ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

เหล็กไวร์แฟรงค์ ราคาWF

เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

H  Wf

 เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม

....................................................................................................................................................................................................................................

 

H รุ่น 100x50 (น้ำหนัก 9.3Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว6เมตร(55.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว9เมตร(83.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 100x50)H 100x50x5x7(9.6Kg/m.)ยาว12เมตร(111.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

1. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 150x100 (น้ำหนัก 21.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว6เมตร(126.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว9เมตร(189.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x100)H 148x100x6x9(21.1Kg/m.)ยาว12เมตร(253.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

2. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 150x75 (น้ำหนัก 14 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว6เมตร(84Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว9เมตร(126Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 150x75)H 150x75x5x7(14 Kg/m.)ยาว12เมตร(168Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

3.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 175x90 (น้ำหนัก 18.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว6เมตร(108.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว9เมตร(162.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 175x90)H 175x90x5x8(18.1 Kg/m.)ยาว12เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

4.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x150 (น้ำหนัก 30.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว6เมตร(183.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H 194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว9เมตร(275.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x150)H194x150x6x9(30.6Kg/m.)ยาว12เมตร(367.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

5. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 18.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว6เมตร(109.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว9เมตร(163.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 198x99x4.5x7(18.2Kg/m.)ยาว12เมตร(218.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

6. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 200x100 (น้ำหนัก 21.3 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว6เมตร(127.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว9เมตร(191.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x100)H 200x100x5.5x8(21.3Kg/m.)ยาว12เมตร(255.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

7. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 56.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว6เมตร(337.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว9เมตร(505.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 200x204x12x12(56.2Kg/m.)ยาว12เมตร(674.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

8. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 200x200 (น้ำหนัก 65.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x1665.7(Kg/m.)ยาว6เมตร(394.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว9เมตร(591.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 200x200)H 208x202x10x16(65.7Kg/m.)ยาว12เมตร(788.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

9. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x175 (น้ำหนัก 44.1 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว6เมตร(264.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว9เมตร(396.9Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x175)H 244x175x7x11(44.1Kg/m.)ยาว12เมตร(529.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

10. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 64.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว6เมตร(386.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว9เมตร(579.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 244x252x11x11(64.4Kg/m.)ยาว12เมตร(772.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

11. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 25.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว6เมตร(154.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว9เมตร(231.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 248x124x5x8(25.7Kg/m.)ยาว12เมตร(308.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

12. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 250x250 (น้ำหนัก 66.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว6เมตร(399Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว9เมตร(598.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x250)H 248x249x8x13(66.5Kg/m.)ยาว12เมตร(798Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

13. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 250x125 (น้ำหนัก 29.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว6เมตร(177.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว9เมตร(266.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 250x125)H 250x125x6x9(29.6Kg/m.)ยาว12เมตร(355.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

14. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 56.8 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว6เมตร(340.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว9เมตร(511.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 294x200x8x12(56.8Kg/m.)ยาว12เมตร(681.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

15. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 84.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว6เมตร(507Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว9เมตร(760.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 294x302x12x12(84.5Kg/m.)ยาว12เมตร(1,014Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

16. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 32 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว6เมตร(192Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว9เมตร(288Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 298x149x5.5x8(32Kg/m.)ยาว12เมตร(384Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

17. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 300x200 (น้ำหนัก 65.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว6เมตร(392.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว9เมตร(588.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x200)H 298x201x9x14(65.4Kg/m.)ยาว12เมตร(784.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

18. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 87 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว6เมตร(522Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว9เมตร(783Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 298x299x9x14(87Kg/m.)ยาว12เมตร(1,044Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

19. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 300x150 (น้ำหนัก 36.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว6เมตร(220.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว9เมตร(330.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x150)H 300x150x6.5x9(36.7Kg/m.)ยาว12เมตร(440.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

20. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 300x305x15x15(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

21. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 300x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 300x300)H 304x301x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

22. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 69.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว6เมตร(415.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว9เมตร(622.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 336x249x8x12(69.2Kg/m.)ยาว12เมตร(830.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

23. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 338x351x13x13(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

24. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x250 (น้ำหนัก 79.7 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว6เมตร(478.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว9เมตร(717.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x250)H 340x250x9x14(79.7Kg/m.)ยาว12เมตร(956.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

25. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 115 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว6เมตร(690Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว9เมตร(1,035Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x348x10x16(115Kg/m.)ยาว12เมตร(1,380Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

26. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 131 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x354x16x16(131Kg/m.)ยาว6เมตร(786Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x351x16x16(131Kg/m.)ยาว9เมตร(1,179Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 344x351x16x16(131Kg/m.)ยาว12เมตร(1,572Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

27. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 41.4 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว6เมตร(248.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว9เมตร(372.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 346x174x6x9(41.4Kg/m.)ยาว12เมตร(496.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

28. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 49.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว6เมตร(297.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว9เมตร(446.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 350x175x7x11(49.6Kg/m.)ยาว12เมตร(595.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

29. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 350x350 (น้ำหนัก 156 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว6เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว9เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x350)H 350x357x19x19(156Kg/m.)ยาว12เมตร(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

30. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 350x175 (น้ำหนัก 57.8 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว6เมตร(346.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว9เมตร(520.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 350x175)H 354x176x8x13(57.8Kg/m.)ยาว12เมตร(693.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

31. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 94.3 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว6เมตร(565.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว9เมตร(848.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 386x299x9x14(94.3Kg/m.)ยาว12เมตร(1,131.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

32. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 140 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว6เมตร(840Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว9เมตร(1,260Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 388x402x15x15(140Kg/m.)ยาว12เมตร(1,680Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

33. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x300 (น้ำหนัก 107 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว6เมตร(642Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว9เมตร(963Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x300)H 390x300x10x16(107Kg/m.)ยาว12เมตร(1,284Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

34. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 147 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว6เมตร(882Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว9เมตร(1,323Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 394x398x11x18(147Kg/m.)ยาว12เมตร(1,764Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

35. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 56.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว6เมตร(339.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว9เมตร(509.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 396x199x7x11(56.6Kg/m.)ยาว12เมตร(679.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

36. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 66 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว6เมตร(396Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว9เมตร(594Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 400x200x8x13(66Kg/m.)ยาว12เมตร(792Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

37. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 172 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว6เมตร(1,032Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว9เมตร(1,548Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 400x408x21x21(172Kg/m.)ยาว12เมตร(2,064Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

38. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x200 (น้ำหนัก 75.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว6เมตร(453Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว9เมตร(679.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x200)H 404x201x9x15(75.5Kg/m.)ยาว12เมตร(906Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

39. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 400x400 (น้ำหนัก 232 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว6เมตร(1,392Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว9เมตร(2,088Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 400x400)H 414x405x18x28(232Kg/m.)ยาว12เมตร(2,784Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

40. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 434x299x10x15(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

41. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 124 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว6เมตร(744Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว9เมตร(1,116Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 440x300x11x18(124Kg/m.)ยาว12เมตร(1,488Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

42. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 66.2 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว6เมตร(397.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว9เมตร(595.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 446x199x8x12(66.2Kg/m.)ยาว12เมตร(794.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

43. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x300 (น้ำหนัก 145 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว6เมตร(870Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว9เมตร(1,305Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x300)H 446x302x13x21(145Kg/m.)ยาว12เมตร1,740(Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

44. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 76 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว6เมตร(456Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว9เมตร(684Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 450x200x9x14(76Kg/m.)ยาว12เมตร(912Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

45. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 450x200 (น้ำหนัก 88.9 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว6เมตร(533.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว9เมตร(800.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 450x200)H 456x201x10x17(88.9Kg/m)ยาว12เมตร(1,066.8Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

46. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 114 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว6เมตร(684Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว9เมตร(1,026Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 482x300x11x15(114Kg/m)ยาว12เมตร(1,368Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

47. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 128 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว6เมตร(768Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว9เมตร(1,152Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 488x300x11x18(128Kg/m.)ยาว12เมตร(1,536Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

48. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x300 (น้ำหนัก 150 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว6เมตร(900Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว9เมตร(1,350Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x300)H 494x302x13x21(150Kg/m.)ยาว12เมตร(1,800Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

49. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 79.5 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว6เมตร(477Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว9เมตร(715.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 496x199x9x14(79.5Kg/m.)ยาว12เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

50. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 89.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว6เมตร(537.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว9เมตร(806.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 500x200x10x16(89.6Kg/m.)ยาว12เมตร(1,075.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

51. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 500x200 (น้ำหนัก 103 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว6เมตร(618Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว9เมตร(927Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 500x200)H 506x201x11x19(103Kg/m.)ยาว12เมตร(1,236Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

52. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 137 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว6เมตร(822Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว9เมตร(1,233Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 582x300x12x17(137Kg/m.)ยาว12เมตร(1,644Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

53. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 151 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว6เมตร(906Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว9เมตร(1,359Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 588x300x12x20(151Kg/m.)ยาว12เมตร(1,812Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

54. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

H รุ่น 600x300 (น้ำหนัก 175 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว6เมตร(1,050Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว9เมตร(1,575Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x300)H 594x302x14x23(175Kg/m.)ยาว12เมตร(2,100Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

55. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 94.6 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว6เมตร(567.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว9เมตร(851.4Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 596x199x10x15(94.6Kg/m.)ยาว12เมตร(1,135.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

56. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 106 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว6เมตร(636Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว9เมตร(954Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 600x200x11x17(106Kg/m.)ยาว12เมตร(1,272Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

57. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 120 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว6เมตร(720Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว9เมตร(1,080Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 606x201x12x20(120Kg/m.)ยาว12เมตร(1,440Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

58. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 600x200 (น้ำหนัก 134 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว6เมตร(804Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว9เมตร(1,206Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 600x200)H 612x202x13x23(134Kg/m.)ยาว12เมตร(1,608Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

59. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 700x300 (น้ำหนัก 166 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว6เมตร(996Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว9เมตร(1,494Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 692x300x13x20(166Kg/m.)ยาว12เมตร(1,992Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

60. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 700x300(น้ำหนัก 185 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว6เมตร(1,110Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว9เมตร(1,665Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 700x300)H 700x300x13x24(185Kg/m.)ยาว12เมตร(2,220Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

61. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 191 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว6เมตร(1,146Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว9เมตร(1,719Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 792x300x14x22(191Kg/m.)ยาว12เมตร(2,292Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

62. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 800x300 (น้ำหนัก 210 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว6เมตร(1,260Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว9เมตร(1,890Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 800x300)H 800x300x14x26(210Kg/m.)ยาว12เมตร(2,520Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

63. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 213 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว6เมตร(1,278Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว9เมตร(1,917Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 890x299x15x23(213Kg/m.)ยาว12เมตร(2,556Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

64. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 243 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว6เมตร(1,458Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว9เมตร(2,187Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 900x300x16x28(243Kg/m.)ยาว12เมตร(2,916Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

65. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H รุ่น 900x300 (น้ำหนัก 286 Kg/m.)

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว6เมตร(1,716Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว9เมตร(2,574Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

ราคาเหล็กHบีม(H 900x300)H 912x302x18x34(286Kg/m.)ยาว12เมตร(3,432Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

66. โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

   
 

ราคาเหล็กH(H350x350)H 338x351x13x13mmยาว6เมตร(106Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

หนัก636กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH(รุ่น H 300x150 )รุ่นน้ำหนัก 32Kg/m.

H 298x149x5.5x8mmยาว6เมตร(32Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

หนัก192กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

  

 

ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mmยาว6เมตร(18.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก109.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 396x199x7x11mmยาว6เมตร(56.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก339.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 596x199x10x15mmยาว6เมตร(94.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก567.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 รายการรับจอง10/10/63 รับที่30ตันขึ้นต่ำ ผลิต1เดือน ส่งมอบ ร้านเฮียใหญ่รับงาน

 

ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm ยาว6เมตร (29.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก177.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H Wf เสาเหล็กบีม คานเหล็กบีม 082-916-2329

 

ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

H Wf เสาบีม คานเหล็กบีม 082-916-2329

 

ราคาเหล็กH 6"x4"x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขายบาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กH 6"x3"x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

  Thailand