ราคาเหล็กสตีม

ท่อASTM SCH 80 Seamless

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 081-732-0055 089-815-9362

ท่อสตีม ASTM SCH80 Seamless

..............................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมAPI 5L ASTM SCH80 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,250บาทต่อเส้น  น้ำหนัก 9.7กิโลต่อเส้น

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1/2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,250บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 3/4 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,495บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 13.1กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3/4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,495บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,785บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 19.4กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย1,785บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อCARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/4 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,320บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 26.8กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1-1/4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย2,320บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อCARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,770บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 32.5กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 1-1/2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย2,770บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 2" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 3,690บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 44.9กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย3,690บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 2"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,390บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 68.5กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 2-1/2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย5,390บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 3" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 7,175บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 91.6กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 3" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย7,175บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 4" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 10,285บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 133.9กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย10,285บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 5" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 14,280บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 185.8กิโลต่อเส้น

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย14,280บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 6" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 19,590บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 255.40กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย19,590บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 8" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 29,235บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 387.9กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย29,235บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 10" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 43,395บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 550กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย43,395บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 12" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 59,670บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 765กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย59,670บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 14" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 72,185บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 948.6กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย72,185บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 16" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 101,100บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,220กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย101,100บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 18" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 167,400บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 835.3กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย167,400บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 20" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 169,995บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,868กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย169,995บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI ASTM SCH80 A106 Seamless SML

เราจัดส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

  Thailand