ราคาเอชบีม ราคาH บีม

ราคาเหล็กเอชบีมH

เสาH เอชบีม

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 ลำลูกกา ปทุมธานีค่ะ

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS

......................................................................................................................................................................................................................................................

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว 6เมตร

ราคาเหล็กเสาบีม H 100x100 รุ่นน้ำหนัก17.2กิโลต่อเมตร H 4"x4"

H100x100x6x8mmยาว6เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก103.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H100x100x6x8mmยาว9เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก154.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H100x100x6x8mmยาว12เมตร(17.2Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก206.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 125x125 รุ่นน้ำหนัก23.8กิโลต่อเมตร H 5"x5"

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก142.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก214.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

H125x125x6.5x9mmยาว6เมตร(23.8Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก285.6กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 150x150 รุ่นน้ำหนักกิโล31.5ต่อเมตร H 6"x6" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว6เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก189กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว9เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก283.5กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว12เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก378กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 175x175 รุ่นน้ำหนัก40.2กิโลต่อเมตร H 7"x7" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว6เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก241.2กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว9เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก361.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H175x175x7.5x11mmยาว12เมตร(40.2Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก482.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 200x200 รุ่นน้ำหนัก49.9กิโลต่อเมตร H 8"x8" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว6เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก299.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว9เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก449.1กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H200x200x8x12mmยาว12เมตร(49.9Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก598.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 250x250 รุ่นน้ำหนัก72.4กิโลต่อเมตร H 10"x10" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว6เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก434.4กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว9เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก651.6กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว12เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก868.8กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสาบีม H 300x300 รุ่นน้ำหนัก94กิโลต่อเมตร H 12"x12" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว6เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก564กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว9เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก846กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว12เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,128กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 350x350 รุ่นน้ำหนัก137กิโลต่อเมตร H 14"x14" ยี่ห้อ SYS 

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว6เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก822กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว9เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,233โลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H350x350x12x19mmยาว12เมตร(137Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,644กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก172กิโลต่อเมตร H 16"x16" ยี่ห้อ SYS

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว6เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,032กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว9เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,548กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H400x400x13x21mmยาว12เมตร(172Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,064กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กเสาบีม H 400x400 รุ่นน้ำหนัก232กิโลต่อเมตร  ยี่ห้อ SYS ตัวใหญ่สุดของรุ่น H เสาบีม

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว6เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก1,392กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว9เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,088กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H414x405x18x28mmยาว12เมตร(232Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก2,784กิโลต่อเส้น ยี่ห้อSYS

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว6เมตร

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว6เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

น้ำหนัก189กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาเหล็กเสา H300x300x10x15mmยาว6เมตร(94Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

น้ำหนัก564กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว9เมตร

โทรสั่งเหล็ก082-916-2329ของมีค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กเสา H250x250x9x14mmยาว9เมตร(72.4Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน651.6กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว9เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน283.5กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาเสาH เอชบีม ทำเสา ยี่ห้อ SYS ยาว12เมตร

โทรสั่งเหล็ก082-916-2329ของมีค่ะ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ราคาเหล็กเสา H150x150x7x10mmยาว12เมตร(31.5Kg/m) เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น ยี่ห้อSYS

นน378กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329ค่ะ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

  Thailand