เหล็กเพลาขาว

ราคาเหล็กเพลาขาว

ทำรางประตูรั้วบ้าน

ราคาเหล็กเพลาขาว

ราคาMild Round Bar

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เหล็กเพลาขาว

.................................................................................................................................................................................................................

  เหล็กเพลาขาว
 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3mm. (วัดจริง3.1mm.)ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 0.30กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 4mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.40กิโลต่อเส้น 

2.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว4.5mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.60กิโลต่อเส้น 

3.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 5mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.65กิโลต่อเส้น 

4.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 6mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 0.90กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1/4(วัดจริง6.35mm.)ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 1กิโลต่อเส้น 

6.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 7mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 1.2กิโลต่อเส้น 

7.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 8mm. ยาว4เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 1.6กิโลต่อเส้น 

8.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 9mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 3.1กิโลต่อเส้น 

9.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น3/8(วัดจริง9.5mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 3.3กิโลต่อเส้น 

10.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 10mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 3.7กิโลต่อเส้น 

11.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 11mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 4.5กิโลต่อเส้น 

12.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 12mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 5.4กิโลต่อเส้น 

13.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1/2(วัดจริง12.6mm.) ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 6กิโลต่อเส้น 

14.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 13mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 6.3กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 14mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 7.3กิโลต่อเส้น 

16.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 15mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 8.4กิโลต่อเส้น 

17.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น5/8(วัดจริง15.9mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 9.4กิโลต่อเส้น 

18.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 18mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 12.2กิโลต่อเส้น 

19.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 20mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 14.8กิโลต่อเส้น 

20.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 22.3mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 18.4กิโลต่อเส้น 

21.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 25mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 23.1กิโลต่อเส้น 

22.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1" ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 24.4กิโลต่อเส้น 

23.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 28.6mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 31.4กิโลต่อเส้น 

24.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 30mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 34.5กิโลต่อเส้น 

25.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1"1/4(วัดจริง31.8mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก38.4กิโลต่อเส้น 

26.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1"3/8(วัดจริง34.9mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 48.3กิโลต่อเส้น 

27.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว รุ่น1"1/2(วัดจริง38.1mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 55กิโลต่อเส้น 

28.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 40mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 60กิโลต่อเส้น 

29.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1"5/8(วัดจริง41.2mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 64.9กิโลต่อเส้น 

30.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 1"3/4(วัดจริง44.4mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 75.3กิโลต่อเส้น 

31.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"(วัดจริง50.8mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 97กิโลต่อเส้น 

32.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"1/4(วัดจริง57.2mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 121กิโลต่อเส้น 

33.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 60mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 146.6กิโลต่อเส้น 

34.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"3/8(วัดจริง60.3mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 144กิโลต่อเส้น 

35.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 2"1/2(วัดจริง63.5mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 151.2กิโลต่อเส้น 

36.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 65mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 160กิโลต่อเส้น 

37.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 70mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 187.5กิโลต่อเส้น 

38.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 75mm. ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 221.8กิโลต่อเส้น 

39.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3"(วัดจริง76.2mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 226กิโลต่อเส้น 

40.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 80mm.ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 249.7กิโลต่อเส้น 

41.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3"1/4(วัดจริง82.6mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 260.6กิโลต่อเส้น 

42.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 3"1/2(วัดจริง88.9mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 302กิโลต่อเส้น 

43.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 90mm.ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 300กิโลต่อเส้น 

44.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 4"(วัดจริง101.6mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 392.5กิโลต่อเส้น 

45.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 4"1/2(วัดจริง114.6mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 495กิโลต่อเส้น 

46.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 5"(วัดจริง127mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท น้ำหนัก 605กิโลต่อเส้น 

47.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 

ราคาเหล็กเพลาขาว 6"(วัดจริง152.4mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ น้ำหนัก 881.1กิโลต่อเส้น 

48.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

   

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

  Thailand