.ราคาเหล็กเสาบีม H 150x150 (รุ่นน้ำหนักกิโล31.5ต่อเมตร) ราคาH 6"x6"ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ SE8.

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว6เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขาย6,930บาทต่อเส้น น้ำหนัก189กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว9เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขาย10,390บาทต่อเส้น น้ำหนัก283.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว12เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขาย13,860บาทต่อเส้น น้ำหนัก378กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 175x90 (น้ำหนัก 18.1 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ 

7.ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว6เมตร(108.6Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย4,650บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว9เมตร(162.9Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย6,980บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว12เมตร(217.2Kg/ส.)เฮียใหญ่ขาย9,300บาท

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

8.ราคาเหล็กเสาบีม H 175x175 รุ่นน้ำหนัก40.2กิโลต่อเมตร H 7"x7" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสาH175x175x7.5x11mmยาว6เมตร(40.2Kg/m)เฮียใหญ่ขาย9,090บาทต่อเส้น(241.2กิโล/เส้น)ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว9เมตร(40.2Kg/m)เฮียใหญ่ขาย14,410บาทต่อเส้น(361.8กิโล/เส้น)ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาH175x175x7.5x11mmยาว12เมตร(40.2Kg/m)เฮียใหญ่ขาย19,220บาทต่อเส้น(482.4กิโล/เส้น)ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 18.2 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

9.ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย5,300บาท(109.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว9เมตร เฮียใหญ่ขาย7,900บาท(163.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว12เมตร เฮียใหญ่ขาย10,550บาท(218.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 21.3 Kg/m.) ยี่ห้อSYS SE8.

10.ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขาย4,685บาท(127.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขาย7,030บาท(191.7Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขาย9,370บาท(255.6Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 200x150 (น้ำหนัก 30.6 Kg/m.) ยี่ห้อSYS 

11.ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย6,920บาท(183.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว9เมตร เฮียใหญ่ขาย11,800บาท(275.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว12เมตร เฮียใหญ่ขาย15,720บาท(367.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 200x200 รุ่นน้ำหนัก49.9กิโลต่อเมตร H 8"x8" ยี่ห้อ SYS  SE8.

12.ราคาเหล็กเสาH200x200x8x12mmยาว6เมตร(49.9Kg/m)เฮียใหญ่ขาย10,975บาท(299.4กิโล/เส้น)ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว9เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขาย16,460บาท(449.1กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว12เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขาย21,945บาท(598.8กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 56.2 Kg/m.)ยี่ห้อ SYS พิเศษ ของมีเลย

13.ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขาย19,980บาท(337.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(505.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(674.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 65.7 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ ของมีเลย

14.ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x1665.7(Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขาย23,255บาท(394.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(591.3Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(788.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 25.7 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

15.ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(154.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(231.3Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(308.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 29.6 Kg/m.)  SE8.

16.ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(177.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(266.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(355.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 250x175 (น้ำหนัก 44.1 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

17.ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(264.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(396.9Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(529.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 64.4 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

18.ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(386.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(579.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(772.8Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 66.5 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ 

19.ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(399Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(598.5Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(798Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 250x250 รุ่นน้ำหนัก72.4กิโลต่อเมตร H 10"x10" ยี่ห้อ SYS SE8.

20.ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว6เมตร(72.4Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท(434.4กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว9เมตร(72.4Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท(651.6กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว12เมตร(72.4Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท(868.8กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x250 (รุ่นน้ำหนัก 82.2 Kg/m.) สั่งจองผลิตข้ามปี 

21.ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 250x255x14x14(82.2Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่(493.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 250x255x14x14(82.2Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่(493.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 250x255x14x14(82.2Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่(493.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 32 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

22.ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(192Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(288Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(384Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 36.7 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS  SE8.

23.ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(220.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(330.3Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(440.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 56.8 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

24.ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(340.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(511.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(681.6Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 65.4 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ 

25.ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(392.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(588.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(784.8Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 84.5 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ V

26.ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(507Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(760.5Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,014Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 87 Kg/m.) สั่งจองผลิตข้ามปี

27.ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว6เมตร(522Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว9เมตร(783Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว12เมตร(1,044Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 300x300 รุ่นน้ำหนัก94กิโลต่อเมตร H 12"x12" ยี่ห้อ SYS

28.ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว6เมตร(94Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท (564กิโลต่อเส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว9เมตร(94Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท (846กิโลต่อเส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว12เมตร(94Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท(1,128กิโลต่อเส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

29.ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(636Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(954Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,272Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

30.ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(636Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(954Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,272Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 41.4 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

31.ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(248.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(372.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(496.8Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 49.6 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS  SE8.

