ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless

 

 

 ราคาท่อสตีม ASTM SCH 160 Seamless Pipe

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1/2"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1/2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 2,970บาท หนา 4.8มิล น้ำหนัก 11.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 3/4"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 3/4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 3,990บาท หนา 5.6มิล น้ำหนัก 17.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 4,980บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 25.4กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1"1/4

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1"1/4 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย6,900บาท หนา 6.4มิล น้ำหนัก 33.6กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 1"1/2

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 1"1/2 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย8,900บาท หนา 7.1มิล น้ำหนัก 43.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 2"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 2" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 11,900บาท หนา8.7มิล น้ำหนัก 66.7กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 2"1/2

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 2"1/2 ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย12,880บาท หนา 9.5มิล น้ำหนัก 89.5กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH-160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 3"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 3" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 19,900บาท หนา 11.1มิล น้ำหนัก 128กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 4"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 4" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย24,500 บาท หนา 13.5มิล น้ำหนัก 201กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 5"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 5" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 38,200บาท หนา 15.9มิล น้ำหนัก 295กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 6"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 6" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 49,300บาท หนา 18.3มิล น้ำหนัก 405กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 8"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 8" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 80,160บาท หนา 23มิล น้ำหนัก 668กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 10"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 10" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 124,080บาท หนา 24.6มิล น้ำหนัก 1,034กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาท่อสตีมAPI ASTM A106 SCH 160 ไม่มีตะเข็บ Seamless SML Pipe 12"

SCH 160ไม่มีตะเข็บ 12" ยาว 6เมตร เฮียใหญ่ขาย 171,840บาท หนา 33.3มิล น้ำหนัก 1,432กิโลต่อเส้น

โทรสั่ง082-916-2329 ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

  Thailand