เหล็กเพลาขาว

ราคาเหล็กเพลาขาว

ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว

ราคาMild Round Bar

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เหล็กเพลาขาว

.................................................................................................................................................................................................................

  เหล็กเพลาขาว
 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1"1/2ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 55กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1" ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 97.7กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"1/2ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 153.3กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 210.5กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

   

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

  Thailand