32.ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(297.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(446.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(595.5Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 57.8 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

33.ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(346.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(520.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(693.6Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 69.2 Kg/m.) สั่งจองผลิตข้ามปี

34.ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว6เมตร(415.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว9เมตร(622.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว12เมตร(830.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 79.7 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษQ-Plus

35.ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(478.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(717.3Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(956.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 106 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ ของมีเลย

36.ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(636Kg/ส.).

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(954Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,272Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 115 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ 

37.ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(690Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว9เมตร(1,035Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว12เมตร(1,380Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 131 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

38.ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x354x16x16(131Kg/m.)ยาว6เมตร(786Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x354x16x16(131Kg/m.)ยาว9เมตร(1,179Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x354x16x16(131Kg/m.)ยาว12เมตร(1,572Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

  ราคาเหล็กเสาบีม H 350x350 รุ่นน้ำหนัก137กิโลต่อเมตร H 14"x14" ยี่ห้อ SYS

39.ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว6เมตร(137Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท (822กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว9เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาท (1,233กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว12เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาท(1,644กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 156 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

40.ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว6เมตร(936Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว9เมตร(1,404Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว12เมตร(1,872Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 56.6 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus V

41.ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(339.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(509.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(679.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 66 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS SE8.

42.ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(396Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(594Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(792Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 75.5 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

43.ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว6เมตร(453Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว9เมตร(679.5Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว12เมตร(906Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 94.3 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

44.ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว6เมตร(565.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว9เมตร(848.7Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว12เมตร(1,131.6Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 107 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

45.ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(642Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(963Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,284Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 140 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

46.ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว6เมตร(840Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว9เมตร(1,260Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว12เมตร(1,680Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 147 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

47.ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว6เมตร(882Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว9เมตร(1,323Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว12เมตร(1,764Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก172กิโลต่อเมตร H 16"x16" ยี่ห้อ SYS JUMBO

48.ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว6เมตร(172Kg/m)เฮียใหญ่ขายบาท(1,032กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว9เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาท(1,548กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว12เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาท(2,064กิโล/เส้น) ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 172 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

49.ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว6เมตร(1,032Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว9เมตร(1,548Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว12เมตร(2,064Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 232 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ ของมีเลย

50.ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,392Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,088Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,784Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 66.2 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

51.ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว6เมตร(397.2Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว9เมตร(595.8Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว12เมตร(794.4Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 76 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS Q-Plus

52.ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(456Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(684Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(912Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 88.9 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

53.ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว6เมตร(533.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว9เมตร(800.1Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว12เมตร(1,066.8Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

54.ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 124 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

55.ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(744Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,116Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,488Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 145 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

56.ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว6เมตร(870Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว9เมตร(1,305Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว12เมตร1,740(Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 79.5 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

57.ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(477Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(715.5Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(954Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 89.6 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS Q-Plus

58.ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(537.6Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(806.4Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,075.2Kg/m.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 103 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

59.ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว6เมตร(618Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว9เมตร(927Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว12เมตร(1,236Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 114 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษมาก

60.ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(684Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว9เมตร(1,026Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว12เมตร(1,368Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 128 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

61.ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(768Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,152Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,536Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 150 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

62.ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(900Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,350Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,800Kg/m.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 94.6 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

63.ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว6เมตร(567.6Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว9เมตร(851.4Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว12เมตร(1,135.2Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 106 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS Q-Plus

64.ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขาย24,500บาท(636Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(954Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,272Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 120 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ Q-Plus

65.ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(720Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,080Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,440Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 134 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ JUMBO

66.ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(804Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,206Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,608Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 137 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ JUMBO

67.ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(822Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,233Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,644Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 151 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ 

68.ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(906Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,359Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,812Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 175 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS พิเศษ

69.ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,050Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,575Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,100Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 700x300 (น้ำหนัก 166 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

70.ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว6เมตร(996Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว9เมตร(1,494Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว12เมตร(1,992Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 700x300(น้ำหนัก 185 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS JUMBO

71.ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,110Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,665Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,220Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 191 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

72.ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว6เมตร(1,146Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว9เมตร(1,719Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว12เมตร(2,292Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 210 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS JUMBO

73.ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,260Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,890Kg/ส.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,520Kg/ส.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 213 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

74.ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว6เมตร(1,278Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว9เมตร(1,917Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว12เมตร(2,556Kg/m.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 243 Kg/m.) ยี่ห้อ SYS JOMBO ใหญ่สุดแล้ว ที่มีของเลย

75.ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(1,458Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว9เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,187Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว12เมตรเฮียใหญ่ขายบาท(2,916Kg/m.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 286 Kg/m.) สั่งจองผลิต ข้ามปี

76.ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว6เมตร(1,716Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว9เมตร(2,574Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว12เมตร(3,432Kg/m.)

โทรสั่ง 082-916-2329 ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

 

  Thailand