ราคาเหล็กสตีม

ท่อASTM SCH40 Seamless

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 081-732-0055 089-815-9362

 ท่อสตีม ASTM SCH40 Seamless

..............................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมAPI 5L ASTM SCH40 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 980บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 7.2กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 3/4 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,150บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 10.1กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ1" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,380บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 14.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อCARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ1-1/4" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,755บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 20.3กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ1"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,070บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 24.3กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ2" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,680บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 32.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ2"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 4,070บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 23.4กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 3" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,295บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 67.7กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 4" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 7,400บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 97กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 5" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 10,060บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 131กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 6" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 13,060บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 170กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 8" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 19,590บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก255กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 10" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 27,275บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 362กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 12" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย36,015บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 478กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 14" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 46,095บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 567กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 16" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 62,395บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 739.8กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 18" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 96,425บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 935.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 20" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 119,490บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,100.5กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#40ไม่มีตะเข็บ 24" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 183,600บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,531กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI ASTM SCH40 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

เราจัดส่งให้เท่านั้น

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

  Thailand