#ไอบีม #เหล็กไอบีม

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ #เหล็กไอบีม 

 

#เหล็กไอบีม ยาว12เมตร

 

#เหล็กไอบีม ยาว9เมตร

 

#เหล็กไอบีม ยาว6เมตร

 

#ราคาเหล็กไอบีม 450x175x11x20mm ยาว6เมตร (91.7Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 17,900บาท น้ำหนัก550.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กไอบีม 350x150x9x15mm ยาว6เมตร (58.5Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 10,900บาท น้ำหนัก351กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กไอบีม 250x125x7.5x12.5mm ยาว6เมตร (38.3Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย 6,900บาท น้ำหนัก229.8กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#เหล็กไอบีม

   
  ........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ที่ไหนขายเหล็กยาว9เมตร  

#ที่ไหนขายเหล็กยาว12เมตร 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็กกับเฮียใหญ่โดยตรง064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ที่ไหนขายเหล็กยาว9เมตร

#ที่ไหนขายเหล็กยาว12เมตร

#ร้านเหล็กในลำลูกกาที่ไหนขายเหล็กยาว9เมตรร้านเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะขายเรามีรถไปส่งให้ด้วยค่ะ

#ร้านเหล็กในลำลูกกาที่ไหนขายเหล็กยาว12เมตรร้านเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะขายเรามีรถไปส่งให้ด้วยค่ะ

 

  Thailand