ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ สี่เหลี่ยม

สั่งของได้เลยคะ

 

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรทรู.082-916-2329

โทรAIS.081-732-0055

โทรAIS.089-815-9362

เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์      กล่องสี่เหลี่ยม

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x6"x3.2mm.JISg3466ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก79.4กิโลต่อเส้น

1.โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x2.3mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก36.5กิโลต่อเส้น

2.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x3.2mm.JISg3466ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก52.6กิโลต่อเส้น

3.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x3.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก38.6กิโลต่อเส้น

4.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x2.3mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก28กิโลต่อเส้น

5.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x2.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก16.4กิโลต่อเส้น

6.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x3.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก25.4กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x2.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก15กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x2.3mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก8.4กิโลต่อเส้น

7.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x2.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก7.8กิโลต่อเส้น

8.โทรสั่ง 082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1/2"x1/2"x1.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก2.3กิโลต่อเส้น

9.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ เกรดA หนาแท้ของจริง

 

เหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก3.7กิโลต่อเส้น 

1.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก 

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก4.3กิโลต่อเส้น 

2.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก5กิโลต่อเส้น 

3.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.8mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก6.1กิโลต่อเส้น 

4.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก5.4กิโลต่อเส้น 

5.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก6.1กิโลต่อเส้น 

6.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก7.5กิโลต่อเส้น 

7.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก6.1กิโลต่อเส้น 

8.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก6.9กิโลต่อเส้น 

9.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก8.3กิโลต่อเส้น 

10.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.8mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก10.5กิโลต่อเส้น 

11.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.0mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก8.5กิโลต่อเส้น 

12.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.2mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก9.2กิโลต่อเส้น 

13.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก10.7กิโลต่อเส้น 

14.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.8mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก14กิโลต่อเส้น 

15.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก17กิโลต่อเส้น 

16.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x1.5mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาท หนัก23.5กิโลต่อเส้น 

17.โทรสั่ง  082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ รุ่นตลาด ราคาถูกถูก

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรทรู.082-916-2329

โทรAIS.081-732-0055

โทรAIS.089-815-9362

 

 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ 

 

 

  Thailand