เหล็กรางรถไฟ Rail Beam

 

เหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 25.4x50.8x4.76mmยาว6เมตร(6Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

1.น้ำหนัก 35.9กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 63.5x32.1x5.9mmยาว6เมตร(9Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

2.น้ำหนัก 53.6กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 38.1x69.85x7.54mmยาว6เมตร(12Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

3.น้ำหนัก 72กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 42.86x79.37x8.3mmยาว6เมตร(15Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

4.น้ำหนัก 91กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 50.8x93.66x10.7mmยาว6เมตร(22Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

5.น้ำหนัก 133.8กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 60.33x108x12.3mmยาว6เมตร(30Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย บาท

6.น้ำหนัก180.6กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 68x135x114x13mm ยาว6เมตร(38Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

7.น้ำหนัก 228กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 68x135x114x13mm ยาว12เมตร(38Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

8.น้ำหนัก 456กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ ขนาด 70x140x114m14.5m ยาว6เมตร(43Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

9.น้ำหนัก 258กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟขนาด 70x140x114x14.5mmยาว12เมตร(43Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย บาท

10.น้ำหนัก 516กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thailand