ราคาเหล็กสตีม SCH 10

ท่อASTM A795 SCH10

BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH 10  

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 089-815-9362

ไปส่งให้เท่านั้น ท่อสตีม ASTM SCH10

ท่อสตีม BSP FiGuard ASTM A795 SCH10 Gr.A 

..............................................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีม BSP FiGuard ASTM A795 SCH10 Gr.A 

ราคาท่อดับเพลิงBSP FiGuard ASTM A795 SCH-10 Gr.Aมีตะเข็บ 3/4"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนักหนัก 7.7กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

หนัก 12.3กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"1/4ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 15.8กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"1/2ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 18.2กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 2"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 23กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 2"1/2ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 30.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 3"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 37.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 4"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 48.6กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 5"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น 

น้ำหนัก 68กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 6"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 81.2กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 8"ยาว6เมตร เฮียใหญ่ขายบาทต่อเส้น

น้ำหนัก 149.5กิโลต่อเส้น โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่ 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เรามีรถไปส่งให้ค่ะ

 

 

  Thailand