#ราคาแป๊บประปา #ราคาท่อน้ำ.

#แป๊ปน้ำราคา.

#ราคาท่อกาว์วาไนส์ รุ่นHD ราชการใช้

หรือเรียกว่า ชุบฮอตดิบ Hot Dip Galvanized

เป็นท่อประปาโบราณ ที่แข็งแรง ทนทาน

ใช้งานได้ยาวนาน 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาท่อประปา HD รุ่นสเป๊ก หน่อยงานราชการใช้

..............................................................................................................................................................................................................

 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 8"มอก.277ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 8,150บาท น้ำนัก232กิโล

ต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ หนา7.4มิล

 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 1"มอก.277ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 495บาท น้ำหนัก13.8กิโลต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่

 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 6"มอก.277ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 4,500บาท น้ำนัก115.7กิโล

ต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่

  #ราคาท่อประปา HD รุ่นสเป๊ก หน่อยงานราชการใช้
 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 2"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,000บาทต่อเส้น

โทรสั่ง 0889-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 2"1/2มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

  #ราคาท่อประปา HD รุ่นสเป๊ก หน่อยงานราชการใช้
 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 6"มอก.277ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย4,500บาทน้ำหนัก 115.7กิโล

ต่อเส้น โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 4"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก กิโลต่อเส้นโทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 3"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 2"1/2มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 2"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 1"1/2มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 1"1/4มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 1"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 3/4"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

#ราคาเหล็กท่อประปาHD ขนาด 1/2"มอก.277 ปลายเรียบ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ #ท่อประปามอก.เต็มโรงใหญ่ 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  Thailand