#ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ สี่เหลี่ยม

สั่งของได้เลยคะ

 

 

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ราคาเหล็กกล่องชุบรุ่นกัลวาไนซ์      กล่องสี่เหลี่ยม

   
 

#ราคาเหล็กกล่องชุบGI 4"x4"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 690บาท หนัก 23.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องชุบGI 1-1/2"x1-1/2"x1.5mmยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 290บาท หนัก 8.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

 

#ราคาเหล็กกล่องชุบGI 1"x1"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 165บาทต่อเส้น น้ำหนัก 5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

   
   
 

ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

  .................................................................................................................................................................................................................................

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

โทรสั่งของ089-815-9362

โทรสั่งของ081-732-0055 

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

 

  Thailand