ราคาเหล็กสตีม

ท่อASTM SCH 80 Seamless

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 081-732-0055 089-815-9362

ท่อสตีม ASTM SCH80 Seamless

..............................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีมAPI 5L ASTM SCH80 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,245บาทต่อเส้น  น้ำหนัก 9.7กิโลต่อเส้น

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 3/4 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,350บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 13.1กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,520บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 19.4กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อCARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/4 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 1,895บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 26.8กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อCARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 1"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,320บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 32.5กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 2" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,720บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 44.9กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 2"1/2 Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 3,900บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 68.5กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 3" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 4,980บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 91.6กิโลต่อเส้น ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ " ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 4" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 8,680บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 133.9กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย8,680บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 5" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 9,990บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 185.8กิโลต่อเส้น

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 5" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย9,990บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 6" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 13,380บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 255.40กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 6" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย13,380บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 8" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 16,980บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 387.9กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 8" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย16,980บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 10" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 27,970บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 550กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 10" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย27,970บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 12" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 39,980บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 765กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 12" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย39,980บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 14" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 50,680บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 948.6กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 14" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย50,680บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 16" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 70,900บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,220กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 16" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย70,900บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 18" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 167,400บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 835.3กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 18" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย167,400บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อ CARBON STEEL SEAMLESS PIPE API 5L/ASTM A53/ASTM A106 SCH#80ไม่มีตะเข็บ 20" Seamless SMLยาว6เมตร เฮียใหญ่ขาย 169,995บาทต่อเส้น เป็น ท่อนอก น้ำหนัก 1,868กิโลต่อเส้น 

ราคาท่อสตีม SCH 80 ASTM A53 Seamless ท่อไม่มีตะเข็บ 20" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย169,995บาทต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ท่อสตีมAPI ASTM SCH80 A106 Seamless SML

เราจัดส่งให้เท่านั้น

 

 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

  Thailand