ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless

 

 

 ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106/API 5L GR.B SCH160 

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 1/2" X 6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1/2" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1/2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 3,855บาท หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 3/4" X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 3/4" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 3/4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 4,720บาท หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 5,870บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1"1/4 x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1"1/4 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 6,930บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1"1/2 x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1"1/2 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 7,200บาท หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 2" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 9,700บาท หนา8.7มิล น้ำหนัก 66.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 2"1/2 x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 2"1/2 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย10,990บาท หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 3" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 3" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 13,990บาท หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 4" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย19,600 บาท หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 5" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 5" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 35,800บาท หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 6" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 6" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 39,500บาท หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 8" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 8" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 89,260บาท หนา 23มิล น้ำหนัก 668กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 10" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 10" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 139,800บาท หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 12" x 6000mm.

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 12" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 182,840บาท หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ เราพร้อมจัดส่งให้ได้ทันทีเลยค่ะ ส่งวันนี้ค่ะ เส้นเดียวก็ส่งค่ะ

 

 SMLS PIPE ASTM/A/SA 53/106 API 5L GR.B SCH 160 X6M. HEAT ร้านขายเหล็กเฮียใหญ่อยู่นี่น่ะ

เราไปส่งให้เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ราคาท่อสตีม SCH 160 โทร.082-916-2329 www.เหล็กบุญเกรียงสตีล.com

 

  Thailand