ราคาเหล็กสตีม

 SCH40 ERW

ท่อASTM A53A SCH40

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ได้ค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 081-732-0055 089-815-9362

ไปส่งให้เท่านั้น ท่อสตีม ASTM SCH40 ERW

ท่อสตีม ASTM A53A SCH40 ERW

..............................................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53 A  

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1/2"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย350บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53A SCH#40 มีตะเข็บ 1/2"(OD 21.3mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย350บาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 6.9กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 3/4"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย645บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 3/4"(OD 26.7mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย645บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 8.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย790บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"(OD 33.4mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย790บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 13.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/4"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย980บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/4(OD 42.2mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย980บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 1-1/2"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย1,140บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 1"1/2(OD 48.3mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,140บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 21.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย1,390บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"(OD 60.3mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,390บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 29.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด 2-1/2"x6000mm.เฮียใหญ่ขาย2,010บาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 2"1/2(OD 73mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย2,010บาทต่อเส้น

น้ำหนัก 46.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด "x6000mmเฮียใหญ่ขายบาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 3"(OD 88.9mm.)ERWยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 60.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด "x6000mmเฮียใหญ่ขายบาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 4"(OD 114.3mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 86.4กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด "x6000mmเฮียใหญ่ขายบาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 5"(OD 141.3mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 116.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด "x6000mmเฮียใหญ่ขายบาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 6"(OD 168.3mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 151.1กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม Pipe ASTM A53A ERW SCH40ขนาด "x6000mmเฮียใหญ่ขายบาท

ราคาท่อสตีม ASTM A53a SCH #40 มีตะเข็บ 8"(OD 219.1mm.)ERW ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 235กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53 Gr.B

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 10"(OD 273mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่

น้ำหนัก 328.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329รอเข้า

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 12"(OD 323.8mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 436.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 14"(OD 355.6mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 524.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อสตีม ASTM A53 Gr.B SCH #40 มีตะเข็บ 16"(OD 406.4mm.)ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 678.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ท่อสตีม ASTM SCH40 มีตะเข็บ ERW A53ิA 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

ของมีเลยค่ะ เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

โทร.089-815-9362 โทร.081-732-0055

 

 

  Thailand