#ราคาเหล็ก H ไวด์แฟรงค์

#เหล็กไวร์แฟรงค์ #ราคาWF

 #เสาเหล็กบีม #คานเหล็กบีม

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#H #Wf

 #เสาเหล็กบีม #คานเหล็กบีม

....................................................................................................................................................................................................................................

  #ราคาเหล็กH(H350x350)H 338x351x13x13mmยาว6เมตร(106Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 18,000บาท หนัก636กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ
 

#ราคาเหล็กH(H300x150)H 298x149x5.5x8mmยาว6เมตร(32Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 5,400บาท

หนัก192กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กH 198x99x4.5x7mmยาว6เมตร(18.2Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 2,900บาท หนัก109.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กH 396x199x7x11mmยาว6เมตร(56.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 8,950บาท หนัก339.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กH 596x199x10x15mmยาว6เมตร(94.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 18,500บาท หนัก567.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 รายการรับจอง10/10/63 รับที่30ตันขึ้นต่ำ ผลิต1เดือน ส่งมอบ ร้านเฮียใหญ่รับงาน

 

#ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 3,400บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กH 250x125x6x9mm ยาว6เมตร (29.6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 4,900บาท น้ำหนัก177.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 2,400บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#H #Wf #เสาเหล็กบีม #คานเหล็กบีม

  #ราคาเหล็กH 148x100x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 3,400บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ
 

#ราคาเหล็กH 150x75x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 2,400บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#H #Wf #เสาบีม #คานเหล็กบีม

  #ราคาเหล็กH 6"x4"x6x9mmยาว6เมตร(21.1Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 3,400บาท หนัก126.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ
 

#ราคาเหล็กH 6"x3"x5x7mm ยาว6เมตร (14Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 2,400บาท น้ำหนัก84กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็กกับเฮียใหญ่โดยตรง064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

 

 

  Thailand