#ราคาเหล็กกล่องผิวดำ

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่ง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329 

 โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

 

 

 

 

 

 

 

 

#ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ ที่ค้าส่ง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ส่งขายทั่วประเทศ  เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ ทรู 082-916-2329

โทรสั่งของ AIS 089-815-9362

โทรสั่งของ AIS 081-732-0055

โทรสั่งเหล็ก064-638-5595

#ราคาเหล็กกล่อง 

.............................................................................................................................................................................................................................................

#ราคาเหล็กกล่องดำ60x30x3.2mmมอก.เต็มโรงใหญ่ ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น หนัก22.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400 200x50x6.0mm ยาว6เมตร JISg3466 เฮียใหญ่ขาย 3,900บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 122.9กิโลต่อเส้นโทรสั่งเหล็ก082-916-2329ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่อง
 #ราคาเหล็กกล่อง
 #ราคาเหล็กกล่อง

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x2.3mm ยาว 6เมตร JISg3466 เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 28กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400 250x100x9.0mm ยาว6เมตร JISg3466 เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 256.7กิโลต่อเส้นโทรสั่งเหล็ก082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 75x45x3.2mmยาว6เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 30.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x50x3.2mm ยาว 6เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่ เฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 38.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400 200x400x4.5mm ยาว6เมตร JISเฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 228กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400  200x400x6.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 300.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400 200x400x9.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 448.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 081-732-0055 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำSTKR400 200x400x12.0mm ยาว6เมตรJISเฮียใหญ่ขาย บาท น้ำหนัก 586.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 125x75x6.0mm ยาว 6เมตร JIS เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 95.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 100x200x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x8"x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 80.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 #ราคาเหล็กกล่อง

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x6"x4.0mm JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก64.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

#ราคาเหล็กกล่องดำ 50x150x4.0mm JISยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 64.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำ 6"x2"x1.8mm ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 28กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

#ราคาเหล็กกล่องดำ 6"x2"x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

#ราคาเหล็กกล่องดำ 50x150x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x2"x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 28กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

#ราคาเหล็กกล่องดำ 50x100x2.3mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 28กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x2"x3.2mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 980บาทต่อเส้น น้ำหนัก 32.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x2"x1.7mm JISg3466ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 19.3กิโลต่อเส้น

โทรสั่งเหล็กกล่อง 089-815-9362 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

#ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x1"1/2x1.8mm ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 14.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ  

#ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x1"1/2x2.3mm ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 20.8กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 3"x1"1/2x1.6mm ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 12.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

#ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x1"x2.3mm ยาว 6เมตร  เฮียใหญ่ขาย บาทต่อเส้น น้ำหนัก 13.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

 
 
  Thailand