ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam

เหล็กรางรถไฟผลิตใหม่ เกรดA 

 

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B

เหล็กรางรถไฟผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ Rail Beam G235B ของผลิตใหม่ เกรดA

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329 ของมีเลยค่ะ

เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 6Kg/m ขนาด 1"x2" ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด25mmx50mmx5mmยาว6เมตร(6Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย2,800บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว25.4mmxสูง50.8mm.xหนา4.76mmยาว6เมตร(6Kg/m.)

1.น้ำหนัก 35.9กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 9Kgm ขนาด 1"1/4x2"1/2ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 32mmx65mmx6mmยาว6เมตร(9Kg/m.) เฮียใหญ่ขาย3,300บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว32.1mm.xสูง63.5mm.xหนา5.9mmยาว6เมตร(9Kg/m.)

2.น้ำหนัก 53.6กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 12Kg/m ขนาด 1"1/2x70mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 38mmx70mm.x7.54mmยาว6เมตร(12Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย4,600บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง  หัว38.1mm.xสูง69.85mm.xหนา7.54mmยาว6เมตร(12Kg/m.)

3.น้ำหนัก 72กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 15Kg/m ขนาด 42x80mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 42mmx80mm.x8.3mmยาว6เมตร(15Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย4,970บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว42.86mm.xสูง79.37mm.xหนา8.3mmยาว6เมตร(15Kg/m.)

4.น้ำหนัก 91กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 089-815-9362.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 22Kg/mขนาด 50x94mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 50mmx94mm.x10.7mmยาว6เมตร(22Kg/m.)เฮียใหญ่ขาย6,500บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว50.8mm.xสูง93.66mm.xหนา10.7mmยาว6เมตร(22Kg/m.)

5.น้ำหนัก 133.8กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะเราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 30Kg/m ขนาด 60x107mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 60mmx107mm.x12.3mmยาว6เมตร(30Kg/m)เฮียใหญ่ขาย9,500บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว60.33mm.xสูง108mm.xหนา12.3mmยาว6เมตร(30Kg/m.)

6.น้ำหนัก180.6กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 38Kg/m ขนาด 68x135mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 68mmx135mm.x13mmยาว6เมตร(38Kg/m)เฮียใหญ่ขาย12,500บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว68mm.xสูง135mm.xฐานกว้าง114mmxหนา13mm.x6เมตร(38Kg/m)

7.น้ำหนัก 228กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 38Kg/m ขนาด 68x135mm. ยาว12เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 68mmx135mm.x13mmยาว12เมตร(38Kg/m)เฮียใหญ่ขาย25,000บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว68mm.xสูง135mm.xฐานกว้าง114mmxหนา13mm.x12เมตร(38Kg/m)

8.น้ำหนัก 456กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 43Kgm ขนาด 70x140mm. ยาว6เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 70mmx140mm.x14.5mmยาว6เมตร(43Kg/m)เฮียใหญ่ขาย14,000บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว70mm.xสูง140mm.xฐานกว้าง114mmxหนา14.5mm.x6เมตร(43Kg/m)

9.น้ำหนัก 258กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่น 43Kg/m ขนาด 70x140mm. ยาว12เมตร  ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี้น่ะ ของผลิตใหม่ เกรดA

ราคาเหล็กรางรถไฟ รุ่นขนาด 70mmx140mm.x14.5mmยาว12เมตร(43Kg/m)เฮียใหญ่ขาย28,000บาท

ราคาเหล็กรางรถไฟ วัดจริง หัว70mm.xสูง140mm.xฐานกว้าง114mmxหนา14.5mm.x12เมตร(43Kg/m)

10.น้ำหนัก 516กก/เส้น โทรสั่งรางรถไฟ 082-916-2329.ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ  

 

เราจัดส่งให้เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thailand