C เหล็กรางน้ำ  ซีชาแนล

รางยู รางหนา

ซีรางน้ำ ซี C-Channels

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

โทร.089-815-9362 โทร.081-732-0055.

ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel SS400 

  ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel SS400
 

ราคาเหล็กC-Channel 2"x1"มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 770บาทต่อเส้น น้ำหนัก22.2กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 3"x1"1/2มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,350บาทต่อเส้น น้ำหนัก 40.8กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,810บาทต่อเส้น น้ำหนัก 55.8กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 5"x2"1/2(125x65x6x8)มอก.เต็มโรงใหญ่ ย6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,540บาท หนัก 77.4กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 6"x3"(150x75x6.5x10)มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 3,680บาท หนัก107กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 150x75x9x12.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,680บาท หนัก 142กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 180x75x7x10.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,040บาท หนัก 128กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 8"x3"(200x80x7.5x11)มอก.เต็มโรงใหญ่ ย6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,790บาท หนัก 148กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 200x90x8x13.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 7,180บาท หนัก 182กิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 10"(250x90x9x13)มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย8,830บาท น้ำหนัก 207.6กิโลต่อเส้น

10.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 250x90x11x14.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย10,290บาท หนัก241.2กิโลต่อเส้น

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 12"(300x90x9x13)มอก.เต็มโรงใหญ่ ย6เมตร เฮียใหญ่ขาย 9,720บาท น้ำหนัก 228.6กิโลต่อเส้น

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 300x90x10x15.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 11,200บาท หนัก262.8กิโลต่อเส้น

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 300x90x12x16มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 12,400บาท หนัก291.6กิโลต่อเส้น

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

 

ราคาเหล็กC-Channel 380x100x10.5x16มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 14,300บาท หนัก327กิโลต่อเส้น

16.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 04/06/65.

  ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel
 

ราคาเหล็กC-Channel 50x25x5x6mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทบาทต่อเส้น หนัก22.2กิโล/เส้น 

1.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

ราคาเหล็กC-Channel 75x40x5x7mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก40.8กิโล/เส้น 

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 100x50x5x7.5mmมอก.เต็มโรงใหญ่ 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก55.8กิโล/เส้น

3. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 125x65x6x8mm.มอก.เต็มโรงใหญ่  6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก77.4กิโล/เส้น

4. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 150x75x6.5x10mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก107กิโล/เส้น

5. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 150x75x9x12.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก142กิโล/เส้น

6. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 180x75x7x10.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ย 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก128กิโล/เส้น 

7. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 200x80x7.5x11mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก148กิโล/เส้น

8. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 200x90x8x13.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น หนัก182กิโล/เส้น 

9.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 250x90x9x13mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/เส้น หนัก207.6กิโล/เส้น 

10. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 250x90x11x14.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/ส หนัก241.2กิโล/ส

11. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 300x90x9x13mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/ส หนัก228.6กิโล/เส้น

12. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 300x90x10x15.5mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ย 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/เส้น หนัก262.8กิโล/ส

13. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 300x90x12x16mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/ส หนัก291.6กิโล/ส

14. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 380x100x10.5x16mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ย 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/ส หนัก327กิโล/ส

15. โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 380x100x13x20mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท/ส หนัก403.8กิโล/ส

16. โทรสั่ง 082-916-2329 เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

  ราคาเหล็กรางน้ำ C-Channel
 

ราคาเหล็กC-C์HANNEL SS400(CS) 200x80x7.5x11mm. 6M/L มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

7.หนัก 148กิโล/ส โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-C์HANNEL SS400(CS) 100x50x5x7.5mm. 6M/L มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

8.น้ำหนัก 55.8กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ  เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 380x100x10.5x16mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตรเฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น(54.5kg/m.)

9.น้ำหนัก 327กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กC-Channel 200x80x7.5x11mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

10.น้ำหนัก 148กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

  Thailand