ราคาเหล็กสตีม SCH 10

ท่อASTM A795 SCH10

BSP FiGuard-10 ASTM A795 SCH 10  

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่ค้าส่ง ขายส่งทั่วประเทศ 

เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

โทร.082-916-2329

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ได้เลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ

โทรสั่งของ 082-916-2329 089-815-9362

ไปส่งให้เท่านั้น ท่อสตีม ASTM SCH10

ท่อสตีม BSP FiGuard ASTM A795 SCH10 Gr.A 

.....................................................................................................................................................................................................

ท่อสตีม BSP FiGuard ASTM A795 SCH10 Gr.A 

ราคาท่อดับเพลิงBSP FiGuard ASTM A795 SCH-10 Gr.Aมีตะเข็บ 3/4"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย490บาทต่อเส้น น้ำหนักหนัก 7.7กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย680บาทต่อเส้น หนัก 12.3กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"1/4ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย895บาทต่อเส้น น้ำหนัก 15.8กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 1"1/2ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย985บาทต่อเส้นน้ำหนัก 18.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 2"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย1,150บาทต่อเส้นน้ำหนัก 23กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 2"1/2ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย1,695บาทต่อเส้น น้ำหนัก 30.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 3"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย1,945บาทต่อเส้น น้ำหนัก 37.6กิโลต่อเส้น

 โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 4"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย2,895บาทต่อเส้น น้ำหนัก 48.6กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะพร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 5"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย3,865บาทต่อเส้น น้ำหนัก 68กิโลต่อเส้น

 โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 6"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย3,975บาทต่อเส้นน้ำหนัก 81.2กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่

ราคาท่อดับเพลิง BSP FiGuard  ASTM A795 SCH-10 Gr.A มีตะเข็บ 8"ยาว6เมตร

เฮียใหญ่ขาย6,920บาทต่อเส้นน้ำหนัก 149.5กิโลต่อเส้น 

โทรสั่ง082-916-2329ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่ 

ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ 

ที่ค้าส่งเหล็ก ส่งขายทั่วประเทศ

เรามีรถไปส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ 

โทรสั่งของ 082-916-2329 

เราไปส่งให้เท่านั้น

 

 

  Thailand