ราคาเหล็ก H-Beam kg/m. 

ราคาเหล็ก H-Beam kg/m.

สำหรับตีราคา 38บาทต่อกิโล

โทร.082-916-2329. 

1.ราคาเหล็ก H-Beam 150x75x 14 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
2.ราคาเหล็ก H-Beam 150x150x 31.5 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
3.ราคาเหล็ก H-Beam 200x100x 21.3 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
4.ราคาเหล็ก H-Beam 200x150x 30.6 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
5.ราคาเหล็ก H-Beam 200x200x 49.9 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
6.ราคาเหล็ก H-Beam 300x150x 36.7 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
7.ราคาเหล็ก H-Beam 300x200x 56.8 kg/m.สำหรับตีราคา38บาทต่อกิโล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thailand