ราคาสี่เหลี่ยมตัน

ราคาสี่หุนตัน

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมตัน

 

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ราคาสี่หุนตัน

ราคาสี่เหลี่ยมตัน ราคาตันสี่เหลี่ยม

.........................................................................................................................................................................................................

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน3/16x3/16(4.7x4.7mm)ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

1.น้ำหนัก0.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5มิลx5มิล รุ่นเต็ม ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

2.น้ำหนัก 0.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/4x1/4(6.4x6.4mm)ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

3.น้ำหนัก1.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329.ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน3/8x3/8รุ่นเบา(8.1x8.1mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

4.น้ำหนัก 3.1กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2x1/2รุ่นเบา(9.5x9.5mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

5.น้ำหนัก 4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1/2x1/2รุ่นเต็ม(12x12mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

5.น้ำหนัก 6.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน5/8x5/8รุ่นเบา(13.3x13.3mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 275บาท

6.น้ำหนัก 8.1กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 1มัด 200ส.

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 5/8x5/8รุ่นเต็ม(15.5x15.5mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 390บาท

7.น้ำหนัก 11.8กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 1มัด 169ส

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4x3/4รุ่นเบา(16.7x16.7mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 435บาท

8.น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 1มัด 200ส

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 3/4x3/4รุ่นเต็ม(18.9x18.9mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 540บาท

9.น้ำหนัก 16.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที 1มัด 121ส

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"x1"(25x25mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

10.น้ำหนัก 29.1กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/4x1"1/4(32x32mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

11.น้ำหนัก 47.8กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"1/2x1"1/2(38x38mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

12.น้ำหนัก 68กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 1"3/4x1"3/4(45x45mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

13.น้ำหนัก 93.2กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"x2"(50x50mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

14.น้ำหนัก 118กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

  ราคาสี่เหลี่ยมตัน 2"1/2x2"1/2(65x65mm)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาท

15.น้ำหนัก 199กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลย พร้อมจัดส่งได้ทันที

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ราคาสี่หุนตัน

ราคาสี่เหลี่ยมตัน ราคาตันสี่เหลี่ยม

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

  Thailand